Omgivelseskontroll – Praktiske hjelpemidler som forenkler hverdagen

Å kunne kontrollere hjelpemidler, elektriske maskiner og utføre mange daglige gjøremål som blant annet ringe på døren, åpne dører, dra for og igjen gardiner og ta telefonen, kan for noen bety en utfordring. Noen ganger trengs det tilrettelegging slik at de daglige gjøremål kan utføres mest mulig på egen hånd. Flere og flere eldre vil bo hjemme lengst mulig, både fordi de ønsker det og fordi sykehjemsplassene er få. Andre med ulike former for funksjonshemming vil også gjerne klare seg selv og være mest mulig uavhengige av andres hjelp.

Hva er Omgivelseskontroll:
Omgivelseskontroll er et system og ulike redskaper for å kunne styre og bruke maskiner, hjelpemidler og ordne det daglige. Med hjelpemidler innen omgivelseskontroll, setter den enkelte bruker i stand til å kontrollere og ta i bruk installasjoner i sitt eget hjem. På denne måten vil mange trenger man mindre eller ingen hjelp.
Å føle mestring av egen hverdag er viktig for oss alle. Tilrettelagte redskaper hjelper de med en funksjonshemming å oppnå dette. Det vil også være en lettelse for andre beboere i huset som da ikke trenger å hjelpe til like mye, eller alltid måtte være tilstede. Pårørende som bor et stykke unna kan føle seg tryggere på at personen klarer oppgavene på en trygg og forsvarlig måte.

Hjemmesykepleiere , terapeuter og andre i hjelpeapparatet vil få en enklere jobb og hverdag sammen med brukeren. Gode hjelpemidler øker også tryggheten og hyggen for begge parter. Sykehjemsplasser er det lite av i dag i forhold til antall eldre. Flere av de eldre kan klare seg hjemme på en bedre måte når de kan mestre hjelpemidlene rundt seg. Dette vil kunne bety mye i kommuner der økonomien er trang og sykehjemmene fulle.

Dett finnes en rekke typer komponenter/produkter som kan gå under kategorien Omgivelseskontroll.

IR sendere
Disse senderne er utviklet med tanke på eldre og funksjonshemmede. De er enkel i bruk, lette å forstå, samtidig som de har sterke nok signaler til å nå ut dit de skal.
Det finnes mange typer, fra en enkel tasteknapp til mer avanserte typer der man får en rullende meny i displayet. Du kan også få ulike typer løsninger for talestyring slik som ikke kan bruke armene også kan betjene kontrollene.
Opplærbare fjernkontroller brukes i økende grad pga sin fleksibilitet. De er enkle å tilpasse om brukerens behov endrer seg.
En opplærbar fjernkontroll kan f.eks. kopiere signaler fra fjernkontrollen som opprinnelig fulgte med tv `n eller stereoanlegget og man har da en fjernkontroll som kan kontrollere flere produkter i omgivelsene.

Styring av Markiser
IR sendere kan kobles opp til alle typer markiser med motor. Firmaer som selger IR sendere kan som oftest ordne med markiser, men det kan være greit å bestille disse fra en lokal leverandør. Da får man nettopp den markisen man selv ønsker.

Vindusåpnere:
Vindusåpner kan monteres på alle typer vindu, og fjernkontroll brukes til å styre når vinduet skal åpnes og lukkes. En vindusåpner kan monteres på alle typer vinduer.

Vindusåpner fra www.picomed.noGardinmotor:
Gardinmotor monteres for at brukeren kan bruke fjernkontroll for å trekke for gardiner.
Motoren har en skinne som gjør at gardinene føres sammen og fra hverandre igjen ved at du trykker/bruker kontrollen.

Gardinmotor med skinne fra www.picomed.no


Rullgardin :
Man kan kjøpe rullgardin med motor. Leveres med oppheng og betjeningsbryter for montering på vegg. Bestilles etter mål. IR sender /kontrollen gjør at brukeren kan styre rullgardinen uten å måtte reise seg og dra i snorer for å få den opp eller ned. En trygghet når man er ustø på beina eller har nedsatt styrke i armene.

Rullegardin med motor fra www.picomed.no

Dørtelefoner:
Det finnes en hel rekke dørtelefonsystemer.
Lavt talende dørtelefon kan være lettere å forstå for eldre personer. Men her må man kunne holde i telefonrøret. Det er det ikke alle som kan mestre.
Men høyttalende dørtelefon kan anvendes av alle. De kan betjenes både manuelt og med fjernkontroll. Man slipper altså å måtte holde i telefonrøret når man ikke klarer det, og de som er funksjonsfriske kan bruke den manuelle metoden. Derfor er produktet tilpasset alle som bor i huset.
Høyttalende apparat kan benyttes som dørtelefon, eller som telefon tilknyttet telelinjen, eller i kombinasjon av både dørtelefon og telefon.
En trådløs telefon gir muligheter for å installere uten å strekke kabler. Det gir økt mulighet og naturlig frihet til å bevege seg innendørs og i flere rom.

Dørautomatikk/døråpnere
Dørautomatikken er en av de produkter der produsenter har tatt hensyn til at alle i huset kan kunne betjene produktet.
En dør skal ikke bare åpne og lukke seg, men må også kunne stå åpen den tiden brukeren trenger for å komme gjennom. På en annen side må døren lukke seg raskt nok når husets kvikke barn raser gjennom døra. Den skal da lukkes og ikke bli stående oppe uten tilsyn. Barn og unge har det gjerne travelt og kan glemme å se etter at døren er lukket eller at ingen uvedkommende kommer etter.

Da er det en fordel å legge til flere funksjoner på samme produkt. Døren kan stilles inn slik at den går umiddelbart igjen når noen åpner den manuelt. Når fjernkontroll brukes vil døren stå oppe i ett minutt.
Bruker noen albuebryter vil døren f.eks kunne stå oppe i 6 sekunder. Døren kan altså ha 3 ulike å åpne og lukke seg på. Alt etter hva husets behov er. Montør stiller inn dette etter dine ønsker, og be produsenten eller montøren om råd før du bestemmer deg.

Brytere:
Det finnes mange ulike typer brytere der ute i det store marked.
En bryter er grensesnittet mellom teknikken og mennesket som skal bruke denne teknikken. Derfor er det viktig å finne en type bryter som er tilpasset nettopp deg og dine funksjonsnivå. Du må be om en utprøving før avgjørelsen slik at bryteren er så enkel som mulig for deg å håndtere.
Bryterens egenskaper varierer med antall funksjoner, størrelse, den nødvendige trykkraft og robusthet. Det er viktig å tenke på hvor bryteren er tenkt brukt med hensyn til plassering på rullestol etc.
Når du anskaffer et hjelpemiddel så må man tenke på hvor den skal brukes. En bryter som skal brukes utendørs må være robust nok til å tåle vær og vind.

La hverdagen bli så god som mulig for både deg selv og dine kjære. Tilrettelegging med gode hjelpemidler gir deg større frihet og flere muligheter.

Hvilke erfaringer har du med hjelpemidler innen omgivelsekontroll. Gi din tilbakemelding eller still spørsmål i kommentarfeltet under.

Leave a Reply

Your email address will not be published.