Tag Archives: biltilpasning

NAV lanserer nettløsning for søknad av trygdebil og biltilpasning

NAV lanserte nylig en nettløsning for søknad av trygdebil og biltilpasning på internett. Den nye løsningen skal gjøre saksbehandlingen langt enklere enn før. Den obligatoriske veiledningssamtalen, papirskjemaet og papirkopier av all dokumentasjon er nå historie for et flertall av de cirka 5000 søknadene om bil og bilutstyr som Nav mottar hvert år.

Når du skal fylle ut den nye søknaden, går du inn på www.nav.no. Du kan bruke pc eller mac, nettbrett eller smarttelefon. Uansett hva søknaden gjelder, vil du bli veiledet gjennom søknaden trinn for trinn. Du vil få informasjon underveis om regler og krav som stilles for å få søknaden innvilget. Og du vil få beskjed om du har glemt informasjon og vedlegg eller utelatt et punkt i søknaden.

Les også
Kjøreopplæring og trafikkopplæring for funksjonshemmede
Trafikkskoler Kjøreopplæring funksjonshemmede
Bilkjøring med joystick
Parkeringstillatelse for funksjonshemmede og forflytningshemmede

Nav ønsker at flest mulig bruker den elektroniske søknaden. Men to grupper av søkere er henvist til å gjøre det på gamlemåten. Dette gjelder verger som fyller ut søknaden på vegne av en annen person, og foreldre med funksjonshemmede barn. I begge tilfeller er selve stønaden knyttet til en person som selv ikke kan signere elektronisk. Muligheten til å søke manuelt, er ikke blokkert for andre heller. Om man for eksempel har lese- og skrivevansker, eller av andre grunner trenger bistand til å fylle ut søknaden, er det fortsatt mulig å få hjelp. Du kan komme til Nav-kontoret og få hjelp til å fylle ut søknaden der. Det er også mulig å ringe bilsenteret på hjelpemiddelsentralen hvis det er noe man lurer på underveis.

Møller Bil Romerike avdeling Biltilpasning

I Skjetten finner vi Møller Bil Romerike, avdelingen for biltilpasning. Der driver de ombygging av biler til mennesker med alle slags funksjonshemninger, både de som skal kjøre selv, og som skal ha ombygging for å kunne transporteres trygt av ledsagere eller foreldre.

Avdelingen har over 20års erfaring innen bilombygging, noe som kommer godt med, ettersom bilene blir stadig mer avanserte, kravene til sikkerhet blir stadig strengere, og tilbudet av hjelpemidler blir stadig mer variert. Vi har snakket med Geir Holter som er teknisk leder på biltilpasning. Han kan fortelle at hver dag er en utfordring.

Det er mange ting som skal planlegges ved ombygging av en bil for funksjonshemmede. Man må kartlegge hvilke behov som er tilstede, man må sammenholde det med de mulighetene man har, og man må bestille de nødvendige deler, eller produsere selv det som ikke finnes som lagervare. I tillegg finnes det begrensninger pålagt av bilprodusent.

Avdelingen har syv ansatte som tar seg av denne jobben, hvorav fire bygger biler. Han forteller at gjennomsnittlig ombyggingstid for en bil ligger på ca. seks uker. Den dagen vi snakket med ham, kunne han fortelle at de hadde ca. 20 biler i et eller annet stadium av ombyggingsprosessen. Det betyr at en viss oversikt er viktig. Geir påpeker også at det er viktig at alle som jobber der har et hjerte for jobben, og for menneskene som er deres kunder. Man må kunne gi en hjelpende hånd i alle situasjoner som kan oppstå. Når kundene ofte velger å vente mens en jobb blir utført i verkstedet, kan man bli nødt til å være behjelpelig med oppgaver som ligger litt ved siden av bilombyggerjobben. – Vi hjelper så godt vi kan, sier Geir.