Tag Archives: jungelhåndboken 2011

Jungelhåndboka – Ny utgave av jungelhåndboken er klar

Jungelhåndboka for 2011 er ankommet. Boken er skrevet av Tove Eikrem, jurist og tidligere leder av FFOs Rettighetssenter
Å skulle finne frem i rettigheter, lover og regler føles ofte som en jungel for de fleste av oss. Paragrafene er mange og det kan være vanskelig å skulle orientere seg. Spesielt om man havner i en helt ny tilværelse der du må endre mye rundt deg for å kunne fungere og samtidig skal få oversikt over hva du har krav på.

Ved å bruke Jungelhåndboka kan du lettere finne frem til dine rettigheter. Boken har kommet ut årlig siden 2004 og er et resultat av utallige personer som har måtte ringe, mast og undersøkt om sine rettigheter. Man ønsket en enklere tilgang og oversikt på sine rettigheter. Informasjon om regler er hentet fra Lovdata og myndighetenes og tjenesteapparatet sine nettsider. Boken inneholder linker til disse sidene.

Boka tar opp spørsmål innenfor opplæring og utdanning, arbeidsliv, trygdeytelser, helsetjenesten, hjelpemidler, sosialtjenesten, barneverntjenesten, boligspørsmål og offentlig saksbehandling.
Det vil si at den omhandler mange viktige instanser som mange vil trenge hjelp eller bistand fra.
De aller fleste kan klare å sette seg inn i de viktigste reglene og på den måten skaffe seg kunnskap om rettigheter og plikter i det aktuelle området. Det bedre muligheten både for å ivareta egne interesser og for å kunne veilede andre for eksempel i likemannsarbeid.

Boken har velferdsretten som arena. Velferdsrett er en samlebetegnelse for rettsområder som har betydning for folks velferd. Sentrale rettsregler i forhold til opplæring, arbeid og folketrygdens ytelser, helsetjenester og boligspørsmål er med i boken. Boken tar for seg Helsetjenestens tre deler. Nemlig primærhelsetjenesten, spesialhelsetjenesten og tannhelsetjenesten. Når man trenger vedtak eller hjelp over tid vil man høre om individuell plan, som man har krav på. Boken tar for seg dette og forklarer hva det er.

En individuell plan skal gi personer med nedsatt funksjonsevne eller kroniske og eventuelt progredierende sykdommer (sykdommer som forverrer seg over tid) mye bedre oversikt over sitt totale tjenestetilbud. Dette skal bidra til større forutsigbarhet og trygghet for både tjenestemottakerne selv og for deres familier.
I boken kan du lese om pasientrettighetsloven som gir en oversikt over den rettslige situasjonen til pasienter. Retten til helsehjelp omfatter rett til øyeblikkelig hjelp, og hjelp fra kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten på nærmere fastsatte vilkår.

For deg som har barn med spesielle behov vil boken gi deg oversikt over rettigheter rundtrett og fortrinnsrett i barnehage, spesialpedagogisk hjelp, rettighter i skolen og SFO og videregående opplæring.
Boken kan brukes i et selvstudium der du lærer mer om rettigheter og senere kan hjelpe andre, eller du kan bruke den som et oppslagsverk når behovet melder seg.

Sett deg inn i dine rettigheter og vær forberedt. Det gjør hverdagen din enklere når du vet hva du har krav på og hva du kan forvente.

Bestilling av Jungelhåndboka:
Jungelhåndboka 2011 koster kr 200,- + eventuell porto.
Ved bestilling av 10 eks. eller mer: kr 170,- + eventuell porto.
Jungelhåndboken kan bestilles pr. e-post: info(a)ffo.no eller tlf: 96 62 27 31

Boken foreligger også i Daisy-format (lyd/digitalformat for svaksynte). Daisy-utgaven er gratis.
Jungelhåndboken 2010 kan også lastes ned fra http://www.ffo.no/no/Jungelhandboka-2009/Jungelhandboka/
Jungelhåndboken 2011 finnes ennå kun i papirutgave.