Tag Archives: NLP

Mental trener

Maria Bjerge er ei tøff dame som sprudler av liv når hun forteller om fremtiden og sitt nystartede firma TOTElly. Hun er Licensed trainer of Neuro-Linguistic Programming™ (NLP trainer) av dr. Richard Bandler.

NLP – Nevro Lingistisk programmering er så mye og kan enkelt beskrives som en læringsprosess for hvordan lære å bevisst bruke sin egen hjerne. Jeg ser på meg selv som en mental trener som skal bidra til økt livsglede, motivasjon, mestring og at mennesker når sine mål og drømmer. Målet med NLP er å avlære uhensiktsmessige tanke- og handlemønster, og erstatte dem med nye positive. Maria sier at alle kan ha glede av å gå til en time med NLP trainer, eller delta på et kurs.
– Noen ganger har man bruk for en god sparringspartner, som ikke kjenner til arbeidsgiver og livssituasjon, en som
kan bistå deg i å hente frem gode ressurser, mer glede, lære nye verktøy, eller utvide måten man oppfatter verden på. For Maria er glede en drivkraft i livet. Hun henter inspirasjon fra en rekke ting. Mennesker, fotografering og interiør er tre av hennes lidenskaper.
– Mine hobbyer er nok ikke typisk for en som har en synshindring, sier Maria.
– Men jeg elsker å fotografere, og henter mye glede og inspirasjon i farger. Med et kamera som har god autofokus, er det lett å ta gode bilder, og blir de ut av fokus, så kan jeg jo kalle det for kunst, ler hun.

Variert metode
At Maria kom i kontakt med NLP, var tilfeldig.
– Det var mye stress i livet mitt, og jeg var på leting etter en stressmestringsteknikk. Etter å ha vært på ulike kurs, meldte jeg meg på et kurs i NLP. NLP handler om hvordan vi mennesker evner å påvirke vår egen og andres nevrologi gjennom sansene våre. Gjennom språket, både det nonverbale og verbale, som resulterer i både ineffektiv og effektiv atferd, handlinger og tankesett, derav programmering. Vi skaper vår egen oppfattelse av verden, som er med på å styre hvordan vi tenker, handler og lever. Maria smiler
– Målet mitt som mental trener er å hjelpe andre til å programmere seg selv til å forsterke det positive i livet, nå sine mål, oppnå mer av det de drømmer om. For noen dreier det seg om å ta stegene fra minus til pluss. Dette er en kreativ og variert metode hvor man tar i bruk hele seg. Maria viser med tydelig kroppsspråk at dette er noe som engasjerer.
– Metoden har stor spennvidde. ”NLP er alt som fungerer”. For meg er det noe av det som er fascinerende med metoden. Jeg kan spille på alle mulighetene som ligger der. Hun forklarer at hun tar utgangspunkt i den enkeltes ståsted og behov.
– Enkelte ganger kan det være behov for dyp avslapning, og gjennom enkle metoder kan jeg gi personen muligheten til å senke skuldrene og komme inn i en annen modus. Andre ganger er motivasjon og nye strategier det som skal til. Noen ganger gjør vi ulike øvelser eller snakker sammen. Maria tenker seg om og sier
– Noen har store utfordringer, mens andre kan ha mindre. Uansett er det viktig å påpeke at det er klienten som styrer prosessen, og hva de vil arbeide med.

