Tag Archives: trafikkskoler

Trafikkskoler Hordaland

Oversikt over trafikkskoler som tilbyr kjøreopplæring for funksjonshemmede i Hordaland. Du kan kontakte trafikkskolene direkte, samt besøke deres nettsider. Finn trafikkskoler som tilbyr trafikkopplæring for personer med handikap i ditt distrikt.

Profilerte Trafikkskoler i Hordaland
Rogstad Trafikkskole Sunnhordland Trafikkopplæring AS Haga Trafikkskule
Sunnhordland Trafikkopplæring AS
Sunnhordland Trafikkopplæring ASSunnhordland Trafikkopplæring as vart etablert i 1981 og driv opplæring i klassane A, A1, A2, B, BE, B96, Automatbil, AM ( Moped) og kurs for 65+. Sunnhordland Trafikkopplæring as er den største trafikkskulen i vår region med 12 tilsette, og har lokaler på Husnes. Våre lærarar bur i Kvinnherad, Stord og på Bømlo, dermed kan me tilby opplæring ut frå alle desse stadane om du ynskjer det. Me er etablert med hovedkontor på Leirvik, der du finn oss sentralt plassert i lokala på Hurtigbåtterminalen. Me har kontor i 1.etg og undervisningsrom i 1. og 2. etg. Våre lokaler er tilrettelagd med universell utforming. Sunnhordland Trafikkopplæring as tilbyr kjøreopplæring for funksjonshemja i Hordaland. Les meir om Sunnhordland Trafikkopplæring

Bergen Bil & MC Skole AS
Bergen Bil og MC TrafikkskoleBergen BIL og MC skole tilbyr komplett godkjent opplæring på førerkort, enten du velger personbil, motorsykkel, moped eller bil med tilhenger. Vi kjører nye, lettkjørte og trafikksikre biler, og vi har også byttet hele bilparken til miljøvennligekjøretøy med bensinmotor. De nye motorene tilfredstiller de strengeste EURO6 miljøkrav! Bergen BILog MC skole tilbyr kjøreopplæring for funksjonshemmede i Hordaland. Les mer om Bergen Bil & MC Skole

Haga Trafikkskule AS
Haga TrafikkskuleHaga Trafikkskule underviser i dag på stadene: Åsane, Osterøy, Dalekvam og Voss. Haga Trafikkskule har sitt utspring frå Voss. Her har me over 50 års erfaring. I 2006 utvida me verksemda til Osterøy. I 2012 starta me også i Åsane. Me er i dag 6 tilsette og kan tilby undervisning på alle førarkortklassar og yrkessjåførutdanning. Me ynskjer deg velkomen til samarbeid om å verta ein trygg trafikant! Haga Trafikkskule tilbyr kjøreopplæring for funksjonshemmede i Hordaland. Les mer om Haga Trafikkskule

Husnes Trafikkskule AS
Husnes TrafikkskuleHusnes Trafikkskule er godkjent av Statens vegvesen og medlem av Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL). Som medlem av ATL sikrer vi et høyt faglig nivå på våre trafikklærere, gode rutiner og trygghet i at vi følger gjeldende lover og regler. hos oss er du som elev i fokus. Vi gir individuell opplæring etter moderne undervisnings-prinsipper til alle våre elever. Husnes Trafikkskule tilbyr tilbyr kjøreopplæring for funksjonshemmede i Hordaland. Les mer om Husnes Trafikkskule

Rogstad Trafikkskole Bergen MC Skole
Rogstad TrafikkskoleRogstad Trafikkskole har mer enn 30 års erfaring med opplæring av funksjonshemmede. Vi har personbil som kan tilpasses til forskjellige typer handicap. Vi kjører også med brukeres egne biler. Vår trafikkskole er godkjent av Statens vegvesen og medlem av Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL). Våre undervisningsplaner bygger på læreplaner utgitt av Vegdirektoratet og planene blir godkjent av Statens vegvesen. Rogstad Trafikkskole tilbyr tilbyr kjøreopplæring for funksjonshemmede i Hordaland. Les mer om Rogstad Trafikkskole

Tilbake til fylkesoversikt over trafikkskoler

Tema Kjøreopplæring for funksjonshemmede
Kjøreopplæring og trafikkopplæring for funksjonshemmede
Bilkjøring med joystick
Parkeringstillatelse for funksjonshemmede og forflytningshemmede
NAV lanserer nettløsning for søknad av trygdebil og biltilpasning

Autoriserte Trafikkskoler LandsforbundAlle trafikkskolene som tilbyr kjøreopplæring for funksjonshemmede i Hordaland, er medlemmer av Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL) Nettside: www.atl.no

Fylkesoversikt trafikkskoler
AkershusAust-AgderBuskerudFinnmarkHedmarkMøre og RomsdalNordlandNord-TrøndelagOpplandOsloRogalandSogn og FjordaneSør-TrøndelagTelemarkTromsVest-AgderVestfoldØstfold

Kart over HordalandTrafikkskoler Østfold

Oversikt over trafikkskoler som tilbyr kjøreopplæring for funksjonshemmede i Østfold. Du kan kontakte trafikkskolene direkte, samt besøke deres nettsider. Finn trafikkskoler som tilbyr trafikkopplæring for personer med handikap i ditt distrikt.

