Varmehjelpemidler

Varmehjelpemidler er et hjelpemiddel for bekledning for hender eller føtter med varmetråder som får strøm fra et integrert batteri. Mange personer med kuldeintoleranse får varmehjelpemidler gjennom Hjelpemiddelsentralen. Det har vært en stor utvikling på varmehjelpemiddelområdet de senere årene hva angår komfort, utseende og teknologi. Dette gir brukeren av varmeprodukter en større mulighet til å finne et produkt som fungerer godt, og ikke minst ser bra ut.

Tilbake til oversikt hjelpemidler

Hva finnes av varmehjelpemidler?

Det finnes mange ulike varmeprodukter på markedet, med ulike koblinger, temperaturreguleringer, stoffkvalitet osv, og det er flere hjelpemiddelleverandører av varmehjelpemidler. De kan spesialtilpasses etter individuelle behov. Hansker og votter kan ha ulike tykkelser: Tykke produkter gir god varme, men det kan gå på bekostning av grep. Mellomtykke votter og hansker egner seg bedre til for eksempel bilkjøring. Innerhanske eller innervott, et tynt produkt, kan brukes inni annen type hanske eller vott. Sokker kan være ankelsokker eller knestrømper, tykke eller tynne. Batteri festes her i egen stropp rundt leggen. Med sko menes vintersko.

Varmehansker

Varmehjelpemidler varmehanskerDet finnes et stort utvalg av varmehansker for barn og voksne. Dette er kvalitetshansker fra kjente merkevarer som alle gir god varme og god isolasjon. Tykke hansker gir bedre varme enn tynne hansker, men skal vurderes ut i fra brukssituasjon, og bevegelighet til brukeren. Skal varmehanskene brukes i aktiviteter som krever god bevegelighet i fingrene, bør man se på tynnere utgaver. For små barn er det som oftest best å bruke varmevotter, da varmehansker ofte kan være vanskelig å få på fingrene til små barn. Varmehansker går inn under gruppen varmehjelpemidler, og kan søkes på gjennom NAV Hjelpemiddelsentralen. Les mer om varmehansker

Innerhansker

Varmehjelpemidler InnerhanskeEn innerhanske er en tynn hanske uten isolasjon som man trer inni hansken du vil bruke. Da blir ytterhansken brukt som isolasjon, og vil holde godt på varmen. Dette er en god løsning hvis man har flere par med hansker, og ønsker å variere hansker til ulike aktiviteter. Det er og en billigere løsning enn å måtte bestille flere par varmehansker med varmetråd. En innerhanske sammen med en ytterhanske kan redusere bevegeligheten i fingrene, og anbefales kun til brukere med god bevegelighet i fingrene. For små barn, bør heller varmevotter vurderes. Innerhansker går inn under gruppen varmehjelpemidler, og kan søkes på gjennom NAV Hjelpemiddelsentralen. Les mer om innerhansker

Varmevotter

Varmehjelpemidler varmevotterDet finnes et stort utvalg av varmevotter for barn og voksne. Dette er kvalitetsvotter fra kjente merkevarer som alle gir god varme og god isolasjon. Tykke votter gir bedre varme enn tynne votter, men skal vurderes ut i fra brukssituasjon, og bevegelighet til brukeren. Skal varmevottene brukes i aktiviteter som krever god bevegelighet i fingrene, bør man se på tynnere utgaver eller vurdere varmehansker. For små barn er det som oftest best å bruke varmevotter, da varmehansker ofte kan være vanskelig å få på fingrene til små barn. Varmevotter går inn under gruppen varmehjelpemidler, og kan søkes på gjennom NAV Hjelpemiddelsentralen. Les mer om varmevotter

Innervotter

Varmehjelpemidler innervotterEn innervott er en tynn vott med varmetråd uten isolasjon som man trer inni votten du vil bruke. Da blir yttervotten brukt som isolasjon, og vil holde godt på varmen. Dette er en god løsning hvis man har flere par med votter, og ønsker å variere votter til ulike aktiviteter. Det er og en billigere løsning enn å måtte bestille flere par varmevotter med varmetråd. En innervott sammen med en yttervott kan redusere bevegeligheten i fingrene noe, og anbefales kun til brukere med god bevegelighet i fingrene. For små barn, bør heller varmevotter vurderes. Innervotter går inn under gruppen varmehjelpemidler, og kan søkes på gjennom NAV Hjelpemiddelsentralen. Les mer om innervotter