Bedre utnyttelse av ressurser
Man trenger ikke nødvendigvis å ha et «problem» for å oppsøke en mental trener. Maria mener at alle kan ha glede av å ha en sparringspartner for å hente ut sine positive sider og bli bedre kjent
med seg selv.
– Gjennom å bli kjent med seg selv, kan man bruke ressursene sine bedre, sier hun.
– Da jeg var liten, hadde jeg alltid masser av tegnesaker på pulten min, det fløt med farger, og jeg satt og tegnet
under undervisningen, noe jeg selvfølgelig fikk kjeft for. Gjennom NLP lærte jeg at jeg lærer best igjennom farger! Det som læreren tolket som ukonsentrasjon, var rett og slett min måte å lære på, og å huske stoffet bedre! Gjennom NLP ble det tydeligere for meg, hva som er viktig for meg, og jeg våger å stole mer på meg selv.
– Mye handler om hvordan vi styrer våre egne tanker og følelser. Hvem kjører bussen, på en måte, understreker hun.
– Variasjonen blant de som oppsøker en mental trener, er stor. Noen trenger å få styrket selvtillit i forhold til sine egne positive sider, enkelte har utbytte av å jobbe med verdier, hva styres de etter, og hva gjør at de gleder seg til å stå opp og gå på jobben. Jeg har jobbet mye med personer som har stått utenfor arbeidslivet, og enkelte som ikke har visst hva de har lyst til. Da handler det mye om å finne en vei rundt, eller gjennom, og å lære av tidligere erfaring. Ved å tone ned negative erfaringer og erstatte dem med nye positive erfaringer, kan man våge seg ut på nye ting. Av og til handler det om å hjelpe personen til å våge å ta spranget, til å fly.

Flink pike – syndromet
Maria har selv erfaring med å våge å ta spranget. Etter en 9 år lang karriere, tvang nakke- og skulderplager henne
til å ta en grundig titt på sitt eget liv og sin egen karriere. Jobben som avdelingsleder med mye bruk av pc, og
høy stressfaktor, fungerte ikke lenger.
– Fordi jeg er så heldig å være medfødt synshemmet, så fungerte jeg bedre enn hva diagnosene sa. Folk glemmer at jeg har en synshemning. Det er på mange vis positivt, samtidig som det kan være veldig slitsomt. Det kan nesten bli en hindring at jeg klarer meg så bra. Da jeg først opplevde at jeg hadde smerter og ting gikk gal vei, ble det ikke tatt alvorlig nok fra noen parter, fordi «man er så flink». Når man ikke får den hjelpen man trenger, fordi man klarer seg så godt, da er veien til å bli utladet kort. Nå har jeg ladet opp og lært å ta meg selv og mine behov for tilrettelegging på alvor. Maria ser tankefull ut.
– Før hadde jeg nok «flink pike-syndromet» som så mange andre. Man skal bevise at man er like god som alle andre, og man blir lett sliten av å skulle kompensere. Det kan være vanskelig å være tøff nok til å be om tilrettelegging
når man trenger det. Når man fungerer godt, og synshemningen blir usynlig for dem rundt, kan det være vanskelig å få forståelsen for at man trenger hjelpemidler. Av og til har jeg følt at jeg nesten måtte forsvare bruken av hjelpemidlet, fordi andre ikke skjønner at man trenger det. Ekstra vanskelig blir det, fordi jeg kanskje ikke helt skjønner det selv heller, sier hun ettertenksomt.

– Nå har jeg lært meg ordet «energiøkonomisering», det spiller en viktigere rolle i forhold til fremtiden, jeg skal
mestre mye, og ivareta sånn at jeg har mer energi igjen når dagen er over. Nå er jeg tryggere på hva jeg trenger for å få mer energi og overskudd. Hvis jeg tar TT, så hender det at drosjesjåføren spør hvorfor jeg har det kortet. Før ville jeg synes det var ubehagelig, men nå er jeg trygg på at jeg trenger det, og bør bruke det, for å få overskudd til de tingene som virkelig betyr noe, og det er ikke å bevise at jeg kan ta t-banen
selv! Man blir lett sliten av å skulle kompensere.

En positiv prosess
Maria mener hun har lært mye av sin egen prosess, som er nyttig i hennes nye jobb som mental trener.
– Mine egne erfaringer er en styrke i møtet med andre. Jeg har vært der selv, og det at jeg har gått noen runder med meg selv, har gitt meg et grunnlag for den jobben jeg ønsker å gjøre. Hun smiler
– Å hjelpe noen til å få mer energi, eller få drømmejobben sin, bli frisk, bli tryggere… Det er motivasjon. Da er det jeg har vært igjennom, positiv erfaring som jeg kan bruke. Prosessen med å starte egen bedrift har også vært positiv.
– Jeg var på et gründerkurs for synshemmede. Der presenterte de mange eksempler på andre som hadde lyktes etter at de hadde tatt spranget og startet for seg selv. Det var Synspedagogene as. og Forretningsutvikling Oslo as. som arrangerte kurset. Maria forteller at det var veldig godt tilrettelagt.
– Vi fikk utlevert alt materiell på forhånd, og fikk forberedt oss godt, og de kjørte kurset på en slik måtte at alle fikk utbytte av det.. Frode Røinaas, synspedagogen, var kjempefin, for han har spesifikk kjennskap til synshemmede. Hans spisskompetanse på hva som skal til for å kunne fungere godt i arbeid, var veldig nyttig. Kurset var veldig inspirerende, og jeg vil anbefale alle som går med en liten grunder i magen, til å ta et slikt kurs!

Fremtiden
– For mitt vedkommende, ser jeg på fremtiden som lys og veldig spennende. Maria forteller at hun har vært så heldig
å få en avtale med sin tidligere arbeidsplass om å holde kurs for dem.
– Jeg har allerede holdt et kurs i Sverige, og neste måned reiser jeg til Kualalumpur, sier hun fornøyd. Selv om jeg har måttet kaste inn håndkleet i forhold til å ha en stressfylt hverdag, med mye data, kan jeg fortsette å jobbe med deler av det jeg gjorde før, og samtidig ta vare på meg selv. Jeg får også muligheten til å ha flere kunder, og en mer fleksibel arbeidsdag, slik at den blir bedre tilrettelagt for meg. Da blir det ikke et tap. Hun blir alvorlig
– Det er så utrolig viktig å ha verdighet. For meg er verdighet å ha en meningsfull jobb. Jeg ønsker å slippe å motta uføretrygd og å kunne forsørge meg selv. Det er kjempeviktig for meg. Det å kunne bidra til noe positivt for andre, og å bidra til at andre får det bedre med seg selv, er veldig meningsfylt.

I samarbeidet med den gamle arbeidsplassen får hun jobbe med nettopp dette. Her får hun være mental trener for personer som strever nettopp med tilknytningen til arbeidslivet.
– Når jeg jobber med «Unik som du er» kursene, er jeg en blanding av mental trener og mentor. Mange trenger ofte en kombinasjon, forteller hun.
– En som kan gi veileding, fordi man selv har vært igjennom prosessen og møtt hindringer. Jeg skal bidra til å finne den enkeltes sterke sider, og se hvordan funksjonshemning også kan være et fortrinn. Det blir noe unikt, noe som du har, som de andre ikke har, og som du kan bruke positivt. Ofte er man ikke klar over det. Dypere og bakenfor er det mange ting man kan, det er mye man er god på. Man er unik nettopp fordi man har den hindringen. Gjennom å finne nye åpninger, og bidra til realitetsorientering, kan personen gå en helt annen vei hvor man kan bruke sin erfaring til noe positivt. Maria satser på å holde kurs for flere i sitt eget lokale. Der vil hun tilby både gruppekurs og individuelle samtaler/kurs. I tilegg tar hun på seg oppdrag for ulike organisasjoner og næringslivet.
Alle som ønsker det, kan ta kontakt med henne.
– Noe av det jeg ønsker å gjøre, er å hjelpe andre til å oppnå mer livsglede. Det jeg ønsker i fremtiden, er å tilby NLP kursene mine, slik at de blir tilgjengelig for alle, avslutter hun.

Firma: TOTElly, Maria Bjerge, epost: maria@totelly.no Nettside: www.totelly.no