Tag Archives: aktivitetshjelpemidler

Aktivitetshjelpemidler

Aktivitetshjelpemidler – Deltakelse og aktivitet i vinter

Det er ingen grunn til at vinteren skal være en tid uten deltakelse og aktivitet. Det finnes et bredt utvalg av aktivitetshjelpemidler og vinteraktivitetsutstyr der ute som åpner muligheten for at flere skal komme seg ut, uansett funksjonsnivå. Søker man lek og moro med barna, tilbys spesialtilpasset akeutstyr som også kan brukes på tur. Continue reading

aktivitetshjelpemidler vinter

Aktivitetshjelpemidler vinter

Aktivitetshjelpemidler for vinter aktivitet. Det satses mye på gode aktivitetshjelpemidler til fritid og rehabilitering fra det offentlige og hjelpemiddelleverandørene. Utvalget er stort, og det kommer hele tiden nyheter og nye hjelpemidler på markedet som gjør det lettere for alle uansett funksjonsnivå å delta i aktivitet om vinteren. Målet med oversikten er å gi en mulighet til å bli oppdatert om dagens aktivitetshjelpemidler for vinterbruk. Samt vise hvem som leverer aktivitetshjelpemidler gjennom NAV Hjelpemiddelsentralen i Norge. Tips oss gjerne om hjelpemidler og nyheter. Continue reading

Vinteraktivitetshjelpemidler

10 Topp Vinteraktivitetshjelpemidler for barn og unge

Vinteren er over oss, og det er en tid der personer med funksjonsnedsettelse kan oppleve vansker med fritidsaktiviteter utendørs. Da er det fint at det finnes mange vinteraktivitetshjelpemidler som er mulig å få gjennom NAV Hjelpemiddelsentralen, og det er ingen grunn til at man ikke skal kunne nyte vinteren ute i friluft sammen med venner og familie. Continue reading

Vinterhjelpemidler Aktivitetshjelpemidler

Vinterhjelpemidler

For oss nordmenn er vinteren en årstid de fleste av oss ser fram til og som vi benytter oss av i forbindelse med fritid og aktiviteter. Store og små er ute og nyter snøen og alle de gleder den gir oss – enten man går på ski, står på ski, aker, sitter i pulk eller hva det enn måtte være. Continue reading

Aktivitetshjelpemidler

Aktivitetshjelpemidler

Aktivitetshjelpemidler for sommer og vinter aktiviteter. Det er ingen grunn til at man ikke skal komme seg ut i friluft, og delta i utendørsaktiviteter både sommer og vinter. Det finnes mange aktivitetshjelpemidler som kan bidra til et aktivt liv med mye morro både i vann og på land. Mulighetene er mange og vi gir deg et innblikk i hva som finnes av aktivitetshjelpemidler.

Fysisk aktivitet er stadig viktigere for realisering av individers evner, anlegg og muligheter i fritid og i arbeid. Gode aktivitetshjelpemidler kan forebygge belastningskader og tilleggskomplikasjoner som ofte følger en funksjonshemning. Aktivitetshjelpemidler bidrar til mestring, lyst, motivasjon og glede hele året. Mulighetene er mange, og utvalget av aktivitetshjelpemidler for sommer og vinter er stort.

Tilbake til oversikt hjelpemidler

Hvem kan få aktivitetshjelpemidler?
AktivitetshjelpemidlerPersoner som har varig (over to år) og vesentlig redusert funksjonsevne på grunn av skade, lyte eller sykdom, kan få stønad fra folketrygden til hjelpemidler. Aktivitetshjelpemidler er hjelpemidler som er spesielt utviklet for at personer med nedsatt funksjonsevne skal kunne delta i fysisk aktivitet om vinteren. Du kan få stønad til å bedrive aktivitet alene eller sammen med andre. Aktivitetshjelpemidler blir lånt ut gjennom hjelpemiddelsentralen. Hjelpemidlet er folketrygdens eiendom og du skal levere hjelpemidlet tilbake når det ikke lenger er i bruk. Folketrygden gir vanligvis stønad til den rimeligste av de hjelpemiddeltypene som dekker brukerens behov.

