Tag Archives: bravur

NASA bak suksessprodukt

I 1998 bestemte Brita Indre-Arne seg for å starte egen bedrift. Lang tids sykdom i nær familie var årsaken. Målet var å finne produkter som var syke til hjelp. Valget falt på trykkavlastende madrasser.

Tekst og foto: Randi Nordset

Det var i denne perioden hun traff sin nåværende samboer Magne. De delte interessen for helse og helseprodukter, og satte i gang. Navnet Bravur betyr overbevisende dyktighet, og ble valgt etter at familien hadde tatt for seg ulike ord og betydninger. Nå har de fått en helt spesiell importavtale på trykkavlastende madrasser.

Den spede begynnelse

Det tok mer enn et år før alle avtaler var på plass i forhold til det Engelske firmaet som produserer madrassene. De har ene import på produktene, og avtalen om å bli eneste firmaet som får importere til Skandinavia, er snart i havn.

– Bravur AS er et firma som ble etablert i 1998, og vårt utvalg er hele tiden blitt bedre og mer omfattende. I dag tilbyr vi et stort utvalg av trykkavlastende produkter beregnet for, hjem kontor, klinikker, sykehus og biler.

– Produktene som lages i England, er blant de mest anerkjente innen bransjen. I utvalget vårt finnes nå over hundre produkter, forteller Indre-Arne.

Navnet Bravurmadrass har vi en spesialavtale med det Engelske firmaet om. det har tatt sin tid å få på plass alle detaljer, men nå er vi nyinnflyttet her i Eidsvåg fabrikker. Nå er vi endelig i full gang, smiler daglig leder, Brita Indre-Arne.

Produktet kommer fra NASA

Grunnmaterialet ble opprinnelig utviklet for NASAs romfartsprogram. Blant annet til trykkavlastning.

– For først og fremst å rydde opp i en generell misforståelse så er ikke dette en kopi av Tempur. Vi er en konkurrent og dermed en av de to bedriftene som selger dette produktet, sier Brita Indre-Arne, ved Bravur AS.

– Sannsynligvis er de færreste klar over at dette er et produkt utviklet av det Amerikanske NASA, påpeker hun. Hun forklarer at materialet ble utviklet til bruk i romkapsler og romdrakter for å hindre sjokk og støt ved gravitasjonseffekten.

Teknologien er senere videreutviklet og tatt i bruk som trykkavlastende materiale i helsesektoren. På runn av den trykkavlastende virkningen, forebygges liggesår og lindres (rygg)smerter. Den brukes med andre til smertelindring, og ikke minst hjelp for at smertepasienter får sove. Dermed kan de også redusere bruk av smertestillende midler..

– Det som er spesielt med vår madrass er fastheten og strukturen. Den fastere i strukturen, derfor lar den seg ikke i samme grad som andre produkter på markedet, påvirke av kulde. Den beholder dermed mykheten selv i kalde rom, forklarer hun.

Medisinsk dokumentasjon

For å kunne dokumentere virkningen av madrassen er det flere institusjoner som har prøvet den ut for Bedriften.

– Det finnes mye god dokumentasjon fra England på dette produktet. Men vi ville også teste den ut i det norske markedet, sier hun.

– Den mest overraskende virkningen er faktisk at det ble dokumentert at pasienter med liggesår, ble bra igjen. Dette er et materiale som består av lukkede celler, som bidrar til at den blant annet ikke skaper fukt.

Nedskjæringer i Rikstrygdeverket (RTV)

Fra 1.januar 2005 har kriteriene for tildeling av hjelpemidler blitt endret. RTV ble pålagt å spare inn 10 millioner kroner til trykkavlastende materialer. Smertelindring er ikke lenger et kriterium for tildeling av trykkavlastende madrasser.

– Det som er ille er at kriteriene for å få denne madrassen til smertelindring, ikke lenger gjelder, dette fører til fortvilelse for mange som får en kraftig redusert livskvalitet.

– 10 millioner er ikke et stort beløp, målt opp i mot det totale helsebudsjettet. Men det betyr en vanskeligere hverdag for ufattelig mange mennesker, hevder Indre-Arne.

Les også om Lise, som har fått livskvaliteten tilbake ved å bruke en trykkavlastende madrass.