Aktivitetshjelpemidler

Aktivitetshjelpemidler for sommer og vinter aktiviteter. Det er ingen grunn til at man ikke skal komme seg ut i friluft, og delta i utendørsaktiviteter både sommer og vinter. Det finnes mange aktivitetshjelpemidler som kan bidra til et aktivt liv med mye morro både i vann og på land. Mulighetene er mange og vi gir deg et innblikk i hva som finnes av aktivitetshjelpemidler.

Fysisk aktivitet er stadig viktigere for realisering av individers evner, anlegg og muligheter i fritid og i arbeid. Gode aktivitetshjelpemidler kan forebygge belastningskader og tilleggskomplikasjoner som ofte følger en funksjonshemning. Aktivitetshjelpemidler bidrar til mestring, lyst, motivasjon og glede hele året. Mulighetene er mange, og utvalget av aktivitetshjelpemidler for sommer og vinter er stort.

Tilbake til oversikt hjelpemidler

Hvem kan få aktivitetshjelpemidler?

AktivitetshjelpemidlerPersoner som har varig (over to år) og vesentlig redusert funksjonsevne på grunn av skade, lyte eller sykdom, kan få stønad fra folketrygden til hjelpemidler. Aktivitetshjelpemidler er hjelpemidler som er spesielt utviklet for at personer med nedsatt funksjonsevne skal kunne delta i fysisk aktivitet om vinteren. Du kan få stønad til å bedrive aktivitet alene eller sammen med andre. Aktivitetshjelpemidler blir lånt ut gjennom hjelpemiddelsentralen. Hjelpemidlet er folketrygdens eiendom og du skal levere hjelpemidlet tilbake når det ikke lenger er i bruk. Folketrygden gir vanligvis stønad til den rimeligste av de hjelpemiddeltypene som dekker brukerens behov.

Hvilke aktivitetshjelpemidler kan det søkes om?

Det finnes et stort utvalg av aktivitetshjelpemidler for sommer og vinter som det er mulig å få gjennom NAV Hjelpemiddelsentralen. Vi har her tatt for oss de mest vanlige aktivitetshjelpemidler, og du kan lese mer ved å klikke på de ulike linkene i oversikten under.

Aktivitetshjelpemidler vinter

Aktivitetshjelpemidler for vinterenDet er ingen grunn til at vinteren skal være en tid uten deltakelse og aktivitet. Det finnes et bredt utvalg av aktivitetshjelpemidler og vinterhjelpemidler der ute som åpner muligheten for at flere skal komme seg ut, uansett funksjonsnivå. Søker man lek og moro med barna, tilbys spesialtilpasset akebrett og kjelker, pulk og skilator som også kan brukes på tur. For å delta på skøytebanen og i langrennsløypa finnes det piggekjelker med blant annet skallseter i mange ulike størrelser, også for personer med lavt funksjonsnivå. For de som ønsker å være sammen med venner og familie i skibakken, finnes det flere muligheter både for de som kan kjøre sitski på egenhånd eller de som trenger bistand med biski til å delta i denne sosiale og opplevelsesrike vinteraktiviteten. Les mer om aktivitetshjelpemidler for vinteren

Aktivitetshjelpemidler sommer

Aktivitetshjelpemidler for sommerenAlle gleder seg til sommermånedene, det er tiden hvor man tilbringer mye tid ute, og tilbringer mye tid sammen med venner og familie i ulike sammenhenger. Heldigvis finnes det mange gode aktivitetshjelpemidler for sommerbruk enten det er til bruk på land eller vann slik at alle uansett funksjonsnivå kan delta å ha det morro sammen. Alt fra hjelpemidler som sykler, rullatorer, rullestoler, vogner, hjelpemidler for riding, og vannaktiviteter. Vi tar her for oss alt av aktivitetshjelpemidler for sommeren. Du vil finne hjelpemidler, informasjon om hvordan soke, og oversikt over hvilke hjelpemiddelleverandorer som leverer de ulike hjelpemidlene. Les mer om aktivitetshjelpemidler sommer