Hvilke aktivitetshjelpemidler kan det søkes om?
Det finnes et stort utvalg av aktivitetshjelpemidler for sommer og vinter som det er mulig å få gjennom NAV Hjelpemiddelsentralen. Vi har her tatt for oss de mest vanlige aktivitetshjelpemidler, og du kan lese mer ved å klikke på de ulike linkene i oversikten under.

Aktivitetshjelpemidler vinter
Aktivitetshjelpemidler for vinterenDet er ingen grunn til at vinteren skal være en tid uten deltakelse og aktivitet. Det finnes et bredt utvalg av aktivitetshjelpemidler og vinterhjelpemidler der ute som åpner muligheten for at flere skal komme seg ut, uansett funksjonsnivå. Søker man lek og moro med barna, tilbys spesialtilpasset akebrett og kjelker, pulk og skilator som også kan brukes på tur. For å delta på skøytebanen og i langrennsløypa finnes det piggekjelker med blant annet skallseter i mange ulike størrelser, også for personer med lavt funksjonsnivå. For de som ønsker å være sammen med venner og familie i skibakken, finnes det flere muligheter både for de som kan kjøre sitski på egenhånd eller de som trenger bistand med biski til å delta i denne sosiale og opplevelsesrike vinteraktiviteten. Les mer om aktivitetshjelpemidler for vinteren

Aktivitetshjelpemidler sommer
Aktivitetshjelpemidler for sommerenAlle gleder seg til sommermånedene, det er tiden hvor man tilbringer mye tid ute, og tilbringer mye tid sammen med venner og familie i ulike sammenhenger. Heldigvis finnes det mange gode aktivitetshjelpemidler for sommerbruk enten det er til bruk på land eller vann slik at alle uansett funksjonsnivå kan delta å ha det morro sammen. Alt fra hjelpemidler som sykler, rullatorer, rullestoler, vogner, hjelpemidler for riding, og vannaktiviteter. Vi tar her for oss alt av aktivitetshjelpemidler for sommeren. Du vil finne hjelpemidler, informasjon om hvordan soke, og oversikt over hvilke hjelpemiddelleverandorer som leverer de ulike hjelpemidlene. Les mer om aktivitetshjelpemidler sommer

Slik søker du på aktivitetshjelpemidler
Dersom du ønsker å søke på aktivitetshjelpemidler tar du kontakt med hjelpemiddelkontakten i din kommune, vanligvis kommunal ergo- eller fysioterapeut. Vedkommende hjelper deg med å vurdere ditt behov for aktivitetshjelpemidler og sender søknad. NAV Hjelpemiddelsentralen bistår i søknadsprosessen med veiledning og rådgivning i forhold til aktuelt hjelpemiddel. I tilfeller hvor det er nødvendig og hensiktsmessig fortas det utprøving av et eller flere hjelpemidler enten på hjelpemiddelsentralen eller hjemme i din kommune.

Aktivitetshjelpemidler til personer over 26 år
1. juli 2014 ble ordningen med aktivitetshjelpemidler til personer over 26 år iverksatt. Når du er over 26 år og søker om aktivitetshjelpemiddel må du betale en egenandel på ti prosent av kjøpesummen for hjelpemidlet. Egenandelen tilsvarer maksimalt 4 000 kroner per hjelpemiddel. Det er ingen egenandel ved spesialtilpasning av ordinært utstyr. Det er heller ingen egenandel ved reparasjon. Ordningen omfatter også ortopediske hjelpemidler, det vil si spesialproteser og ortopedisk fottøy som er nødvendig for å kunne utføre aktiviteten. Dersom du må bytte aktivitetshjelpemiddel vil det bli beregnet en ny egenandel på maksimalt 4 000 kroner.

Kommunen skal bistå deg i utprøving med leverandør. Utprøvingen skal skje ut fra de premisser som ligger til grunn i rammeavtalene som Nav har med hjelpemiddelleverandørene på aktivitetshjelpemidler. Hjelpemiddelsentralen kan bistå i prosessen med rådgivning. Når dere i fellesskap har kommet frem til nødvendig og hensiktsmessig hjelpemiddel skal kommunen innhente tilbud på produktet og sammen med søknad skal det sendes til Nav. Blir søknad innvilget vil du få en tidsfrist på 3 uker fra du har mottatt vedtaket med å betale opplyst egenandelen. Når denne er registrert innbetalt vil aktivitetshjelpemidlet bli bestilt av din tilhørende hjelpemiddelsentral. Dersom du ikke betaler innen fristen vil vedtaket falle bort og du må eventuelt søke på nytt.

