Hjelpemiddelsentralen

NAV Hjelpemiddelsentralen i Norge

NAV Hjelpemiddelsentralen finnes i hvert fylke. Hjelpemiddelsentralen formidler hjelpemidler og er et ressurs- og kompetansesenter for brukere, kommuner og andre samarbeidspartnere.

NAV Hjelpemiddelsentralen har et overordnet og koordinerende ansvar for hjelpemidler til funksjonshemmede i sitt fylke. Hjelpemiddelsentralen har kompetanse om

  • Funksjonshemninger og konsekvensen av dem
  • Mulige løsninger
  • Produkter som finnes på markedet
  • Tilpasningsmuligheter
  • Muligheter for reparasjon, vedlikehold og gjenbruk
  • Tilrettelegging av det miljøet som hjelpemiddelet skal brukes i, både i hjemmet, på skolen, i arbeid og fritid

Hjelpemiddelsentralen har også oversikt over hvilken kompetanse andre har på hjelpemiddelområdet og tilstøtende områder.

Send ikke sensitiv informasjon i e-post, eksempelvis opplysninger om helseforhold eller diagnoser. Henvendelser per e-post skal inneholde fullt navn og adresse, men ingen andre personopplysninger som for eksempel fødselsnummer. Jf. personopplysningsloven § 2 nr. 1 og nr. 8.

NAV Hjelpemiddelsentralen sine egen nettsider


NAV Hjelpemiddelsentralen i Oslo og Akershus

Besøksadresse: Stasjonsveien 1, Strømmen
Postadresse: Postboks 34, 2011 Strømmen
Telefon: 21 06 97 00
Telefaks: 64 84 11 01
Åpningstid: 08.00–15.45. Sommer (15.5.–14.9.) 08.00–15.00
Telefontid: 08.00–15.45. Sommer (15.5.–14.9.) 08.00–15.00
E-post: nav.hms.akershus@nav.no
Tolketjenesten: 67 25 80 00

Nav Hjelpemiddelsentralen i Akershus på Internett

NAV Hjelpemiddelsentralen i Aust-Agder

Besøksadresse: Holthes vei 1
Postadresse: Holthes vei 1, 4848 Arendal
Telefon: 37 41 91 60
Telefaks: 37 41 91 61
E-post: nav.hjelpemiddelsentral.aust-agder@nav.no

Nav Hjelpemiddelsentralen i Aust-Agder på Internett

NAV Hjelpemiddelsentralen Buskerud

E-post: nav.hms.buskerud@nav.no
Telefon: 31 02 90 50
Telefaks: 31 02 90 51
Servicetelefon: 32 21 85 33
Lager: 32 21 85 09 / 32 21 85 39
Adresse: Buskerudvn. 126, Postboks 3513, 3007 Drammen
Besøksadresse: Buskerudvn. 126, 3027 Drammen
Åpningstid: Mandag til fredag kl. 08.00–15.00

Bestilling av tolk (Tolketjenesten):
– telefon: 31 02 91 33
– mobil/sms: 917 48 660
– teksttelefon: 32 82 88 34
– telefaks: 31 02 90 61
– e-post: tolk.buskerud@nav.no

Nav Hjelpemiddelsentralen i Buskerud på Internett

Send ikke sensitiv informasjon i e-post, eksempelvis opplysninger om helseforhold eller diagnoser. Henvendelser per e-post skal inneholde fullt navn og adresse, men ingen andre personopplysninger som for eksempel fødselsnummer. Jf. personopplysningsloven § 2 nr. 1 og nr. 8.

NAV Hjelpemiddelsentralen i Finnmark

Besøksadresse:
Peder Sivertsens vei 20, 9700 Lakselv
Postadresse:
9712 Lakselv
Tlf: 21 05 10 00
Faks: 21 05 10 01
E-post: nav.hms.finnmark@nav.no

Nav Hjelpemiddelsentralen i Finnmark på Internett

NAV Hjelpemiddelsentralen i Hedmark

Kirkeveien 74
2418 Elverum
Åpningstid: 08.00–15.00
Telefontid: 08.00–15.30
Telefon: 62 02 33 00
Telefaks: 62 02 33 01
Teknisk telefon: 62 43 56 06
Akuttservice – vakttelefon: 48 29 80 60
Teksttelefon: 62 43 56 02
E-post: nav.hjelpemiddelsentral.hedmark@nav.no

