Tag Archives: armstøtten NAS

Bedre håndfunksjon med dynamiske armstøtter

For de som har nedsatt armstyrke kan mange av de daglige gjøremål bli vanskelige å utføre på egen hånd. Man blir avhengig av å ha noen der som kan bistå og hjelpe til. Å klø på nesa og ikke kunne gjøre noe med det selv , men måtte be om hjelp, vil kunne føles leit og vanskelig. For å ikke snakke om det å kunne spise på egenhånd. Maten er vi alle avhengige av og vi ønsker i størst mulig grad å kunne være selvhjulpne ved måltider.
Ved bruk av dynamiske armstøtter kan flere utføre ting som det å spise, drikke, bruke pc, lage mat, klø seg på nesa, pusse tenner , gre håret etc.

De fleste som har nedsatt armstyrke har en nevrologisk sykdom eller muskelsykdom. Det er laget armstøtter for både høyre og venstre side, og de kan brukes på arbeidsstol, rullestol eller flyttbart stativ.
At man kan montere på flyttbart stativ gjør det enklere å ta med rundt dit man skal.
Det finnes en rekke typer dynamiske armstøtter på markedet.

Dynamisk armstøtte TOP
– Kan brukes av både voksne og barn og leveres i to ulike modeller.
Den ene armstøtten har elektromotor og “hjelper “armen opp og ned.
Den andre typen er for de som fortsatt har noe styrke i armen. Denne typen har strikk istedenfor motor.
Strikkene kan strammes/slakkes etter behov og hvor mye assistanse du trenger.

Armen vil oppleves som vektløs og du kan bevege armen horisontalt og vertikalt uten å måtte bruke store krefter. Det finnes en lås som kan brukes som ekstrautstyr hvis du trenger å låse horisontale bevegelser midlertidig. På denne måten kan bevegelsen bli mer nøyaktig og du kan lene deg til armstøtten og justere sittestillingen. Armstøtten TOP leveres av Picomed AS.

Armstøtten SLING
Her hviler armen din i en armstøtte. Denne armstøtten er forbundet med en snor som går til en avpasset vekt. Denne vekten kompenserer for tyngdekraften.
Du kan bevege armen din både horisontalt og vertikalt uten å måtte bruke mye kraft.
Denne typen armstøtte kan brukes på både venstre og høyre arm, og både av barn og voksne.

Sling kan monteres på rullestolen, arbeidsstolen, på bord samt bevegelig stativ.
Den kan enkelt tas av stolen eller bordet etter bruk.
Sling er også blitt tilgjengelig med elektrisk drift. Det betyr at du kan fortsette å bruke sling også om kreftene i armen er redusert ytterligere. Det skal med andre ord ikke mye styrke eller kraft til for å bruke denne typen armstøtte. Armstøtten SLING leveres av Picomed AS.

BALANCER
Denne armstøtten er forbundet med en snor til en enkel og justerbar fjærmekanisme. Ved hjelp av fjærmekanismen kan du bevege armen både horisontalt og vertikalt ved minimal armstyrke.
Balancer er laget for bruk både på høyre og venstre side. Kan også brukes av både voksne og barn.
Balancer har den fordelen at den foldes sammen når den ikke er i bruk. Det betyr at den er plassbesparende og vises nesten ikke på rullestolen. Armstøtten BALANCER leveres av Picomed AS.


Armstøtten NAS
NAS er utviklet for personer med nedsatt armstyrke for å at de kan utføre daglige gjøremål på egen hånd.
Armen din ligger i en underarmsstøtte. Denne støtten er forbundet med en serie på tre steg av lettmetall. Denne er igjen forbundet med en vertikal søyle. Du styrer motoren i søylen ved hjelp av en bryter. Armen kan brukes vertikalt og pga av de tre stegene har man også en god rekkevidde horisontalt.
Armen vil føles vektløs og du som bruker vil være i stand til å utføre daglige gjøremål.
NAS kan monteres på rullestol eller leveres på et stativ. Armstøtten NAS leveres av Picomed AS.

Armstøtter fåes til varig utlån gjennom NAV Hjelpemiddelsentralen. Ta kontakt med leverandørene av dynamiske armstøtter, og hør hvilken type de mener er mest egnet for dine behov, slik at den blir mest mulig tilpasset deg.