Hjelpemidler for skibakken

Hjelpemidler for skibakken

Vinteren er snart over oss, og store og små vil ut i snøen. Da er det godt å vite at det finnes populært alpinutstyr for funksjonshemmede, og at tilgangen til hjelpemidler aldri har vært enklere.

Nordmenn har alltid vært glad i naturen og vinterfjellet, og nå har stadig flere fått øynene opp for at man ikke trenger å bli sittende i hytten selv om man er funksjonshemmet. Sitski er et fantastisk alpinhjelpemiddel som sidestiller brukeren i stor grad med funksjonsfriske i bakken. Mange skremmes av tanken på å skulle sette utfor i skibakken uten å ha kontroll på egen skjebne. Men slik oppleves det stort sett ikke for de som har prøvd ut Sitski.

De siste årene har hjelpemiddelfirmaene utviklet alpinproduktene så godt, at de aller fleste kan komme seg opp i skibakken i trygge og kontrollerte former. Også for de som ikke har god balanse eller koordinasjon finnes det nå en ski for mekanisk kjøring. Her ligger balansen i stor grad i skiene, og man styrer med spaker. Carvingski er standardtype ski på alle modeller. De fleste skiene som selges i dag er ledsagerstyrte.

Enkelte brukere vil etter litt trening og mestring oppleve ønske og behov for økt selvstendighet i skibakken. For disse er det mulig å ta bort ledsagerstyringen, og kjøre på egenhånd. Hjelpemiddelsentralene er opptatt av progresjon, og at alle skal ha mulighet til å utvikle sine evner.
Skikjøring er en av dem.

– Oppfølging av bruker og tilpassing av utstyret er enormt viktig, sier Frode Medhus, som har drevet med utvikling og salg av hjelpemidler i mange år.

Setet i en sitski skal oppleves som en slalomstøvel på funksjonsfriske, så da er det viktig at målene stemmer eksakt når skisesongen er igang. Når det skal velges utstyr er det viktig å prøve ut mangfoldet før man bestemmer seg for hvilket utstyr man skal velge. Både ledsager og bruker bør dessuten få opplaering i bruken av utstyret før de setter igang på egenhånd.

NAV Rikstrygdeverket dekker kostnadene ved behov for vinterhjelpemidler for funksjonshemmede under 26 år. Dette gjør at flere enn før nå går til anskaffelse av utstyret og bruker det blant annet som en familiær aktivitet.

Alle firmaer som produserer og selger ulike vinterhjelpemidler driver dessuten kontinuerlig med opplysning ovenfor funksjonshemmede, noe som videre har skapt en bedre oversikt for brukergruppen.

Ulike typer alpinski for funksjonshemmede:

• Skicart og Cartski styres av utøver med spaker.
• Sitski med en ski
• Sitski med to ski
• Ledsagerstyrt utstyr.

Skicart

Med Skicart sitter man i et seteskall og til rammen er det montert fire ski. Skicarten styres med to spaker, disse spakene er koblet sammen med de fremste skiene. Man kan på Carten montere talemaskin, en- hånds-styring, ben-styring, polstringer og spesialstøpte seteskall. Det kan også monteres til en fjærbelastet styrestag som gjør at det kreves minimalt med arm styrke. Skicart kan fås i tre størrelser, og man må ha lisens for å kunne kjøre den.

Cartski

Cartski er et ganske nytt hjelpemiddel og ligner mye på Skicart. Hjelpemidlet styres med spaker, og har kun to ski. Disse kan kjøres parallelt eller i plogsving, og kan i motsetning til Skicarten brukes i stolheis. Bruker har også en mer sittende posisjon under kjøringen. Sete og ramme tilpasset etter størrelse på bruker.

Sitski med en ski

Sitski med en ski er primært et hjelpemiddel som er beregnet på utøvere som klarer å kjøre alene. Produsenten har mange navn på dette skiproduktet, både Monoski, Uniski Inpact, VFC, og andre. De første sitskiene som kom krevde at brukeren satt med beina rett ut. I dag kan brukeren sitte vanlig med bøyde knær.

Sitski med to ski

Sitski med to ski kan man kjøre alene. Noen opplever at det er enklere å kjøre på to ski i stedet for en. Sitski med to ski krever mindre balanse av brukeren enn hvis man kjører med en ski. Noen opplever også at det gir en spesiell følelse å kjøre med to ski i løssnøen. En av hjelpemiddelprodusentene har utviklet en Sitski med kombinasjonsmulighet hvor bruker kan velge om han vil kjøre med en eller to ski på samme ramme.

Ledsagerstyrt utstyr

Ledsagerstyrt utstyr har hatt en kjempeutvikling og vekst. Denne type utstyr er laget for de som ikke kan kjøre alene, og som må ha helt eller delvis hjelp av ledsager. Den første måten man ledsagerkjørte på i Norge var ved å bruke Skicart med «ledsagerkjepper». Dette fungerer utmerket, men størrelsen på utstyret gjorde at mange valgte dette bort. Så ble Sitski modifisert, og bruken av dette hjelpemidlet eksploderte. Også her er det mange meninger om hva som egner seg best. Det som er viktigst er at utstyret fungerer for ledsager og bruker.

Lokale kurs for mer informasjon

Alle firmaer som selger vintersporthjelpemidler arrangerer kurs i egen
regi, eller ved de lokale hjelpemiddelsentralene, for å opplyse både brukere
og formidlere. Ta gjerne kontakt med leverandørene om når neste kurs skal holdes.

Beitostølen Helsesportsenter har laget en opplæringsbrosjyre, der man kan lære litt mer om bruken av Sitski.

Hvilke vintersporthjelpemidler har du god erfaring med?. Si din mening i kommentarfeltet under.

Leave a Reply

Your email address will not be published.