Forslag til ny modell for høreapparatformidling

Sosial- og helsedirektoratet har på oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet ledet en arbeidsgruppe for å komme frem til ny modell for formidling av høreapparater.

Dagens regelverk, som behandler høreapparater på en annen måte en andre tekniske hjelpemidler, er med på å forskjellsbehandle hørselshemmede i forhold til andre grupper med andre typer nedsatt funksjonsevne. Arbeidsgruppens flertall foreslår derfor at høreapparater, den ytre del av cochlea-implantater, tinnitusmaskerere samt andre hørselstekniske hjelpemidler likestilles og finansieres på samme måte som andre hjelpemidler. Arbeidet med å gjennomgå praksis for høreapparatformidling ble startet i 2006 og skal ende opp med forslag på alternative og bedre måter å løse oppgavene på.

Leave a Reply

Your email address will not be published.