Varmesokker

Varmehjelpemidler varmesokkerDet finnes et stort utvalg av varmesokker for barn og voksne. Dette er kvalitetssokker fra kjente merkevarer som alle gir god varme og god isolasjon. Varmesokkene fåes i to lengder, til ankel og til knehøyde, og man kan velge ulike tykkelser på varmesokkene. Tykke sokker gir bedre varme enn tynne sokker, men skal vurderes ut i fra brukssituasjon til brukeren. Strømpene er varme og komfortable laget i materiale som frakter bort fuktighet på en effektiv måte. De er ergonomisk utviklet for å ikke gnage, og har ekstra padding på utsatte steder for å øke slitestyrken. Varmesokker går inn under gruppen varmehjelpemidler, og kan søkes på gjennom NAV Hjelpemiddelsentralen. Les mer om varmesokker

Varmesåler

Varmehjelpemidler VarmesålerVarmesåler er såler med varmetråder som du legger inn i skoene dine. På samme måte som andre varmehjelpemidler blir varmesålene varmet opp av et lite batteri som man fester på leggen eller på skoene. NAV Hjelpemiddelsentralen har gått mer og mer vekk fra varmesåler, og vil gi deg varmesokker hvis ikke det er særlig godt begrunnet i søknaden om behovet for varmesåler. Varmesåler går inn under gruppen varmehjelpemidler, og kan søkes på gjennom NAV Hjelpemiddelsentralen. Les mer om varmesåler

Varmesko

Varmehjelpemidler varmeskoNår det snakk om varmesko, snakker man da om vinter sko for barn og voksne. Her blir varmetraden sydd inn i inneforet på skoen, og som oftest blir batteriet integrert i skoen så det er ikke mulig å se det. Dette er et spesielt godt alternativ for barn som er mye ute i barnehage eller skole, sitter mye stille, eller er avhengig av ekstra varme for å opprettholde normal kroppstemeratur i bena. Ved søknad til NAV Hjelpemiddelsentralen om varmesko, må det ekstra begrunnes hvorfor det ikke er tilstrekkelig med varmesokker som er et billigere alternativ. Varmesko går inn under gruppen varmehjelpemidler, og kan søkes på gjennom NAV Hjelpemiddelsentralen. Les mer om varmesko

Oppvarmede klær

Klær med varmeOppvarmede klær er klær med varmetråder som er sydd inn i et klesplagg. På samme måte som andre varmehjelpemidler blir klesplaggene varmet opp av et lite batteri som er integrert i selve klesplagget. Oppvarmede klær er vanlige klær med ett eller felt der det er lagt inn varmeelement som består av tynne varmetråder. Strøm fra et oppladbart batteri sendes gjennom trådene så de blir varme. Varmeelementene i klærne er tynne og fleksible. Du kjenner ikke at de er der før du skrur på varmen. Les mer om oppvarmede klær

Spesialtilpasset varmeutstyr

Varmehjelpemidler Spesialtilpasset varmeutstyrLeverandørene av varmehjelpemidler kan også produsere spesialtilpasset varmeutstyr, dette kan bli aktuelt når det er behov for varme som ikke kan tilfredstilles med standard varmehjelpemidler som hansker, votter, sokker, såler og varmesko. Eksempler på slike tilfeller er varme i ortoser, puter til rullestol, eller andre plagg. Ved søknad til NAV Hjelpemiddelsentralen om spesialtilpasset varmeutstyr, må det ekstra begrunnes hvorfor det ikke er tilstrekkelig med standard varmehjelpemidler. Spesialtilpasset varmeutstyr går inn under gruppen varmehjelpemidler, og kan søkes på gjennom NAV Hjelpemiddelsentralen. Les mer om spesialtilpasset varmeutstyrLeverer din bedrift varmehjelpemidler? Bli oppført i hjelpemiddeloversikten