Vedlikehold og reparasjon av aktivitetshjelpemidler
Hjelpemidler er Folketrygdens eiendom, men når du har fått stønad til aktivitetshjelpemiddel er du ansvarlig for det daglige vedlikeholdet. Ved enklere reparasjoner skal du kontakte kommunal vaktmester, mens reparasjoner av mer omfattende karakter utføres av NAV hjelpemiddelsentralen i ditt fylke.

Bytte og tilbakelevering av aktivitetshjelpemidler
Dersom du vokser ut av aktivitetshjelpemidlet du har fått tildelt, eller det av en eller annen grunn ikke er hensiktsmessig for deg, har du mulighet til å søke bytte. I så tilfelle må du ta kontakt med hjelpemiddelkontakten i kommunen din. Vedkommende vil gjøre en ny behovskartlegging i forhold til aktivitetshjelpemidler og sender bytteskjema eller ny søknad hvis behovet er endret. NAV Hjelpemiddelsentralen i ditt fylke bistår også i denne prosessen med rådgivning, veiledning og utprøving og tar den endelige avgjørelsen vedrørende bytte. Dersom du ikke lenger har behov for aktivitetshjelpemidlet eller har fått innvilget bytte må du levere inn tidligere utlevert hjelpemiddel. Det gjør du ved å kontakte din kommune og gjøre avtale om henting. Kommunen sørger for at hjelpemidlet blir returnert til hjelpemiddelsentralen.

Vintersporthjelpemidler-hva finnes av hjelpemidler

Hjelpemidler for skibakken

Vinteren er snart over oss, og store og små vil ut i snøen. Da er det godt å vite at det finnes populært alpinutstyr for funksjonshemmede, og at tilgangen til hjelpemidler aldri har vært enklere.

Nordmenn har alltid vært glad i naturen og vinterfjellet, og nå har stadig flere fått øynene opp for at man ikke trenger å bli sittende i hytten selv om man er funksjonshemmet. Sitski er et fantastisk alpinhjelpemiddel som sidestiller brukeren i stor grad med funksjonsfriske i bakken. Mange skremmes av tanken på å skulle sette utfor i skibakken uten å ha kontroll på egen skjebne. Men slik oppleves det stort sett ikke for de som har prøvd ut Sitski.

De siste årene har hjelpemiddelfirmaene utviklet alpinproduktene så godt, at de aller fleste kan komme seg opp i skibakken i trygge og kontrollerte former. Også for de som ikke har god balanse eller koordinasjon finnes det nå en ski for mekanisk kjøring. Her ligger balansen i stor grad i skiene, og man styrer med spaker. Carvingski er standardtype ski på alle modeller. De fleste skiene som selges i dag er ledsagerstyrte.

Enkelte brukere vil etter litt trening og mestring oppleve ønske og behov for økt selvstendighet i skibakken. For disse er det mulig å ta bort ledsagerstyringen, og kjøre på egenhånd. Hjelpemiddelsentralene er opptatt av progresjon, og at alle skal ha mulighet til å utvikle sine evner.
Skikjøring er en av dem.

– Oppfølging av bruker og tilpassing av utstyret er enormt viktig, sier Frode Medhus, som har drevet med utvikling og salg av hjelpemidler i mange år.

Setet i en sitski skal oppleves som en slalomstøvel på funksjonsfriske, så da er det viktig at målene stemmer eksakt når skisesongen er igang. Når det skal velges utstyr er det viktig å prøve ut mangfoldet før man bestemmer seg for hvilket utstyr man skal velge. Både ledsager og bruker bør dessuten få opplaering i bruken av utstyret før de setter igang på egenhånd.

NAV Rikstrygdeverket dekker kostnadene ved behov for vinterhjelpemidler for funksjonshemmede under 26 år. Dette gjør at flere enn før nå går til anskaffelse av utstyret og bruker det blant annet som en familiær aktivitet.

Alle firmaer som produserer og selger ulike vinterhjelpemidler driver dessuten kontinuerlig med opplysning ovenfor funksjonshemmede, noe som videre har skapt en bedre oversikt for brukergruppen.

Ulike typer alpinski for funksjonshemmede:
• Skicart og Cartski styres av utøver med spaker.
• Sitski med en ski
• Sitski med to ski
• Ledsagerstyrt utstyr.

Skicart
Med Skicart sitter man i et seteskall og til rammen er det montert fire ski. Skicarten styres med to spaker, disse spakene er koblet sammen med de fremste skiene. Man kan på Carten montere talemaskin, en- hånds-styring, ben-styring, polstringer og spesialstøpte seteskall. Det kan også monteres til en fjærbelastet styrestag som gjør at det kreves minimalt med arm styrke. Skicart kan fås i tre størrelser, og man må ha lisens for å kunne kjøre den.

Cartski
Cartski er et ganske nytt hjelpemiddel og ligner mye på Skicart. Hjelpemidlet styres med spaker, og har kun to ski. Disse kan kjøres parallelt eller i plogsving, og kan i motsetning til Skicarten brukes i stolheis. Bruker har også en mer sittende posisjon under kjøringen. Sete og ramme tilpasset etter størrelse på bruker.

Sitski med en ski
Sitski med en ski er primært et hjelpemiddel som er beregnet på utøvere som klarer å kjøre alene. Produsenten har mange navn på dette skiproduktet, både Monoski, Uniski Inpact, VFC, og andre. De første sitskiene som kom krevde at brukeren satt med beina rett ut. I dag kan brukeren sitte vanlig med bøyde knær.

Sitski med to ski
Sitski med to ski kan man kjøre alene. Noen opplever at det er enklere å kjøre på to ski i stedet for en. Sitski med to ski krever mindre balanse av brukeren enn hvis man kjører med en ski. Noen opplever også at det gir en spesiell følelse å kjøre med to ski i løssnøen. En av hjelpemiddelprodusentene har utviklet en Sitski med kombinasjonsmulighet hvor bruker kan velge om han vil kjøre med en eller to ski på samme ramme.

Ledsagerstyrt utstyr
Ledsagerstyrt utstyr har hatt en kjempeutvikling og vekst. Denne type utstyr er laget for de som ikke kan kjøre alene, og som må ha helt eller delvis hjelp av ledsager. Den første måten man ledsagerkjørte på i Norge var ved å bruke Skicart med «ledsagerkjepper». Dette fungerer utmerket, men størrelsen på utstyret gjorde at mange valgte dette bort. Så ble Sitski modifisert, og bruken av dette hjelpemidlet eksploderte. Også her er det mange meninger om hva som egner seg best. Det som er viktigst er at utstyret fungerer for ledsager og bruker.

Lokale kurs for mer informasjon
Alle firmaer som selger vintersporthjelpemidler arrangerer kurs i egen
regi, eller ved de lokale hjelpemiddelsentralene, for å opplyse både brukere
og formidlere. Ta gjerne kontakt med leverandørene om når neste kurs skal holdes.

Beitostølen Helsesportsenter har laget en opplæringsbrosjyre, der man kan lære litt mer om bruken av Sitski.

Hvilke vintersporthjelpemidler har du god erfaring med?. Si din mening i kommentarfeltet under.
kartski_600x384-1

Bardum AS – din hjelpemiddelleverandør innen aktivitetshjelpemidler

Det er mennesket som skal være i sentrum. Bardum tilbyr produkter som bedrer livskvalitet. Firmaet ønsker å bidra til at personer med funksjonsnedsettelser kan delta i hverdagen på lik linje med funksjonsfriske. Bardum har fritidshjelpemidler og hjelpemidler til bruk i daglig aktivitet, både sommer og vinter.

Tekst/Foto: Bardum AS


Bredt utvalg av utstyr til vinteraktiviteter
Snow-comfortBardum tilbyr et bredt utvalg av utstyr. Her er det noe for alle, uansett funksjonsnedsettelse. Det er ingen grunn til at vinteren skal være en tid som man må sitte inne. Søker man lek og moro med barna, tilbys spesialtilpasset akeutstyr. Snow Comfort er en kjelke for barn og voksne med funksjonsnedsettelser som også kan brukes på tur.PiggekjelkeFor å delta på skøytebanen og i langrennsløypa finnes det piggekjelker med blant annet skallseter i mange ulike størrelser, også for personer med lavt funksjonsnivå.Ledende sitski-leverandør i Norge
Bardum AS har skiutstyr til sittende alpint i alle kategorier. De gir opplæring slik at ledsager og utøver føler seg trygg i skibakken, og tilbyr spesialtilpasninger av utstyr som dekker alle behov. Bardum arrangerer individuelle kurs og aktivitetsdager over hele landet. Alle som er interessert kan komme for å prøve utstyr. Enten de har utstyr fra før og bare vil få noen tips og råd, eller om de vil prøve sittende alpint for aller første gang. De har 20 utdannede sitskiinstruktører i sin skipool.

