Tag Archives: sitski

Aktivitetshjelpemidler – Deltakelse og aktivitet i vinter

Det er ingen grunn til at vinteren skal være en tid uten deltakelse og aktivitet. Det finnes et bredt utvalg av aktivitetshjelpemidler og vinteraktivitetsutstyr der ute som åpner muligheten for at flere skal komme seg ut, uansett funksjonsnivå. Søker man lek og moro med barna, tilbys spesialtilpasset akeutstyr som også kan brukes på tur. Continue reading

Sitski

Sitski kjøres med ledsager eller alene. Sittende alpinutstyr består av et sitteskall, en ramme og én eller to Carvingski. Når utøveren kjører selv bruker han/hun krykkeski, delvis for å holde balansen og delvis for å styre. Dersom utøveren skal bli ledsaget av en annen person er det ikke nødvendig med krykkeski, men med en ledsagerbøyle. Utstyret er til bruk i alpinbakke og gjør det mulig for sittende utøvere å kjøre på ski. Uante muligheter for store og små uansett funksjon.

Sitski kommer i flere størrelser fra barn til voksen. Nybegynnere i sittende alpint anbefales å gå på kurs, da dette er en aktivitet som krever innføring fra instruktører som har kunnskap om denne type hjelpemidler. De fleste hjelpemiddelleverandører av sitski holder egne kurs for bruker og ledsager.

Sitski uten ledsager stiller krav til sittebalanse og styrke i overkroppen. Utøveren kjører med krykkeski delvis for å holde balanse og delvis for å styre. Sittende alpint med en ski krever noenlunde lik styrke og bevegelighet i begge armer. Sitski er for mange et endelig mål. Det er flott å kunne ferdes selvstendig i bakken, uten hjelp fra andre. Noen, spesielt unge barn, trenger ledsaging i en periode før de greier seg selv i bakken, men de er avhengig å ha brukbar sittebalanse og god funksjon i armene for å greie seg selv. Aktuelle brukere av sitski vil derfor være: ryggmargskadde, paraplegikere, diplegikere, beinamputerte, polio og andre med nedsatt funksjon i beina.

Tilbake til tema vinterhjelpemidler eller aktivitetshjelpemidler vinter

Hvem kan få en sitski?

SitskiPersoner som har varig (over to år) og vesentlig redusert funksjonsevne på grunn av skade, lyte eller sykdom, kan få stønad fra folketrygden til hjelpemidler. Sitski er et hjelpemiddel som er spesielt utviklet for at personer med nedsatt funksjonsevne skal kunne delta i fysisk aktivitet om vinteren. Du kan få stønad til å bedrive aktivitet alene eller sammen med andre. En sitski blir lånt ut gjennom hjelpemiddelsentralen. Hjelpemidlet er folketrygdens eiendom og du skal levere hjelpemidlet tilbake når det ikke lenger er i bruk. Folketrygden gir vanligvis stønad til den rimeligste av de hjelpemiddeltypene som dekker brukerens behov.

Leverer din bedrift aktivitetshjelpemidler? Bli oppført i hjelpemiddeloversikten

Hvem leverer sitski

Sitski Norway AS
Bardum AS

Her kan du kjøre sitski?

Oslo Funkispark: Er tilknyttet Tryvann Vinterpark i Oslo. Åpner mandag 13. januar. På mandagstreffene kan du låne og teste ut utstyr helt gratis. Funkisparken byr på alpint, sitski, langrenn og skiorientering i anlegget under veiledning fra instruktører. Ledsagere med ledsagerbevis står gratis i anlegget. Norges Skiforbund kommer i løpet av sesongen til å holde ledsagerkurs i Funkisparken på mandager.

Beitostølen Helsesportsenter: Tilbyr rehabiliteringsopphold med vinteraktiviteter for barn, unge og voksne med funksjonsnedsettelse. Har eget løypenett, alpinbakke for nybegynnere og et omfattende utvalg av aktivitetshjelpemidler for tilpasning og utprøvning. Les mer om hvordan du kan søke på www.bhss.no, seller sjekk nyhetsoppdateringer på www.facebook.no/helsesportsenter.

Valnesfjord Helsesportsenter: Satser på rehabilitering, her må du søke om opphold hos vurderings- senteret i det aktuelle helseforetaket du der du bor. Tilbyr både tilpasning og opplæring i vintersports-aktiviteter og utstyr. Har tilsagnsmyndighet, det gjør at du kan reise hjem med utstyret. Tlf.: 75 60 2100

Andre vinterhjelpemidler

Biski
Akebrett med og uten ratt/styre
Kjelker
Piggekjelke
Hockeykjelke
Varmehjelpemidler

Hjelpemidler for skibakken

Vinteren er snart over oss, og store og små vil ut i snøen. Da er det godt å vite at det finnes populært alpinutstyr for funksjonshemmede, og at tilgangen til hjelpemidler aldri har vært enklere.

Nordmenn har alltid vært glad i naturen og vinterfjellet, og nå har stadig flere fått øynene opp for at man ikke trenger å bli sittende i hytten selv om man er funksjonshemmet. Sitski er et fantastisk alpinhjelpemiddel som sidestiller brukeren i stor grad med funksjonsfriske i bakken. Mange skremmes av tanken på å skulle sette utfor i skibakken uten å ha kontroll på egen skjebne. Men slik oppleves det stort sett ikke for de som har prøvd ut Sitski.

De siste årene har hjelpemiddelfirmaene utviklet alpinproduktene så godt, at de aller fleste kan komme seg opp i skibakken i trygge og kontrollerte former. Også for de som ikke har god balanse eller koordinasjon finnes det nå en ski for mekanisk kjøring. Her ligger balansen i stor grad i skiene, og man styrer med spaker. Carvingski er standardtype ski på alle modeller. De fleste skiene som selges i dag er ledsagerstyrte.

Enkelte brukere vil etter litt trening og mestring oppleve ønske og behov for økt selvstendighet i skibakken. For disse er det mulig å ta bort ledsagerstyringen, og kjøre på egenhånd. Hjelpemiddelsentralene er opptatt av progresjon, og at alle skal ha mulighet til å utvikle sine evner.
Skikjøring er en av dem.

– Oppfølging av bruker og tilpassing av utstyret er enormt viktig, sier Frode Medhus, som har drevet med utvikling og salg av hjelpemidler i mange år.

Setet i en sitski skal oppleves som en slalomstøvel på funksjonsfriske, så da er det viktig at målene stemmer eksakt når skisesongen er igang. Når det skal velges utstyr er det viktig å prøve ut mangfoldet før man bestemmer seg for hvilket utstyr man skal velge. Både ledsager og bruker bør dessuten få opplaering i bruken av utstyret før de setter igang på egenhånd.

NAV Rikstrygdeverket dekker kostnadene ved behov for vinterhjelpemidler for funksjonshemmede under 26 år. Dette gjør at flere enn før nå går til anskaffelse av utstyret og bruker det blant annet som en familiær aktivitet.

Alle firmaer som produserer og selger ulike vinterhjelpemidler driver dessuten kontinuerlig med opplysning ovenfor funksjonshemmede, noe som videre har skapt en bedre oversikt for brukergruppen.

Ulike typer alpinski for funksjonshemmede:
• Skicart og Cartski styres av utøver med spaker.
• Sitski med en ski
• Sitski med to ski
• Ledsagerstyrt utstyr.

Skicart
Med Skicart sitter man i et seteskall og til rammen er det montert fire ski. Skicarten styres med to spaker, disse spakene er koblet sammen med de fremste skiene. Man kan på Carten montere talemaskin, en- hånds-styring, ben-styring, polstringer og spesialstøpte seteskall. Det kan også monteres til en fjærbelastet styrestag som gjør at det kreves minimalt med arm styrke. Skicart kan fås i tre størrelser, og man må ha lisens for å kunne kjøre den.

Cartski
Cartski er et ganske nytt hjelpemiddel og ligner mye på Skicart. Hjelpemidlet styres med spaker, og har kun to ski. Disse kan kjøres parallelt eller i plogsving, og kan i motsetning til Skicarten brukes i stolheis. Bruker har også en mer sittende posisjon under kjøringen. Sete og ramme tilpasset etter størrelse på bruker.

Sitski med en ski
Sitski med en ski er primært et hjelpemiddel som er beregnet på utøvere som klarer å kjøre alene. Produsenten har mange navn på dette skiproduktet, både Monoski, Uniski Inpact, VFC, og andre. De første sitskiene som kom krevde at brukeren satt med beina rett ut. I dag kan brukeren sitte vanlig med bøyde knær.

Sitski med to ski
Sitski med to ski kan man kjøre alene. Noen opplever at det er enklere å kjøre på to ski i stedet for en. Sitski med to ski krever mindre balanse av brukeren enn hvis man kjører med en ski. Noen opplever også at det gir en spesiell følelse å kjøre med to ski i løssnøen. En av hjelpemiddelprodusentene har utviklet en Sitski med kombinasjonsmulighet hvor bruker kan velge om han vil kjøre med en eller to ski på samme ramme.

Ledsagerstyrt utstyr
Ledsagerstyrt utstyr har hatt en kjempeutvikling og vekst. Denne type utstyr er laget for de som ikke kan kjøre alene, og som må ha helt eller delvis hjelp av ledsager. Den første måten man ledsagerkjørte på i Norge var ved å bruke Skicart med «ledsagerkjepper». Dette fungerer utmerket, men størrelsen på utstyret gjorde at mange valgte dette bort. Så ble Sitski modifisert, og bruken av dette hjelpemidlet eksploderte. Også her er det mange meninger om hva som egner seg best. Det som er viktigst er at utstyret fungerer for ledsager og bruker.

Lokale kurs for mer informasjon
Alle firmaer som selger vintersporthjelpemidler arrangerer kurs i egen
regi, eller ved de lokale hjelpemiddelsentralene, for å opplyse både brukere
og formidlere. Ta gjerne kontakt med leverandørene om når neste kurs skal holdes.

Beitostølen Helsesportsenter har laget en opplæringsbrosjyre, der man kan lære litt mer om bruken av Sitski.

Hvilke vintersporthjelpemidler har du god erfaring med?. Si din mening i kommentarfeltet under.