Tag Archives: Sono Flex

Tobii Sono Flex

Tobii Sono Flex er et systematisert symbolordforråd og et verktøy for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Symbolene gjøres om til tydelig tale og tilbyr et språk til personer som ikke enda kan lese og skrive.

Hvem har nytte av Tobii Sono Flex?
Tobii Sono Flex er spesielt utviklet for barn og unge med med sammensatte kommunikasjonsvansker, som trenger et ordforråd som kan videreutvikle språk- og kommunikasjonsferdigheter. Dette kan forekomme hos personer med autisme, cerebral parese eller andre utviklingsforstyrrende tilstander, skader eller sykdommer.

Kommunikasjon med struktur der språket ligger i symbolene
Gjennom en tydelig struktur og fleksibilitet til individuell tilpassing, gir Sono Flex et rammeverk for språklig utvikling. Med de mange temabaserte kontekstene får brukeren raskt tilgang til et stort ordforråd for kjente situasjoner. Samtidig tilbyr Sono Flex et allment ordforråd som kan benyttes på tvers av tema og situasjoner.

Tobii Sono Flex er utviklet for å være enkelt å betjene samtidig med at det må være ukomplisert for støttepersoner å gjøre individuelle tilpassinger ved hjelp av Tobii Communicator. Valg av struktur og design er begrunnet i tilgjengelig forskning og litteratur knyttet til personer med ulike utviklingsmessige språkvansker.

Hva er spesielt med Tobii Sono Flex?
Sono Flex kombinerer struktur, fleksibilitet og en tydelig utviklingskurve på en måte som gjør ordforrådet individuelt og personlig.

Tobii Sono Flex er med hensikt designet for raskt og lettfattelig støtte ASK-brukere i å utvikle kommunikasjonsferdigheter og hjelpe til i samhandling med andre. Samtidig er den ment å spare verdifull tid for spesialpedagoger, logopeder, lærere og familiemedlemmer når de skal sette opp ordforrådet.

Noen av høydepunktene i kommunikasjonspakken er:

Kombinerer et allment kjerneordforråd med flere temabaserte ordforråd på en lettfattelig og dynamisk måte. Tilbyr en enkel og veldig motiverende oppstart med et mangfold av ferdige spørsmål og uttrykk, i tillegg til over 50 forhåndslagde kontekstbaserte tematavler. Inneholder fargekodingen Fitzgerald Key med setningsstruktur og Ordmagi som gir muligheten til å skrive grammatisk korrekte setninger.

Leveres med mer enn 11,000 SymbolStix® symbol og høykvalitets Acapela-stemmer.
Har en solid struktur for å bygge et stort allment ordforråd, noe som gir en svært allsidig kommunikasjon på tvers av situasjon og tema. Innehar en utmerket fleksibilitet for å skreddersy ordforrådet til individuelle og situasjonsmessige behov. Har et individuelt kontrollpanel og maler for nye sider.

Tobii Sono Flex er tilgjengelig på Tobii C-Serien i begynnelsen av 2012

Les mer om Tobii Sono Flex