Profilerte Trafikkskoler i Østfold
Sentrum Halden Trafikkskole Pers Trafikkskole Hamang TrafikkskoleHamang Trafikkskole AS
Hamang TrafikkskoleHamang Trafikkskole er medlem av ATL, Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund. Vi har eleven i fokus, har gode rutiner og er godkjent av Statens vegvesen. Å være en godkjent skole betyr at ledelsen oppfyller kravene for å drive skole og at alle lærere har solid pedagogisk utdannelse. Vi garanterer at du som elev får en god, trygg og profesjonell opplæring. Hamang Trafikkskole tilbyr kjøreopplæring for funksjonshemmede i Østfold. Les mer om Hamang Trafikkskole

Pers Trafikkskole AS
Pers TrafikkskolePers Trafikkskole er en av Fredrikstads største trafikkskoler. Du har sikkert sett oss i bybildet – røde Volvoer med hvit logo som er vårt varemerke, og motto:” røde og hvite er de beste”. Skolen har 7 dyktige lærere som alle vet å tilpasse opplæringen etter det nivået elevene befinner seg på, noe som har gitt gode resultater og fornøyde elever i alle år. Vi ønsker også et godt samarbeid mellom foreldre, elever og trafikkskolen. Pers Trafikkskole tilbyr kjøreopplæring for funksjonshemmede i Østfold. Les mer om Pers Trafikkskole

Sentrum Halden Trafikkskole AS
Sentrum Halden TrafikkskoleSentrum Halden Trafikkskole er godkjent av Statens vegvesen og medlem av Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL). Å være en godkjent skole betyr at ledelsen oppfyller kravene for å drive skole og at alle lærere har solid pedagogisk utdannelse. Vi garanterer at du som elev får en god, trygg og profesjonell opplæring. Hos oss er du som elev i fokus. Vi gir individuell opplæring etter moderne undervisnings-prinsipper til alle våre elever. Sentrum Halden Trafikkskole tilbyr kjøreopplæring for funksjonshemmede i Østfold. Les mer om Sentrum Halden Trafikkskole

Tema Kjøreopplæring for funksjonshemmede
Kjøreopplæring og trafikkopplæring for funksjonshemmede
Bilkjøring med joystick
Parkeringstillatelse for funksjonshemmede og forflytningshemmede
NAV lanserer nettløsning for søknad av trygdebil og biltilpasning

Autoriserte Trafikkskoler LandsforbundAlle trafikkskolene som tilbyr kjøreopplæring for funksjonshemmede i Østfold, er medlemmer av Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL) Nettside: www.atl.no

Fylkesoversikt trafikkskoler
AkershusAust-AgderBuskerudFinnmarkHedmarkHordalandMøre og RomsdalNordlandNord-TrøndelagOpplandOsloRogalandSogn og FjordaneSør-TrøndelagTelemarkTromsVest-AgderVestfold

Kart over ØstfoldTrafikkskoler Vestfold

Oversikt over trafikkskoler som tilbyr kjøreopplæring for funksjonshemmede i Vestfold. Du kan kontakte trafikkskolene direkte, samt besøke deres nettsider. Finn trafikkskoler som tilbyr trafikkopplæring for personer med handikap i ditt distrikt.

Profilerte Trafikkskoler i Vestfold
Lobergs TrafikkskoleJuliussen Trafikkskole Byens Trafikkskole


Juliussen Trafikkskole AS
Juliussen TrafikkskoleJuliussen trafikkskole er etablert så tidlig som i 1972, og er således en av de eldste trafikkskolene i Vestfold. Trafikkskolen er den skolen i Vestfold med desidert lengst erfaring på samarbeid med NAV om undervisning av brukere på spesialutstyrt kjøretøy. Dette samarbeidet har foregått helt tilbake til 70-tallet. Idag er vi den skolen i Vestfold som har bredest erfaring og kunnskap rundt temaet spesialtilpassede kjøretøy og undervisning av personer med bevegelseshemninger. Juliussen trafikkskole er således en viktig brikke for å hjelpe brukeren gjennom prosessen til riktig koding i førerkortet på trafikkstasjonen. Undervisningen foregår for det meste på brukerens eget spesialtilpassede kjøretøy. I tillegg kan vi, gjennom vårt nære samarbeid med Byens trafikkskole i Larvik, tilby undervisning på automatgiret kjøretøy som kan utstyres for bruk av venstre bens gass og brems, håndbetjening av gass/brems og rattgrep for høyre eller venstre hånd med fjernstyrte bryterfunksjoner. Det gjør at vi kan være med på å kartlegge førerdyktighet etter f.eks slag eller føre eleven fram til førerkort på enklere spesialtilpassinger før det er aktuelt med egen bil. Vi har et sterkt fokus på en trygg og effektiv undervisning i et trivelig miljø. Det skal føles godt å ta førerkort eller å få førerretten tilbake etter sykdom eller skade. Juliussen Trafikkskole tilbyr Kjøreopplæring for funksjonshemmede i Vestfold. Les mer om Juliussen Trafikkskole

