Tyskland legaliserer pengespill internett

Tyskland legaliserer pengespill på nett, hva med Norge?

Pengespill på nett er en bransje i rask vekst, og i takt med at alt flere europeere har fått opp øynene for kasino og odds på nett er det også flere og flere land som har innført lisensordninger og godkjenninger. Storbritannia og Malta var tidlig ute, Sverige laget sin egen ordning for et drøyt år siden, og nå er det Tyskland som har vedtatt å lage en felles ordning for hele landet. Fra før har det funnets lisenser i en delstat, Schleswig-Holstein, men nå åpnes altså hele markedet for operatører som vil ha en tysk lisens. Dette vil uten tvil legge enda mer press på de norske myndighetene, når det gjelder å få på plass en tilsvarende lisensordning også i Norge.

Aktuelt lovverk som gjelder nettspill i Norge tidlig 2020

I Norge er det per begynnelsen av 2020 fortsatt den såkalte enerettsmodellen som gjelder. Det betyr at det er regulert i lov hvordan pengespill på nett kan tilbys til nordmenn:

 • Det er Lotteri- og stiftelsestilsynet som fører tilsyn med markedet. Dette tilsynet er et statlig organ under Kulturdepartementet.
 • Det er bare Norsk Tipping, Norsk Rikstoto og en håndfull større landsdekkende lotterier som kan tilby spill via nett. Dessuten kan de få bingoaktørene også tilby sine hovedspill på nett.
 • Som en følge av dette er det ikke lov for utenlandske nettkasinoer å tilby sine spill til norske borgere. Uten å eventuelt sperre nettsider er dette likevel ikke mulig å praktisere, noe som betyr at Lotteri- og stiftelsestilsynet også har fått anledning å for eksempel be om sperring av betalinger. Dessuten er det ikke lov med markedsføring på norske TV-kanaler, og kanaler som sender fra utlandet er også i tilsynets søkelys.
 • De norske myndighetene ved Lotteri- og stiftelsestilsynet har tatt en posisjon som betyr at de mener at EU-retten ikke gjelder for området nettspill, og at utenlandske lisenser ikke er relevante i Norge.
 • Et viktig poeng å huske på er at det er lovlig for nordmenn å spille på utenlandske nettkasinoer. Dette er også noe tilsynet er helt åpne om.
 • Skattelovgivningen kan være noe komplisert, på dette området informerer tilsynet om at gevinster kan beskattes. Dette er likevel avhengig av en tolkning i forhold til om de spill som gevinstene kommer fra er sammenlignbare med de som tilbys av monopolselskapene i Norge.

 • Argumenter som taler for lisensordninger og regulerte markeder

  Det er altså flere land, som for eksempel Storbritannia, Malta og Sverige, som allerede har lisensordninger på plass. Det betyr at det er mulig å spille casino på nett og vite at det stedet man spiller på er godkjent av myndighetene i sitt eget land. En svært stor utfordring for norske myndigheter, er at Norge er medlem er en del av det felles europeiske markedet som følge av EØS-avtalen. I utgangspunktet legger det til rette for full rørlighet for både varer og tjenester, men dette er en vanskelig juridisk nøtt der det helt klart finnes forskjellige tolkninger.

  Erfaringene fra Sverige, som relativt nylig endret sitt system, er også gode. En svært stor andel av de utenlandske spillselskapene har blitt med i lisensordningen, noe som er positivt for de aller fleste:

 • De svenske myndighetene har nå endelig verktøy som faktisk kan benyttes for å disiplinere markedet. Det er omtrent 70 selskaper som har lisens for nettspill i begynnelsen av 2020. Det betyr at Spelinspektionen har kontroll over en stor del av markedet.
 • Spelinspektions regler for ansvarlig spill inkluderer for eksempel begrensninger for bonuser og hvor raskt det er mulig å spille.
 • Dessuten betaler selskapene som har lisens både en avgift for selve lisensen, og andre skatter og avgifter på overskudd fra virksomheten. Skatten i Sverige er 18% for kommersielle spill, og 0 % skatt for veldedige formål.

 • Hvis Norge iverksetter en tilsvarende lisensordning, vil man sannsynligvis legge seg på en tilsvarende restriktiv linje som Sverige.