Bad funksjonshemmede

Hva er viktig ved tilpassing av et nytt bad?

Tilpassing av et nytt bad for funksjonshemmede. En bevegelseshemning kan innebære vansker med å bevege ben eller armer, gå, stå eller strekke armene. Dårlig balanse, skjelvende hender eller ufrivillige bevegelser (spasmer). Dette kan gi problemer med å flytte seg fra rullestolen over til vask, badekar eller WC. Vi skal her se på hva som er viktig ved tilpassing av et nytt bad for bevegelseshemmede.

Behov i dag og i fremtiden

Når du skal anskaffe nytt bad eller vurdere i hvilken grad det du har kan tilpasses, er første skritt å tenke nøye gjennom behov og ønsker, både i dagens situasjon og framover. Hva kan endre seg i framtiden? Hvilke gjøremål er problematiske og hva går bra? Hvilke omgivelser trives du i? Disse spørsmålene er det nødvendig å svare på for å kunne stille krav til løsningen. For at badet skal være godt tilpasset behovene, bør du gå gjennom de ulike aktivitetene sammen med fagfolk.

Fleksible innredninger for badet

Fleksible innredninger for badet gir økte muligheter for god planløsning og individuell tilpasning. Fleksibilitet kan oppnås gjennom modulsystemer med enheter som kan benyttes i ulike kombinasjoner. Enhetene kan enten være frittstående på ben eller hjul, fastmonterte eller en kombinasjon. Mulighetene for å variere høyden har betydning for kroppens evne til å utføre arbeidet. Den enkeltes funksjonsevne henger nøye sammen med hvor godt omgivelsene er tilrettelagt.

Et bad for rullestolbrukere bygger på grunnprinsippene for et vanlig bad, men det stilles krav til gulvareal, arbeidshøyder og detaljutforming. Det er nødvendig med åpen plass under benkeplater, samt hyller, skap og skuffer i riktig høyde.

Bad budsjett og økonomiske hensyn

Valg av løsning henger vanligvis sammen med hva ulike alternativer koster. Valget vil avhenge av hvilke løsningsmuligheter som finnes og hva du ønsker å legge mest vekt på. Det er ofte nødvendig å vurdere flere forslag og drøfte fordeler og ulemper. Det er flere fagfolk som kan gi råd og veiledning underveis, basert på de behov og ønsker du presenterer.

Når et bad skal tilpasses for funksjonshemmede er det viktig at Ergoterapeut eller fysioterapeut kontaktes for råd og veiledning. De kan bistå med å kartlegge behov, utforme funksjonskrav, ta mål av rekkehøyder, arbeidshøyder og areal for å utforme krav til løsning. Dersom du skal søke om tekniske hjelpemidler, begrunnes søknaden av disse fagfolkene. Dersom det er snakk om større boligendringer, vil samarbeidet også inkludere arkitekt og/ eller kjøkkenleverandør. Du kan be kommunale terapeuter koble inn hjelpemiddelsentralen dersom det er behov for deres fagkompetanse i saken.

Hva finnes av baderomløsninger?

Det finnes gode løsninger som kan gjøre hverdagen bedre for mange brukere i alle aldre. Det finnes hev- og senkbare vasker, som gir utstyret riktig høyde, vegg og gulvmonterte toalettarmstøtter, og automatiske rengjøringstoaletter som bideer. I tillegg kan dette integreres i eksisterende innredninger fra mange kjente leverandører. Du kan se ulike hjelpemidler for badet på www.ifosanitar.no

En annen ting som er viktig, kanskje spesielt med tilrettelagte innredninger for baderom, er sikkerheten. Risikoen for fall og brenne seg med varmt vann er stor når man har begrenset bevegelighet, og slike ting er meget viktig å ta hensyn til allerede på planleggingsstadiet, slik at nødvendige tiltak kan integreres i løsningen, istedenfor å ta det opp i etterkant av et uhell.


Har du behov for spesialtilpasning av boligen, for eksempel som følge av en funksjonshemming, kan det søkes Husbanken om tilskudd til utredning og prosjektering. Se oversikt over stønader ved ombygging og tilrettelegging av bolig for funksjonshemmede.

Facebook comments:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *