Hjelpemidler for god læring i skolen

Hjelpemidler for god læring i skolen

Skolen er selvfølgelig ekstremt viktig både for samfunnet i stort, men også for det enkelte individ. En god start på skolen legger grunnene for både en lang og relevant yrkeskarriere og et godt liv på fritiden. For å legge til rette for læring uansett hvilke forutsetninger barnet måtte ha, er det viktig å benytte seg av de hjelpemidler som finnes tilgjengelig.

I dag finnes det mange tekniske hjelpemidler som kan benyttes i et læringsmiljø. Et eksempel er teknologi innenfor tekst til tale, som kan være til stor nytte i mange situasjoner. Også senere i livet kan det være til stor hjelp å få lest opp innhold på nett, uansett om det handler om underholdning som Wildz Casino eller siste nytt.

Læremidler som tilpasser elevene og ikke omvendt

Begrepet hjelpemidler fører ofte til assosiasjoner som rullestoler eller andre tekniske løsninger som gir fysisk støtte til en person. Også innenfor skolens verden er dette selvfølgelig ekstremt viktig for de som trenger det, for å legge til rette for mobilitet og en aktiv deltakelse i alt fra friminutter til gym. Likevel er det mange andre hjelpemidler som er viktige i forhold til det vi kanskje ikke ser på overflaten.

Et konstant dilemma for mange lærere er å finne balansen mellom å utfordre elever som lærer ting raskt, og ikke la noen falle av og komme langt etter de andre. Det finnes selvfølgelig analoge løsninger på dette, men teknologi gjør det mye enklere å faktisk skreddersy en læringsopplevelse som passer den enkelte elev. Et system som i dag benyttes av mange skoler, er «Multi Smart Øving». Det lar ikke bare læreren ha full oversikt over elevenes fremdrift, men hjelper dessuten elevene med læringen ved å hele tiden tilpasse vanskelighetsgraden.

Vi vil sannsynligvis se enda flere hjelpemidler av denne typen fremover, der mye av den tunge jobben med å tilpasse læringen kan gjøres av en maskin. På den måten fristilles også tid for læreren, som kan hjelpe til med å finpusse ferdighetene.

Høyteknologiske hjelpemidler som kombinerer teknologi og pedagogikk

Det er fortsatt slik at fysisk oppmøte i et klasserom er den dominerende undervisningsformen i skolen, og i hvert fall på de lavere trinnene vil det sannsynligvis fortsette å være slik. Det er mulig å argumentere for at virtuell virkelighet og lignende løsninger skulle kunne løse mange av behovene, men det er vanskelig å fullt ut erstatte møtet mellom mennesker.

Det finnes likevel noen eksempler på løsninger som kombinerer rask overføring av data med pedagogisk innhold som kommuniseres på distanse. Et eksempel som har fått mye oppmerksomhet i media, er den såkalte AV1 roboten. Den kan fysisk plasseres på en plass i klasserommet, og være en elevs øyne og ører. Den er hovedsakelig tenkt som en løsning for elever som ikke kan være på skolen i middels lange perioder.

En annen teknisk løsning som har fått en begrenset utbredelse, er undervisning via videotelefoni. I noen tilfeller kan dette være praktisk, for eksempel hvis en håndfull elever ønsker å lære et språk som ingen lærere på den lokale skolen kan lære bort.

Det er altså viktig å se på hjelpemidler i skolen med et bredt perspektiv, og ikke bare fokusere på de fysiske hjelpemidlene som er åpenbart synlige.