Sitski – sittende alpint for personer med funksjonsnedsettelser
Sitski kjøres med ledsager eller alene. Sittende alpinutstyr består av et sitteskall, som ved hjelp av et avfjæret understell er montert på én eller to slalåmski. Utstyret er til bruk i alpinbakke og gjør det mulig for sittende utøvere å kjøre på ski. Man kan kjøre alle typer skiheiser med sitski.

Det finnes flere typer ski for barn og voksen med mange ulike setestørrelser, som passer den enkelte utøver. Et sete med høy rygg kan benyttes til Uniski og Dualski. Den høye seteryggen gir ekstra god støtte og sikkerhet for overkroppen. Ved hjelp av en spesiallaget varmepose holder man seg god og varm.

Skiene har forskjellig bruksområder og setter ulike krav til funksjon hos utøveren. Når utøveren kjører selv bruker han/hun krykkeski, delvis for å holde balansen og delvis for å styre. Dersom utøveren skal bli ledsaget av en annen person er det ikke nødvendig med krykkeski, men med en ledsagerbøyle.

Trygghet for ledsager og utøver
Nybegynnere i sittende alpint anbefales å gå kurs, da dette er en aktivitet som krever innføring fra instruktører som har kunnskap til denne type hjelpemidler.

«Vi møter mange som synes det vanskelig å ta steget ut i bakken som ledsager, og synes det er skummelt med tanke på ansvaret og sitt eget ferdighetsnivå. Med vår fagkompetanse og erfaring holder vi kurs og opplæring både for ledsager og utøver. Det er viktig å komme i gang å få et trygt og grundig utgangspunkt slik at man kan ha glede av skikjøringen og føle seg trygg. Vi anbefaler at man er på et middels nivå, og kan mestre parallellsvinger og hockeystopp. Da er veien kort til skiglede sammen i skibakken!»

Produktoversikt
Praschberger Snowball
Snowball er en sitski for barn med funksjonsnedsettelser. Skien gir barna optimal skiglede både alene i skibakken og sammen med ledsagere. Les mer om Praschberger Snowball

Praschberger Monoski
Praschbergers meget kjente sitski for unge og voksne.
Monoski er en sitski med én ski for unge og voksne som ønsker å kjøre på egenhånd. Denne skien kan fås med benskall i hard plast for ekstrabeskyttelse, og kan også kjøres med ledsagerbøyle. Les mer om Praschberger Monoski

Tessier Uniski
Uniski er en sitski med én ski for egenkjøring og ledsagerkjøring. Dobbel Ledsagerbøylen gir ledsager en komfortabel kjørestilling og trygg følelse. Les mer om Tessier Uniski

Tessier Dualski
Dualski er en sitski med to ski. To ski gir mer stabilitet og er god egnet for tyngre utøvere. Les mer om Tessier Dualski

Tessier Scarver
Scarver er en sitski for aktive utøvere. Med mange tilpasningsmuligheter kan den brukes av både nybegynnere og “proffer“: Les mer om Tessier Scarver

• Lett og stiv ramme
• Justerbar setevinkel
• Justerbart tyngdepunkt
• Kan brukes med én eller to ski
• Fotstøtter
• Deksel for ekstra beskyttelse

Tessier Kartski
Kartski er en sitski for utøvere som vil kjøre sitski alene uten ledsager, men som ikke har balanse til å kjøre Uniski eller Monoski. Les mer om Tessier Kartski

Denne artikkelen er levert av Bardum AS. For mer informasjon om hjelpemidler innen aktivitet, se Bardum AS sine nettsider. Du kan også se hvem som leverer hjelpemidler innen aktivitet i vår produktoversikt. www.bardum.no