Nav Hjelpemiddelsentralen i Hedmark på Internett

NAV Hjelpemiddelsentralen i Hordaland

Postboks 121 Kokstad
5863 Bergen
Kontoradresse: Kokstaddalen 35, Kokstad
Åpningstid: 09.00–15.00
Telefon: 53 04 03 00
Teksttelefon: 55 52 67 02
Telefaks: 53 04 03 01
Vakttelefon, Akutt reparasjon av hjelpemiddel: 99 20 23 55
Telefaks teknisk ordrekontor: 53 04 03 14
E-post: nav.hjelpemiddelsentral.hordaland@nav.no

Nav Hjelpemiddelsentralen i Hordaland på Internett

Send ikke sensitiv informasjon i e-post, eksempelvis opplysninger om helseforhold eller diagnoser. Henvendelser per e-post skal inneholde fullt navn og adresse, men ingen andre personopplysninger som for eksempel fødselsnummer. Jf. personopplysningsloven § 2 nr. 1 og nr. 8.

NAV Hjelpemiddelsentralen i Møre og Romsdal

Besøksadresse:
Åsehaugen 1,
6017 Ålesund
Postadresse:
Postboks 8300 Spjelkavik
6022 Ålesund

Åpningstid : mandag – fredag 08.30 – 15.30
Telefon : 70 32 19 50
Telefaks : 70 32 19 51
E-post : nav.hms.moreogromsdal@nav.no

Akutt reparasjon utenom arbeidstid: tlf. 71 56 69 29

Nav Hjelpemiddelsentralen i Møre og Romsdal på Internett

NAV Hjelpemiddelsentralen i Nordland

Postboks 374
8001 Bodø
Besøksadresse: Haakon VIIs gate 98, Bodø
Åpningstid: 08.00–15.00
Telefon: 75 42 67 00
E-post: nav.hms.nordland@nav.no

Nav Hjelpemiddelsentralen i Nordland på Internett

NAV Hjelpemiddelsentralen i Nord-Trøndelag

Adresse: Kirkegt. 2C 7600 Levanger
E-post: nav.hms.nord-trondelag@nav.no
Åpningstider: Mandag til fredag 0800 – 1530
Telefontid: 0800 – 1500
Besøk: Avtal på forhånd
Telefon: 74 73 30 30
Telefaks: 74 73 30 31
Teksttelefon: 74 08 38 45

Nav Hjelpemiddelsentralen i Nord-Trøndelag på Internett

Send ikke sensitiv informasjon i e-post, eksempelvis opplysninger om helseforhold eller diagnoser. Henvendelser per e-post skal inneholde fullt navn og adresse, men ingen andre personopplysninger som for eksempel fødselsnummer. Jf. personopplysningsloven § 2 nr. 1 og nr. 8.

NAV Hjelpemiddelsentralen i Oppland

Helgerudvegen 49
2816 Gjøvik
Åpningstid: 08.00–15.30
Telefon: 61 41 80 80
Teksttelefon: 61 11 40 45
Telefaks: 61 41 80 81
Telefon service: 61 11 40 80
Telefaks service: 61 11 40 50
Telefon akuttservice: 61 11 40 90
E-post: nav.hms.oppland@nav.no

Nav Hjelpemiddelsentralen i Oppland på Internett

NAV Hjelpemiddelsentralen i Oslo og Akershus

Postboks 324 Alnabru
0614 Oslo
Kontoradresse: Peter Møllers vei 15, Oslo
Åpningstid: 09.00–14.30
Telefontid: 08:00-15:45. Fra 15.05 til 14.09: 08:00-15.00
Telefon: 21 06 97 00
Teksttelefon: 23 40 18 07
Telefaks: 815 81 670
Telefaks service og innkjøp: 23 40 17 03
Telefaks vedtak: 23 40 17 04
Telefaks bil: 23 40 17 05
Telefaks tolketjeneste: 23 40 17 05

Tolketjenesten: 67 25 80 00

Nav Hjelpemiddelsentralen i Oslo og Akershus på Internett

NAV Hjelpemiddelsentralen i Rogaland

Postadresse:
Postboks 260
4066 Stavanger
Kontoradresse:
Svanholmen 7
4313 Sandnes
Telefon: 52 04 74 00
Telefaks: 52 04 74 01
E-post: nav.hms.rogaland@nav.no

Nav Hjelpemiddelsentralen i Rogaland på Internett

Send ikke sensitiv informasjon i e-post, eksempelvis opplysninger om helseforhold eller diagnoser. Henvendelser per e-post skal inneholde fullt navn og adresse, men ingen andre personopplysninger som for eksempel fødselsnummer. Jf. personopplysningsloven § 2 nr. 1 og nr. 8.

