Category Archives: Nyheter Hjelpemidler

Siste nytt om hjelpemidler til funksjonshemmede og eldre. Send oss dine nyheter.

Spisehjelpemidler – kunne spise uten hjelp

Ernæring er et av våre grunnleggende behov. Uten mat stopper vi opp. Utover den nødvendige ernæring, er også mat og snacks noe som gjør at vi kan kose oss både sammen med andre og alene. Men om maten er der så må vi også kunne klare å få den i oss. Og måten vi klarer det på har mye å si for trivsel og velvære. Continue reading

På tur med småbarn i Fjellpulken

Vinteren er turtid

Endelig er ventetiden snart over og vinteren her igjen. Vi har allerede begynt å småprate over gjerdet med naboen og diskutere om snøen er her til jul, om den kommer i dryss eller metervis om gangen og om den holder til påske. Ja, nå er vi jo flinke til å prate om været uansett anledning, men vinteren er noe ekstra for de fleste. Continue reading

Ski til rullestol – Wheel Blades

Hindres du av snø om vinteren? Nå kan du få supre ski til rullestol. Hjelpemidlet kalles Wheel Blades og er små ski i høy kvalitet, som med et enkelt klikk monteres på svinghjulene til rullestoler, barnevogner og rullatorer, slik at mobiliteten blir dramatisk forbedret ved bruk på is og snø. Continue reading

Rullestolhåndball

Rullestolhåndball er en idrett for alle som liker å spille håndball. Om du er gammel eller ung, med eller uten funksjonsvanske er uvesentlig – her spiller alle i rullestol. Det geniale med rullestolhåndball er at alle kan være med, også de som har friske bein. De må bare kunne sitte i en rullestol for å kunne delta. Dermed er det en flott aktivitet for folk i alle aldre. Studier viser at rullestolhåndball er en idrett som fungerer for spillere både med og uten funksjonsnedsettelser.

I Norges Håndballforbund jobbes det med inkludering på flere områder, og innenfor rullestolhåndball er det ønskelig at flere klubber skal komme i gang
– Vi spesielt opptatt av å få i gang en klubb som ikke ligger for langt unna Follo, slik at utøverne sikres et kamptilbud for håndballaktivitet, sier integreringsansvarlig Eva Skei i NHF.

Rullestolhåndball gir mulighet for å utvikle sine handlingskompetanser i håndballspill, lagsamarbeid, vennskap, problemløsning, håndtere følelser og bringe mening i livet. I tillegg kan det også gi bedre helse og funksjonsevne.
Mange startet fordi de liker idretten, også uten at de hadde venner i miljøet da de startet. Rullestolhåndball i seg selv er en attraktiv idrettsaktivitet. Flere som prøver å spille rullestolhåndball utrykker et ønske om å spille selv, dette gjelder både for personer som er rullestolbrukere og ikke rullestolbrukere.

Egne sportsrullestoler
I rullestolhåndball er rullestolen et redskap i spillet heller enn et hjelpemiddel, det brukes sportsrullestoler spesielt egnet for fart, smidighet og sammenstøt. Vanlige manuelle rullestoler egner seg ikke til rullestolhåndball. Sportsrullestoler må være tilgjengelig. Det kreves litt trening for å manøvrere rullestolen i fart for å få flyt i spillet samtidig som spilleren sitter fastspent og skal håndtere ballen. Denne manøvreringen krever begge hender for fart og sving, og et våkent blikk for å legge strategi og unngå kollisjoner. Som i håndball for øvrig er rullestolhåndball fartsfylt. Det er fare for velt, fingre og hender er utsatt for skade mot hjulene og andre stoler, og støyen fra kollisjoner kan være både høy og metallisk. Å mestre rullestolen i rullestolhåndball er den største utfordringen for de som prøver for første gang, med unntak av rullestolbrukere. Utfordringen virker motiverende, og den utløser både latter og glede, men også iver og pågangsmot. Samlet sett framstår rullestolhåndball som en idrett de aller fleste kan mestre.

Hvor kan du prøve rullestolhåndball?
I Follo er det noen ildsjeler som er i gang med nettopp rullestolhåndball. De spiller ikke bare for kos og moro, for i desember går faktisk turen til en 4-nasjoners turnering i Wien. Hver lørdag kl. 11.30 møtes gjengen i FolloTrykk arena. Der stiller trenerne Oskar Olafsson og Synnøve Horgen klare for ukas økt.

Det er fortsatt kun én klubb i landet som har et eget rullestolhåndballag. Håndballforbundet er naturlig nok opptatt av at Follos lag inspirerer andre klubber til å danne sine egne.

Kontaktinfo:
NHF, integreringsansvarlig Eva Skei, tlf. 915 22 975.
Lagleder Follo, Laila Horgen, tlf. 928 96 003.
Nettside: www.follohk.no

NAV lanserer nettløsning for søknad av trygdebil og biltilpasning

NAV lanserte nylig en nettløsning for søknad av trygdebil og biltilpasning på internett. Den nye løsningen skal gjøre saksbehandlingen langt enklere enn før. Den obligatoriske veiledningssamtalen, papirskjemaet og papirkopier av all dokumentasjon er nå historie for et flertall av de cirka 5000 søknadene om bil og bilutstyr som Nav mottar hvert år.

Når du skal fylle ut den nye søknaden, går du inn på www.nav.no. Du kan bruke pc eller mac, nettbrett eller smarttelefon. Uansett hva søknaden gjelder, vil du bli veiledet gjennom søknaden trinn for trinn. Du vil få informasjon underveis om regler og krav som stilles for å få søknaden innvilget. Og du vil få beskjed om du har glemt informasjon og vedlegg eller utelatt et punkt i søknaden.

Les også
Kjøreopplæring og trafikkopplæring for funksjonshemmede
Trafikkskoler Kjøreopplæring funksjonshemmede
Bilkjøring med joystick
Parkeringstillatelse for funksjonshemmede og forflytningshemmede

Nav ønsker at flest mulig bruker den elektroniske søknaden. Men to grupper av søkere er henvist til å gjøre det på gamlemåten. Dette gjelder verger som fyller ut søknaden på vegne av en annen person, og foreldre med funksjonshemmede barn. I begge tilfeller er selve stønaden knyttet til en person som selv ikke kan signere elektronisk. Muligheten til å søke manuelt, er ikke blokkert for andre heller. Om man for eksempel har lese- og skrivevansker, eller av andre grunner trenger bistand til å fylle ut søknaden, er det fortsatt mulig å få hjelp. Du kan komme til Nav-kontoret og få hjelp til å fylle ut søknaden der. Det er også mulig å ringe bilsenteret på hjelpemiddelsentralen hvis det er noe man lurer på underveis.

Hormonfritt.no – Ny portal med fokus på hormonfrie prevensjonsmidler

På Hormonfritt.no finner du informasjon om hvilke hormonfrie prevensjonsmidler som finnes. Hormonfri prevensjon er blitt en ny trend, og helse bevisste kvinner er blitt mer opptatt av hva de putter i kroppen. Bedre opplysning om bivirkninger som kommer av bruk av prevensjon som inneholder hormoner, gjor det lett a hoppe av P-pillen, og velge et hormonfritt alternativ uten bivirkning.

Hva er Hormonfri Prevensjon?
Hormonfri prevensjon er prevensjonsmidler som ikke er tillsatt hormoner og som er helt uten bivirkninger. Viktige faktorer med hormonfri prevensjon er at prevensjonsmetoden bør være naturlig og helt uten bivirkninger. Den gode følelsen av å bruke en type prevensjon som er i harmoni med kroppen.

Fokus på bivirkninger av prevensjonsmidler med hormoner
Undersøkelser viser at mange ikke er klar over bivirkningene som følger av prevensjon som inneholder hormoner. økt fokus på kropp, trening og helse, gjør at mange kvinner er blitt mer bevisst på hva de putter i kroppen, og god informasjon om bivirkninger man kan få av prevensjonsmidler som inneholder hormoner er viktig.

Bivirkninger ved bruk av P-piller
Det foreligger omfattende forskning på mulige helseskadelige effekter av p-piller. Selv om p-pillene inneholder små hormonmengder, kan de allikevel gi deg bivirkninger. Noen får mellomblødninger, kvalme, hodepine, brystspreng eller økt utflod. Andre synes å merke at de går opp i vekt, at sexlysten minker eller at de mister humøret. P-piller kan forverre kviser og PMS. Det er også funnet en økning i forekomsten av lungeemboli, hjerneslag og hjerteinfarkt hos kvinner som bruker p-piller.

At det er en økt risiko for blodpropp ved bruk av p-piller har vært kjent i nær 50 år. Hvis du bruker p-piller øker forekomsten til anslagsvis 2-10 blodpropptilfeller per 10 000 kvinner per år. Faren for blodpropp er antatt å være størst de første 6-12 månedene etter at du begynner med en p-pille.

Bytt prevensjonsmiddel ved plager
Ingen hormonelle prevensjonsmetoder er uten bivirkninger. Opplever du sterke plager eller bivirkninger ved bruk av P-piller, bør du vurdere å bytte prevensjonsmiddel til et hormonfritt alternativ.

Mer informasjon om hormonfri prevensjon

Spesialiserer seg innen posisjonering og trykkavlastning

Vi i Hjelpemiddelmagasinet Ergostart har tatt en nærmere titt på en hjelpemiddelleverandør til helsesektoren som kanskje ikke alle kjenner til fra før. Bedriften heter Togemo AS, og spesialiserer seg innen posisjonering og trykkavlastning. Produktene leveres i dag stort sett til helsesektoren, men mange privatpersoner kan ha nytte av å kjenne til det de produserer, da hjelpemidlene kan bidra med forebygging av skader og til økt livskvalitet hos bruker.

Togemo AS som ble etablert i 1988, har utviklet høy kompetanse innen områdene ligge-/trykksår (antidecubitus), posisjonerings hjelpemidler, trykkavlastningsmadrasser og senger. Bedriften har deltatt i flere forskningsprosjekter og har utviklet kvalitetssikringssystemet PROLAK

Posisjonering og Trykkavlastning

Ved en del funksjonshemninger eller sykdom kan vi miste muligheten til den naturlige bevegeligheten. Kroppen trenger fysisk hjelp for å kunne forflyttes og trenger støtte og hjelp til forebygging av ytterligere skade.
Mangel på evne og mulighet til å kunne forflytte seg/være i bevegelse kan disponere for:

 • Vevstilpasning (forkorting/forlenging) som fører til kontrakturer og deformiteter
 • Vevsødeleggelse, inklusive trykkskader
 • Redusert energitilførsel gjennom negativ påvirkning av respirasjon
 • Infeksjoner i luftveier og urinveier
 • Osteoporose
 • Fordøyelsesbesvær
 • Redusert funksjon

 • Produkter som posisjoneringsputer og trykkavlastningsmadrasser vil kunne være til stor hjelp både for brukeren og for hjelpeapparatet både i forebygging og rehabilitering. Produkter som sykepleieren skal bruke når hun jobber med pasienten, eller produktet personen skal bruke hjemme, må være tilpasset den enkelte og være funksjonell og enkel å bruke. Blir det for mye styr for å ta produktet i bruk kan mye av energien og livskvaliteten bli senket. En arbeidsdag for hjelperen vil også bli tyngre. Det blir lettere å fokusere på andre viktige områder som kommunikasjon og samhandling når verktøyet til sykepleieren/pårørende fungerer. Brukeren selv ønsker også at hverdagen skal fortsette så normalt som mulig uten unødvendig stress og bekymring.

  Når disse produktene fungerer så bedrer det søvn og hvile som er et av våre grunnleggende behov for en optimal hverdag. Når søvn og hvile behovet dekkes kan kroppen bedre restituere seg. Det er når vi sover at kroppens eget ”verksted” setter i gang. Togemo har tatt hensyn til disse kravene og tilbyr produkter som i størst mulig grad kan dekke flest mulig av disse behovene.
  Noen av produktene beskrives under her:

  Posisjoneringsputer

  Putene lages i flere ulike fasonger etter behov og bruksområde. Basisputen er et ypperlig hjelpemiddel for å skape god dynamikk i posisjoneringsarbeidet med barn. På en og samme pute kan en skape svært mange posisjoner; ryggleie, sideleie, mageleie samt posisjoner med nøytrale leddposisjoner både i rygg- og frontalleie. Puten kan også kombineres med bruk av andre CareWave-puter for bedre å fiksere i bestemte posisjoner. Dette vil bidra til enda bedre stabilitet
  Basisputer fås i diameter 110 og 130cm.

  S-pute

  S-pute brukes primært for å skape et 30 graders sideleie. Buen i øverste del av s’en legges bak ryggen, den motsatte buen trekkes opp mellom knærne. Slik skapes et symmetrisk sideleie.
  De kan også brukes på andre måter. Som et eksempel kan de fint brukes av gravide med ryggproblemer som trenger støtte for å finne en god ligge/hvilestilling.
  Putene lages i størrelsene 140 x 26 , 180 x 30 og 225 x 38. Dette for at brukeren skal finne en pute som passer sin størrelse.