Leverandører av varmehjelpemidler

CypromedCypromed AS var først ute på markedet med varmehjelpemidler i Norge, og har et tett samarbeid med flere sykehus og ortopediske bedrifter både i Norge og Sverige. Gjennom dette samarbeidet -og etter tilbakemeldinger fra brukere av disse hjelpemidlene, blir produktene stadig videreutviklet og forbedret. Cypromed leverer varmehjelpemidler og varmeprodukter til Hjelpemiddelsentralene i Norge. Les mer om Cypromed


Varmehjelpemidler

Varmehjelpemidler

Hvem kan søke på varmehjelpemidler?
Det kan gis stønad til spesialutviklede varmesokker, varmevotter, hansker og sko dersom vedkommende pga. sykdom har vesentlig og varig innskrenket alminnelig funksjonsevne på grunn av anfall av blodåresammentrekninger i fingre/tær som utløses av kulde og fører til unormal blekhet og cyanose. Det skal alltid foreligge anbefaling med diagnose fra lege. Ved NAV Hjelpemiddelsentral skal saksbehandlingstiden være maksimalt fire uker. Etter positivt vedtak bestilles hjelpemidlene fra hjelpemiddelleverandør av varmehjelpemidler. Hjelpemiddelsentralen gir stønad til rimeligste hensiktsmessige løsning. En kan ikke kreve hjelpemidler av et bestemt merke. Ved behov for spesifikk/annen løsning fra en bestemt leverandør må dette begrunnes ut fra brukers funksjon og hva varmehjelpemiddelet skal benyttes til. Se måleskjema for varmehjelpemidler som legges ved søknaden til Hjelpemiddelsentralen

Sjekkliste ved utprøving av varmehjelpemidler

1. Normal bekledning ikke godt nok
Er god normal bekledning utprøvd uten tilfredsstillende effekt? Votter heller enn hansker, ull heller enn syntetisk, store nok klær og sko, bruke lue, ull nærmest kroppen, holde håndledd og ankler varme.

2. Vil bruk av engangsutstyr/ varmepakninger være tilstrekkelig?

3. Bruksområde og behov
Turbruk, arbeidsbruk, kontaktoverflate, slitestyrke, tåle vind og ev. vann, behov for vask, utseende, finmotoriske aktiviteter (f. eks tommel og pekefinger separate fingre og øvrige samlet i vottfasong)
Materiale og type bekledning: Vott, hanske, skinn, bomull, gummi, netting, vannfast, innerhanske eller ikke, tynt/tykt materiale (tynt gir som regel dårligere isolasjon, mens tykt reduserer håndfunksjon).


4. Batteri til varmehjelpemidler
Sjekk batterivarighet og behov. Dersom batteri kun holder 2 timer, må noen ha 2-3 i løpet av en dag. Varighet er avhengig av temperaturbehov (jo høyere temperatur, jo kortere varighet)
Behov for regulerbar varme?
Behov for 12 V lader? (solcelle, bil)
Behov for ekstra lett batteri?
Nedsatt følelse eller overfølsomhet kan føre til hudskade ved høy temperatur.

5. Varmetråder
Spesifiser hvis trådene kun skal ligge dorsalt, både volart og dorsalt eller på spesielle områder. Gjelder spesielt for håndverkere eller skigåing. Lag evt. skisse og skraver områder med behov for ekstra varme.

6. Motivasjon og kapasitet
Vedlikehold, sørge for lading, ha utstyret tilgjengelig, montere og bære på kroppen (er pasienten motivert til å organisere to par votter og to par sokker hvis behov for varme i alle ekstremiteter), ta kontakt hvis utstyr ikke fungerer.

7. Søknad
Er spesifikasjonene godt beskrevet og begrunnet? Hjelpemiddelleverandørene av varmehjelpemidler får ofte kun vedlegget med mål. Derfor viktig å skrive informasjon om spesifiseringer på dette.


Artikler relatert til varmehjelpemidler
Varmehjelpemidler – hva er det?
En ny verden med varmehjelpemidler
Varmehjelpemidler – en orientering
Test av varmehjelpemidler
Temautgivelse om vinterhjelpemidler

Leave a Reply

Your email address will not be published.