NAV Hjelpemiddelsentralen i Sogn og Fjordane

Post/besøksadresse:
Steinavegen 12
6800 FØRDE
Fungerande avdelingsdirektør Frode Hovland
Ekspedisjonstid:
(15.sept -14. mai) kl. 0800 – 1545
(15. mai -14. sept) kl. 0800 – 1500
Telefon: 57 01 62 70
Telefaks: 57 01 62 71
Teksttelefon tolk: 57 83 05 02
Teksttelefon: 57 83 05 03
Akuttreparasjon av tekniske hjelpemiddel: 99 15 80 08
E-post: nav.hms.sognogfjordane@nav.no

Nav Hjelpemiddelsentralen i Sogn og Fjordane på Internett

NAV Hjelpemiddelsentralen i Sør-Trøndelag

Besøksadresse: Bromstadveien 59, Trondheim
Postadresse: Postboks 2976 Sluppen, 7438 Trondheim
Telefoner:
Telefon: 73 43 84 00
Telefaks: 73 43 84 01
E-post: nav.hms.sor-trondelag@nav.no
Kundeservice: 73 84 87 50
Teknisk service: 73 84 86 50
Akuttservice – vakttelefon: 99 51 86 00

Bestilling av tolketjenester:
Telefon: 73 84 86 10
Teksttelefon: 73 84 86 11
Bildetelefon: 73 84 86 03
Faks: 73 84 86 95
SMS: 95 28 53 81
E-post: tolk-tr@hjelpemiddelsentralen.no
Akuttvakt tolketjenester: 95 83 52 01

Nav Hjelpemiddelsentralen i Sør-Trøndelag på Internett

NAV Hjelpemiddelsentralen i Telemark

Postboks 2861 Kjørbekk
3702 Skien
Kontoradresse: Bedriftsveien 46, Skien
Åpningstid: 08.00-15.30 Sommertid (1.4.- 30.9.): 08.00-15.00
Telefontid: 08.00-15.30 Sommertid (1.4.- 30.9.): 08.00-15.00
Telefon: 35 11 38 20
Teksttelefon: 35 91 31 96
Telefaks: 35 11 38 21
E-post: nav.hjelpemiddelsentral.telemark@nav.no

Nav Hjelpemiddelsentralen i Telemark på Internett

Send ikke sensitiv informasjon i e-post, eksempelvis opplysninger om helseforhold eller diagnoser. Henvendelser per e-post skal inneholde fullt navn og adresse, men ingen andre personopplysninger som for eksempel fødselsnummer. Jf. personopplysningsloven § 2 nr. 1 og nr. 8.

NAV Hjelpemiddelsentralen i Troms

Postboks 6332
9293 Tromsø
Besøksadresse: Stakkevollveien 49–51, Tromsø
Telefon: 77 28 33 00
Telefaks: 77 28 33 01
Teksttelefon tolk: 77 66 33 07
Avdelingsdirektør: Einar Bjørn
E-post: nav.hms.troms@nav.no

Nav Hjelpemiddelsentralen i Troms på Internett

NAV Hjelpemiddelsentralen i Vest-Agder

Postboks 1564
4688 Kristiansand
Kontoradresse: Tangen 2
Åpningstid: 09.00–14.30
Telefontid: 08.00–15.30
Telefon: 38 53 02 00
Teksttelefon: 38 12 59 98
Telefaks: 38 53 02 01
E-post: nav.hms.vest-agder@nav.no

Nav Hjelpemiddelsentralen i Vest-Agder på Internett

NAV Hjelpemiddelsentralen i Vestfold

Borgeskogen 39, 3160 Stokke
Postboks 2241, 3103 Tønsberg
Telefon: 33 51 32 00
Teksttelefon: 33 30 75 03
Telefaks: 33 51 32 01
E-postadresse: nav.hjelpemiddelsentral.vestfold@nav.no

Nav Hjelpemiddelsentralen i Vestfold på Internett

NAV Hjelpemiddelsentralen i Østfold

Postadresse:
Postboks 574
1703 Sarpsborg
Telefon: 69 01 02 20
Telefaks: 69 01 02 21
E-post: nav.hms.ostfold@nav.no

Besøksadresse:
Gamle Tindlundsvei 3 Greåker, Sarpsborg

Nav Hjelpemiddelsentralen i Østfold på Internett

Send ikke sensitiv informasjon i e-post, eksempelvis opplysninger om helseforhold eller diagnoser. Henvendelser per e-post skal inneholde fullt navn og adresse, men ingen andre personopplysninger som for eksempel fødselsnummer. Jf. personopplysningsloven § 2 nr. 1 og nr. 8.