Tag Archives: nf-walker

Gå og stå med NF-Walker

NF-Walker er et dynamisk stå og gåstativ for bevegelseshemmede som er utviklet for å gi brukere med liten selvstendig stå og gåfunksjon muligheten til en dynamisk stående stilling, gange, og forflytning. Et hjelpemiddel med tanke på barn som av ulike grunner ikke klarer å gå eller stå selv.

Det unike med NF-Walker® er at brukeren får full vektbæring mot sålene inne i skoene, med egen kroppsvekt som belastning. Hjelpemiddelet er konstruert for å gi brukeren mulighet for bevegelse og aktivisering, stående som gående.

NF-Walker tilpasses hver bruker individuelt med nøyaktig den støtten det er behov for. Dette gir gode treningsmuligheter for barn med svært forskjellige funksjonsnivå. NF-Walker har store justerinsmuligheter, og passer for barn frå 75cm og opp til 150cm. Med NF-Walker får hele kroppen trening når barna beveger seg. Barn med ulikt funksjonsnivå kan nyttiggjøre seg NF-Walker på forskjellige måter.

NF-Walker® kan vise til gode resultater med aktivisering av brukere med diagnoser som bla. cerebral parese, ryggmarksbrokk, ulike syndromer og diverse muskelsykdommer.

Aktivisering med NF-Walker® kan være med på å motvirke spasmer og styrke benstrukturen.

Hvem er passer NF-Walker for?

NF-Walker® gjør bevegelse og mobilitet mulig for brukere med diagnoser som bla. cerebral parese, ryggmarksbrokk, ulike syndromer og diverse muskelsykdommer.

Gode egenskaper med NF-WALKER

  • NF-Walker® er et etablert hjelpemiddel med dokumentert effekt.
  • Det er et fleksibelt hjelpemiddel som enkelt tilpasses brukerens størrelse, styrke og bevegelsesmønster.
  • NF-Walker® dekker viktige behov ved bevegelse, med sirkulasjonsøkning og effektiv tøyning av kort muskulatur.
  • Et reimsystem gir kroppen nødvendig støtte både stående som gående, og korrigerer og forsterker riktig gangbevegelse.
  • NF-Walker® leveres med korrigerende hoftebelte, som gir brukeren bedre stabilitet i hoftene, og abduksjons-hofteledd, slik at brukerens hofter blir stående i abduksjon.
  • Utformingen gir muligheten for full interaksjon; brukeren står i naturlig høyde og er lett å komme inntil.
  • For brukeren gir hjelpemiddelet mulighet for deltakelse i lek på nivå med jevnaldrende.
  • NF-Walker® er demonterbar. Det fins en skreddersydd koffert som kan brukes ved transport.
  • Et stort sortiment av ekstrautstyr til NF-Walker® – så som nakkestøtte, bord og annet utstyr – gjør hverdagen enklere for brukeren selv og støtteapparatet rundt.

Tett oppfølging

NF-Walker® tilpasses individuelt, og brukeren får jevnlig oppfølging fra erfarne hjelpemiddelkonsulenter, noe som innebærer korrigering i tråd med barnets utvikling.

Ønsker du mer informasjon om NF-Walker kontakt EO Funktion AS eller din kommunale ergoterapeut.

Last ned NF-Walker brosjyre


Hvilke erfaringer har du med NF-Walker? Si din mening i kommentarfeltet under.