Tag Archives: martin sæbu

Basecamp – økt deltakelse og aktivitet i dagliglivet

Dette hørtes så spennende og tøft ut, at vi tok en prat med Martin Sæbu som er initiativtakeren til Basecamp. Han forteller at målsetningen er å gi et meningsfullt og spennende tilbud til unge funksjonshemmede.

– Vi har en tro på at et tilbud som kombinerer utfordringer og tradisjonelle aktiviteter kan inspirere til å øke deltakelsen og aktiviteten i dagliglivet. Gjennom å sprenge noen grenser og gjøre spennende ting kan deltakerne skaffe seg erfaringer som er viktige. Det er ikke så lett å møte opp på vanlig aktiviteter, og å være den som utfordrer grensene.

Når ungdommene har prøvd aktiviteten i trygge omgivelser og sett at dette mestrer de, vil det være lettere å tørre å være aktive hjemme. Terskelen for å delta blir mindre.

– Vi opplever at vi har god søkning av barn og voksne, men at ungdommene bruker Beitostølen Helsesportsenter mindre. Dette bekymrer oss, fordi aktivitet er viktig, særlig i ungdomstiden. Derfor har vi valgt å satse litt ekstra på denne gruppen, blant annet gjennom Basecamp, sier Martin.

– Tilbakemeldingene er at dette ikke oppleves som rehabilitering. Mange forbinder fysisk aktivitet med noe negativt, fordi deres erfaring i hovedsak er fysioterapi. Gjennom deltagelse på Basecamp får de oppleve gleden i aktivitet, mestring og felleskap. Enkelte sier også at de får styrket identiteten. De opplever at de er noe mer enn funksjonshemmet. Det kan nesten tolkes som et skifte av identitet.

Noen forteller at de blir «ekstremsportsutøvere» med et aktivt fokus, istedenfor å være passive funksjonshemmede.
Dette tar de med seg hjem, og tør å prøve nye ting, også i mindre trygge omgivelser, påpeker Martin.

– Jeg tror motivasjon er veldig sentralt for å få folk i aktivitet. Derfor gjennomfører jeg en doktorgrad hvor jeg fokuserer på unge voksnes aktivitetsnivå og hva som hemmer og fremmer deltakelse, sier Martin. Han ønsker å komme i kontakt med organisasjoner og personer som kan bidra med informasjon i forbindelse med dette. Målet er å øke kunnskapen om hva som motiverer ungdom som har en funksjonshemning til å delta i aktiviteter.

Dette kan blant annet brukes til å videreutvikle tiltak ved Beitostølen Helsesportssenter og ikke minst, til oppfølging lokalt.

Doktorgraden er en del av storsatsing på personell/bruker, utstyr, lokaliteter og kompetanse (PULKprosjektet). Dette prosjektet gir oss muligheten til å utvide lokalitetene våre, og utvide hjelpemiddelparken og sette i gang to større doktorgradsprosjekter. Denne satsingen er mulig takket være Stiftelsen Sophies Minde.

Beitostølen Helsesportsenter har hatt et samarbeid med Stiftelsen Sofies Minde i flere år. De er med på finansieringen av Sophie-dagene som er et 12-dagers arrangement for barn i alderen 8–12år. Her står også gleden ved aktivitet sentralt.
Bildene av raftingen er imponerende, og nesten litt skremmende.

Etter avisoppslag om ulykker i Sjoa kan kanskje noen foreldre være engstelige for å sende ungdommene av gårde på Basecamp. Martin forsikrer oss om at det er helt trygt.

– Alle aktivitetene er helt trygge. Vi sørger for god planlegging og assistenter. Rutene som velges er trygge, og den enkelte deltaker får fungere på egne premisser. Det stilles ikke spesielle krav til deltakernes fysiske ferdigheter. Her kan alle være med, og så legger vi til rette etter hvert som behovet oppstår. Han forteller videre at det er stor spredning både i funksjonshemning og tidligere erfaringer hos deltakerne. Ved å se at andre utføre aktivitetene, lærer ungdommene at dette er mulig. Som man ser av bildene så handler ikke Basecamp bare om ekstremsportsaktiviteter. Det handler like mye om nærhet til naturen, trygghet, felleskap, finne roen og gode sosiale rammer.

– Med tanke på at det er ungdom og få som har med ledsager, så har vi prøvd å ha en oppholdsleder, som følger gruppa. Dette styrker samholdet og tryggheten i gruppa. For noen har det vært den første erfaringen med å være borte hjemmefra, forteller Martin.

– Tilbakemeldingene har vært veldig gode og positive. Ungdommene liker at det er spennende aktiviteter, trygge rammer, sosialt og gøy. Derfor gjentar vi suksessen med en ny Basecamp.

Ønsker du mer informasjon kan du kontakte Martin på: martin@bhss.no eller gå inn på www.bhss.no

For mer informasjon om aktivitetshjelpemidler, se Hjelpemiddelmagasinet Ergostart sin temautgivelse om aktivitetshjelpemidler.

Hva synes du om Basecamp? Si din mening i kommentarfeltet under.