Slik søker du på aktivitetshjelpemidler

Dersom du ønsker å søke på aktivitetshjelpemidler tar du kontakt med hjelpemiddelkontakten i din kommune, vanligvis kommunal ergo- eller fysioterapeut. Vedkommende hjelper deg med å vurdere ditt behov for aktivitetshjelpemidler og sender søknad. NAV Hjelpemiddelsentralen bistår i søknadsprosessen med veiledning og rådgivning i forhold til aktuelt hjelpemiddel. I tilfeller hvor det er nødvendig og hensiktsmessig fortas det utprøving av et eller flere hjelpemidler enten på hjelpemiddelsentralen eller hjemme i din kommune.

Aktivitetshjelpemidler til personer over 26 år

1. juli 2014 ble ordningen med aktivitetshjelpemidler til personer over 26 år iverksatt. Når du er over 26 år og søker om aktivitetshjelpemiddel må du betale en egenandel på ti prosent av kjøpesummen for hjelpemidlet. Egenandelen tilsvarer maksimalt 4 000 kroner per hjelpemiddel. Det er ingen egenandel ved spesialtilpasning av ordinært utstyr. Det er heller ingen egenandel ved reparasjon. Ordningen omfatter også ortopediske hjelpemidler, det vil si spesialproteser og ortopedisk fottøy som er nødvendig for å kunne utføre aktiviteten. Dersom du må bytte aktivitetshjelpemiddel vil det bli beregnet en ny egenandel på maksimalt 4 000 kroner.

Kommunen skal bistå deg i utprøving med leverandør. Utprøvingen skal skje ut fra de premisser som ligger til grunn i rammeavtalene som Nav har med hjelpemiddelleverandørene på aktivitetshjelpemidler. Hjelpemiddelsentralen kan bistå i prosessen med rådgivning. Når dere i fellesskap har kommet frem til nødvendig og hensiktsmessig hjelpemiddel skal kommunen innhente tilbud på produktet og sammen med søknad skal det sendes til Nav. Blir søknad innvilget vil du få en tidsfrist på 3 uker fra du har mottatt vedtaket med å betale opplyst egenandelen. Når denne er registrert innbetalt vil aktivitetshjelpemidlet bli bestilt av din tilhørende hjelpemiddelsentral. Dersom du ikke betaler innen fristen vil vedtaket falle bort og du må eventuelt søke på nytt.

Vedlikehold og reparasjon av aktivitetshjelpemidler

Hjelpemidler er Folketrygdens eiendom, men når du har fått stønad til aktivitetshjelpemiddel er du ansvarlig for det daglige vedlikeholdet. Ved enklere reparasjoner skal du kontakte kommunal vaktmester, mens reparasjoner av mer omfattende karakter utføres av NAV hjelpemiddelsentralen i ditt fylke.

Bytte og tilbakelevering av aktivitetshjelpemidler

Dersom du vokser ut av aktivitetshjelpemidlet du har fått tildelt, eller det av en eller annen grunn ikke er hensiktsmessig for deg, har du mulighet til å søke bytte. I så tilfelle må du ta kontakt med hjelpemiddelkontakten i kommunen din. Vedkommende vil gjøre en ny behovskartlegging i forhold til aktivitetshjelpemidler og sender bytteskjema eller ny søknad hvis behovet er endret. NAV Hjelpemiddelsentralen i ditt fylke bistår også i denne prosessen med rådgivning, veiledning og utprøving og tar den endelige avgjørelsen vedrørende bytte. Dersom du ikke lenger har behov for aktivitetshjelpemidlet eller har fått innvilget bytte må du levere inn tidligere utlevert hjelpemiddel. Det gjør du ved å kontakte din kommune og gjøre avtale om henting. Kommunen sørger for at hjelpemidlet blir returnert til hjelpemiddelsentralen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.