Universelt utformede nettsider gir mulighet for deltagelse for synshemmede

Den teknologiske utviklingen har gitt oss alle utvidede muligheter for deltagelse; Fra det å kjøpe varer og tjenester, til det å delta i den offentlige debatt, skaffe seg nye venner, eller tilbringe tid på Facebook. Via internett kan vi handle varer, utføre banktjenester, spille nettbaserte spill eller bestille billetter til fly, kino eller tog. Internett har gitt nye åpninger for det å være delaktig.

Det offentliges tjenester blir mer og mer digitalisert. Vi er i økende grad i dialog med kommuner, offentlige etater, venner og familie, og aktører som er ute etter meningsutvekslinger. Det bør være et mål for det offentlige, vare- og tjenesteleverandører, og folk generelt at alle kan få tilgang til denne informasjonen. Dette krever universell utforming av internettbaserte løsninger og nettsider.

Gevinst med universelt utformede nettsider
Universelt utformede nettsider vil si at disse kan betjenes og leses av flest mulig mennesker, uavhengig av deres valg av hjelpemidler og teknologier. Det er viktig å understreke at digital publisering av informasjon i seg selv ikke er ensbetydende med at den er tilgjengelig for alle. Digital publisering av informasjon må skje på en måte som også sikrer at tilgjengelighet til informasjonen ivaretas.

Universell utforming er altså et sentralt virkemiddel for å gi alle mennesker de samme mulighetene for selvstendighet og deltagelse. Dette skaper en rekke fordeler for deg som avsender:

• få flere besøkende
• få et mer lojalt publikum
• flere kunder
• økt synlighet i søkemotorer som Bing, Yahoo og Google
• overholde gjeldende lovverk
• webstandarder legger opp til bedre muligheter for økt gjenbruk
• webstandarder gir redusert vedlikehold av nettstedet

Synshemmede vil i utgangspunktet oppleve noen rekke problemer knyttet til bruk av nettsider som ikke er universelt utformet. I denne sammenheng kan synshemmede ha vansker med å bruke disse nettsidene. Som gruppe har de noen problemer som må løses hvis de skal kunne delta på internett likefot med seende. For dette finnes det en rekke synshjelpemidler som kan bidra til at synshemmede kan oppleve internett på lik linje med seende. Fordelene med universelt utformede nettsider er mange, og pengespillbransjen er en av bransjene som har tatt dette på alvor. Med enkle hjelpemidler og universelt utformede nettsider kan synshemmede ha samme utbytte som seende enten man spiller nettspill eller har interesse for pengespill på nett. VeraJohn casino er kjent for å ha mange videopokerspill som er tilrettelagt for synshemmede, og gir muligheten for alle å delta på lik linje.

MediaLT er et selskap i Norge som bistar bedrifter og organisasjoner med universiell utforming av deres nettsider. Daglig leder Magne Lunde er selv blind, og har lang erfaring med forbedring av brukervennlighet på nettsider, og jobber med både intranett, internett og ekstranett. MediaLT er ledende innen IKT og universell utforming, og jobber for å forbedre funksjonshemmedes levesituasjon i Norge og i resten av verden ved hjelp av nyskaping og innovasjon. Mennesker har ulike forutsetninger og behov, og dette skal ny teknologi ta høyde for! Du kan lese mer om MediaLT på deres nettsider www.medialt.no

Facebook comments:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *