Category Archives: Litteratur

Oversikt over anbefalt litteratur.

Tre nye norske DVD filmer med synstolking

MediaLT har nå en tilbudspakke med tre nye norske DVD filmer med synstolking, men det også mulig å få kjøpt disse enkeltvis. Filmene er Limbo, Knerten gifter seg og Fritt Vilt 3.

Kort om de tre filmene

Limbo er historien om Sonia, som reiser med barna fra Norge til Trinidad, hvor ektemannen Jo er utstasjonert i oljebransjen. Overgangen fra en norsk 70-tallshverdag, til et liv som oljehustru på en tropisk øy i Karibia er både spennende og uvant. Men når Sonia oppdager at Jo har vært utro, prøver hun først å holde fasaden. Med et vaklende ekteskap, uten noen å vende seg til, mestrer hun ikke lenger hverdagen.

Knerten gifter seg er en ny familiefilm basert på Anne-Cath. Vestlys udødelige barnebøker om Lillebror og Knerten. I denne historien blir mor blir påkjørt av en mystisk sjåfør og havner på sykehus. Lillebror og Phillip er hjemme alene, og Knerten forelsker seg i den smellvakre bjerkekvisten Karoline…

Fritt Vilt 3 er en såkalt prequel, som tar for seg hva som skjedde før historiene vi kjenner fra de to første filmene. Stehøe fjellhotell er på konkursens rand etter flere mistenkelige og bisarre hendelser. Sikre på at deres sønn har noe med hendelsene å gjøre holder vertsparet ham unna gjestene ved brutalt å holde han innesperret i kjelleren. Men en dag skjer det noe som skal ryste familien for alltid. Den offisielle historien blir at gutten falt i en bresprekk mens han var ute og lekte, og at foreldrene ble tatt av ras mens de lette etter ham. Men var det sannheten?

Limbo, Knerten gifter seg og Fritt Vilt 3 selges enkeltvis til 149,- ink. mva. Vi selger også en pakke med alle tre filmene til 290,- ink. mva. Ta kontakt med oss i MediaLT på telefonnummer 21 53 80 10 eller på e-post trond@medialt.no, hvis du ønsker å kjøpe filmene så sender vi filmen(e) raskt til deg. OBS: Frakt kommer i tillegg.

Jungelhåndboka – Ny utgave av jungelhåndboken er klar

Jungelhåndboka for 2011 er ankommet. Boken er skrevet av Tove Eikrem, jurist og tidligere leder av FFOs Rettighetssenter
Å skulle finne frem i rettigheter, lover og regler føles ofte som en jungel for de fleste av oss. Paragrafene er mange og det kan være vanskelig å skulle orientere seg. Spesielt om man havner i en helt ny tilværelse der du må endre mye rundt deg for å kunne fungere og samtidig skal få oversikt over hva du har krav på.

Ved å bruke Jungelhåndboka kan du lettere finne frem til dine rettigheter. Boken har kommet ut årlig siden 2004 og er et resultat av utallige personer som har måtte ringe, mast og undersøkt om sine rettigheter. Man ønsket en enklere tilgang og oversikt på sine rettigheter. Informasjon om regler er hentet fra Lovdata og myndighetenes og tjenesteapparatet sine nettsider. Boken inneholder linker til disse sidene.

Boka tar opp spørsmål innenfor opplæring og utdanning, arbeidsliv, trygdeytelser, helsetjenesten, hjelpemidler, sosialtjenesten, barneverntjenesten, boligspørsmål og offentlig saksbehandling.
Det vil si at den omhandler mange viktige instanser som mange vil trenge hjelp eller bistand fra.
De aller fleste kan klare å sette seg inn i de viktigste reglene og på den måten skaffe seg kunnskap om rettigheter og plikter i det aktuelle området. Det bedre muligheten både for å ivareta egne interesser og for å kunne veilede andre for eksempel i likemannsarbeid.

Boken har velferdsretten som arena. Velferdsrett er en samlebetegnelse for rettsområder som har betydning for folks velferd. Sentrale rettsregler i forhold til opplæring, arbeid og folketrygdens ytelser, helsetjenester og boligspørsmål er med i boken. Boken tar for seg Helsetjenestens tre deler. Nemlig primærhelsetjenesten, spesialhelsetjenesten og tannhelsetjenesten. Når man trenger vedtak eller hjelp over tid vil man høre om individuell plan, som man har krav på. Boken tar for seg dette og forklarer hva det er.

En individuell plan skal gi personer med nedsatt funksjonsevne eller kroniske og eventuelt progredierende sykdommer (sykdommer som forverrer seg over tid) mye bedre oversikt over sitt totale tjenestetilbud. Dette skal bidra til større forutsigbarhet og trygghet for både tjenestemottakerne selv og for deres familier.
I boken kan du lese om pasientrettighetsloven som gir en oversikt over den rettslige situasjonen til pasienter. Retten til helsehjelp omfatter rett til øyeblikkelig hjelp, og hjelp fra kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten på nærmere fastsatte vilkår.

For deg som har barn med spesielle behov vil boken gi deg oversikt over rettigheter rundtrett og fortrinnsrett i barnehage, spesialpedagogisk hjelp, rettighter i skolen og SFO og videregående opplæring.
Boken kan brukes i et selvstudium der du lærer mer om rettigheter og senere kan hjelpe andre, eller du kan bruke den som et oppslagsverk når behovet melder seg.

Sett deg inn i dine rettigheter og vær forberedt. Det gjør hverdagen din enklere når du vet hva du har krav på og hva du kan forvente.

Bestilling av Jungelhåndboka:
Jungelhåndboka 2011 koster kr 200,- + eventuell porto.
Ved bestilling av 10 eks. eller mer: kr 170,- + eventuell porto.
Jungelhåndboken kan bestilles pr. e-post: info(a)ffo.no eller tlf: 96 62 27 31

Boken foreligger også i Daisy-format (lyd/digitalformat for svaksynte). Daisy-utgaven er gratis.
Jungelhåndboken 2010 kan også lastes ned fra http://www.ffo.no/no/Jungelhandboka-2009/Jungelhandboka/
Jungelhåndboken 2011 finnes ennå kun i papirutgave.

Mestringsbok om tinnitus – Stillhet hva er det

Den tidligere politimannen, regiondirektøren i Gjensidige og namsmannen i Trondheim, Øyvind Neeraas, er bokaktuell med «Stillhet – hva er det» – en bok om å leve med tinnitus. Ett ord kan brukes for å beskrive fokuset for boken: Mestring. – Jeg har skrevet boken for å hjelpe andre, sier forfatteren.

– Hvis Vebjørn Rodal kommer ut på oppløpssiden og blir redd for å stivne, hva tror du skjer da? Bokaktuelle Øyvind Neeraas lar svaret på sitt retoriske spørsmål bli hengende i luften.
– Alle som får tinnitus, må umiddelbart får tilbud om et mestringskurs i helsevesenet. Veldig mange kan klare seg med informasjon om hva tinnitus er og hvordan man kan leve med den, sier Neeraas til hlf.no.

Akkurat som Vebjørn Rodal vil stivne på oppløpssiden hvis han er redd for at det skal skje, kan tinnitus ødelegge
liv dersom den rammede lar ulyden få dominere livet. Selv har Neeraas bitter erfaring med manglende oppfølging fra helsevesenet. Han fikk tinnitus på det ene øret i 1992 etter et nærmest umenneskelig kjør på jobben. Hos legen fikk Neeraas bare beskjed om at dette var noe han måtte leve med.

«Jeg registrerte at han informerte meg om at tinnitus ikke var en sykdom, men en tilstand som kunne være plagsom. Jeg ventet utålmodig på resepten. Det var da legen sa: – Det finnes ikke noen hjelp mot tinnitus. Dette er en lyd du må leve med resten av livet.»

Møtt med empati
Neeraas hanglet seg gjennom åtte år i full jobb. Han utviklet søvnforstyrrelser og konsentrasjonsvansker og spiste dispril som om det skulle være sukkerbiter. I 2000 gikk han på en ny, alvorlig smell, og tinnitusen forverret seg kraftig.
– Det var fullt sagbruk der inne. Men denne gangen ble jeg henvist til overlege Haakon Arnesen ved St. Olavs hospital i Trondheim. Han møtte meg med empati og forståelse. Endelig fikk jeg hjelpen jeg trengte i helsevesenet. Hadde jeg fått denne hjelpen fra starten av i 1992, er jeg overbevist om jeg ikke hadde blitt uføretrygdet, sier Neeraas.
«Jeg gikk inn i et år med sykemelding, hørselsprøver, samtaler og kurs. For første gang møtte jeg personer med samme plager som meg selv. Det var en enorm lettelse.»
– I denne fasen gikk jeg over fra å tenke «er livet verdt å leve» til å tenke «hvordan skal jeg fylle livet mitt med innhold», forteller Neeraas.

Skriver for å hjelpe
Han satte i gang sitt eget, private prosjekt for å bli kvitt følgeplagene s om tinnitusen gav ha, søvnvansker og konsentrasjonsproblemer.
– Jeg visste jeg ikke kunne får gjort noe med selve lyden, så jeg konsentrerte meg om å bli kvitt tilleggsplagene.
– Det har jeg klart ved å jobbe bevisst med meg selv, sier Neeraas.

Neeraas’ bok er rykende fersk i bokhandelen. Den er skrevet med tanke på å hjelpe andre i samme situasjon.
– Jeg er 60 år, og jeg har klart å komme meg ovenpå i livet mitt. Men det er forferdelig når yngre mennesker blir rammet og ikke får noen oppfølging i helsevesenet, mener Neeraas. På samme måte som han selv har hatt god hjelp av selvhjelpslitteratur, er denne boken ment å være en moralsk og praktisk støtte til tinnitusrammede.

Ønsker å bidra
Øyvind Neeraas var i 50 prosent arbeid inntil i år. Nå fyller 58åringen dagene med andre aktiviteter.
– Jeg ønsker å bidra til et bedre tilbud til tinnitusrammede. Denne boken er første skritt. Dersom for eksempel
Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) ønsker å bruke meg, står jeg til tjeneste, sier Neeraas, som har lang erfaring som coach og foredragsholder. Han skryter av HLFs innsats for et bedre offentlig behandlingstilbud, og i boken oppfordrer han alle tinnitusrammede til å melde seg inn i forbundet.
– HLF er spydspissen for landets tinnitusrammede, slår han fast.
For mer opplysninger: www.hlf.no