  Posisjoneringskit

  Posisjoneringskit inkluderer madrass, 4 puter og trekk.
  Leveres i egen transport bag.
  Trekantpute

  Trekantputene kan brukes under knærne for å stabilisere hofte og kne i nøytral vinkel, eller de kan legges bak ryggen for å stabilisere i sideleie. Denne puten er en ”barnestørrelse
  Du kan lese om mange flere typer posisjoneringsputer på Togemo sin nettside www.togemo.no

  Trykkavlastningsmadrasser

  Å velge riktig underlag er veldig viktig for å unngå decubitus. Togemo kan tilby en rekke ulike typer madrasser.

  ClinActi

  ClinActi madrassen baseres i så måte på mange års erfaring og flere innovasjoner som gjør denne trykkavlastningsmadrassen unik på markedet. Denne madrassen er spesielt godt egnet for de som allerede har utviklet decubitus, eller er i den situasjonen at dette raskt kan oppstå og trenger derfor høy fokus på forebygging.
  Sammenlignet med andre konvensjonelle dynamiske madrasser som ofte kan bruke opptil 20 minutter før lufttrykket kan reguleres ut i fra brukerens bevegelser, kan ClinActiv regulere det interne lufttrykket umiddelbart og helt uavhengig av brukerens størrelse, form, vekt og posisjon. Dessuten skaper den optimal omslutning av pasienten ved alle tilfeller.

  Trykkavlastningsmadrass P330

  P330 representerer komfort, sikkerhet og enkelhet. Dette er en selvregulerende og komplett decubitusmadrass med alternerende lavtrykksteknikk. Madrassen forebygger og behandler trykksår.
  Den er selvregulerende med alternerende lavt trykk gjennom den nye sensorteknologien SAALP™. Den regulerer automatisk både det indre celletrykket og syklustiden etter den aktuelle pasientens behov. Den stillegående, kompakte og lette madrassen er også veldig brukervennlig samt lett å transportere. At en madrass til dette formål er enklere å forflytte pga vekt gjør den praktisk i bruk i institusjon, der madrasser ofte må ”bytte rom”. Den lave effektforbrenningen gjør den også til et miljøvennlig produkt.

  Twin Care

  TwinCare II er en avansert trykkavlastnings- overmadrass som er enkel å bruke og som gir et meget lavt trykk mot pasienten. Den har en myk og behagelig trykkalternering, noe som gjør at denne madrassen egner seg til høyrisiko brukere fra 40 til 150 kg. Kontrollpanelet er enkelt i bruk da det er kun ON/OFF og den er støysvak og nærmest vibrasjonsfri.
  Madrassen er utstyrt med et beskyttelsestrekk Dartex TM. Trekket er testet mot allergi og hudirritasjon. Trekket beskytter madrassen mot fuktighet.

  ACS LAL Turn

  ACS LAL Turn vendemadrass er bygget på et “low airloss”-system, den nyeste teknologien for optimal trykkavlastning. Denne trykkavlastningsmadrassen har også et system for kontinuerlig lateral rotasjon, noe som positivt påvirker et bedret oksygenopptak for pasienter som ellers ville ha hatt en statisk posisjon i sengen. Rotasjonsmodus kan innstilles individuelt, tilpasset pasientens behov. En egen sidestøtte sikrer maksimal komfort og sikkerhet. Madrassen kan brukes for alle risikogrupper.

  Togemo Glidelaken

  Togemo glidelaken gir en bedre hverdag for pasienter som trenger hjelp til forflyttning, og den sørger for mindre belastning for personalet. Lakenet består av 2 deler, en underdel og en overdel.
  For at hjelpeapparatet lettere skal kunne praktisere riktig forflyttningteknikk og dermed skåne pasienten for ekstra belastning/skader er et glidelaken til stor hjelp. Pasienten/brukeren kan også lettere bidra med å forflytte seg selv når man har et glidelaken som fungerer. Glidelakenets overdel er vanntett og gir effektiv beskyttelse av madrassen, uten at det virker klamt å ligge på.

  Dette var et innblikk i hvem hjelpemiddelleverandøren Togemo AS er, og hva de leverer av hjelpemidler til helsesektoren. Vi kommer til å fortsette å skrive om leverandører og hjelpemidler som mange ikke kjenner så godt til fra før. Har du tips til saker vi burde skrive om, legg igjen en melding i kommentarfeltet under, eller bruk kontaktskjemaet.