Byens Trafikkskole Larvik AS
Byens Trafikkskole LarvikByens Trafikkskole Larvik er medlem av ATL, Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund. Vi har eleven i fokus, har gode rutiner og er godkjent av Statens vegvesen. Som medlem av ATL sikrer vi et høyt faglig nivå på våre trafikklærere, gode rutiner og trygghet i at vi følger gjeldende lover og regler. Hos oss er du som elev i fokus. Vi gir individuell opplæring etter moderne undervisnings-prinsipper til alle våre elever. Byens Trafikkskole Larvik tilbyr Kjøreopplæring for funksjonshemmede i Vestfold. Les mer om Byens Trafikkskole Larvik

Løbergs Trafikkskole AS
Løbergs Trafikkskole Løbergs Trafikkskole er en liten skole eid og drevet av Thomas og Cecilie Løberg. Vi vil garantere deg best mulig trafikkopplæring, og er stolte av å ha kun fagpersonell med høyskoleutdanning ansatt ved vår skole. Våre pedagoger sikrer deg som elev best mulig tilpasset læring slik at det blir effektiv og trygt. Trafikkskolen følger de regler som Statens Vegvesen krever og det utarbeidet en omfattende fagplan som elever gjerne kan få innblikk i. Løbergs Trafikkskole tilbyr Kjøreopplæring for funksjonshemmede i Vestfold. Les mer om Løbergs Trafikkskole

Tema Kjøreopplæring for funksjonshemmede
Kjøreopplæring og trafikkopplæring for funksjonshemmede
Bilkjøring med joystick
Parkeringstillatelse for funksjonshemmede og forflytningshemmede
NAV lanserer nettløsning for søknad av trygdebil og biltilpasning

Autoriserte Trafikkskoler LandsforbundAlle trafikkskolene som tilbyr kjøreopplæring for funksjonshemmede i Vestfold, er medlemmer av Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL) Nettside: www.atl.no

Fylkesoversikt trafikkskoler
AkershusAust-AgderBuskerudFinnmarkHedmarkHordalandMøre og RomsdalNordlandNord-TrøndelagOpplandOsloRogalandSogn og FjordaneSør-TrøndelagTelemarkTromsVest-AgderØstfold

Kart over VestfoldTrafikkskoler Vest-Agder

Oversikt over trafikkskoler som tilbyr kjøreopplæring for funksjonshemmede i Vest-Agder. Du kan kontakte trafikkskolene direkte, samt besøke deres nettsider. Finn trafikkskoler som tilbyr trafikkopplæring for personer med handikap i ditt distrikt.

Profilerte Trafikkskoler i Vest-Agder
Learn Trafikkskole Golins Trafikkskole Bentz Trafikkskole
Bentz Trafikkskole AS
Bentz TrafikkskoleHos Bentz Trafikkskole ønsker vi å sette deg i fokus og ser viktigheten av trivsel for å oppnå et godt læringsresultat. Dette håper vi du vil oppdage allerede ved ditt første besøk på skolen. Vår filosofi er at du gjennom vår opplæring skal bli en dyktig bilist, og få den nødvendige trygghet som gir deg en sikker og trivelig trafikkopplevelse. Bentz Trafikkskole tilbyr Kjøreopplæring for funksjonshemmede i Vest-Agder. Les mer om Bentz Trafikkskole

Golins Trafikkskole AS
Golins TrafikkskoleGolins Trafikkskole ønsker å være blant landets beste trafikkskoler. Ikke for å kunne fortelle verden hvor gode vi er, men for at du som kunde skal føle at det er trygt og lærerikt å være elev hos oss. Vi ønsker å gjøre deg så godt forberedt som mulig til førerprøven og til å møte den trafikale hverdag senere i livet. Vi bruker derfor mye tid og ressurser på kursing og oppdatering av våre ansatte. Golins Trafikkskole har et pedagogisk, strukturert opplegg som egner seg både for den som vil kjøre litt privat, tar det meste privat, og den som tar alt på trafikkskolen. Golins Trafikkskole tilbyr Kjøreopplæring for funksjonshemmede i Vest-Agder. Les mer om Golins Trafikkskole

Learn AS avd Kristiansand
Learn TrafikkskoleLEARN er en merkevare innen trafikkopplæring. Vi utvikler bransjen med ny teknologi og spennende metoder. Dette gjør vår opplæring gøy, og gir deg et høyt læringsutbytte. På denne måten sikrer vi at du får en fullverdig og god opplæring, og det beste grunnlaget for å bestå førerprøven, slik at du senere kan kjøre trygt i trafikken. LEARN avd Kristiansand tilbyr kjøreopplæring for funksjonshemmede i Vest-Agder. Les mer om LEARN

Tema Kjøreopplæring for funksjonshemmede
Kjøreopplæring og trafikkopplæring for funksjonshemmede
Bilkjøring med joystick
Parkeringstillatelse for funksjonshemmede og forflytningshemmede
NAV lanserer nettløsning for søknad av trygdebil og biltilpasning

Autoriserte Trafikkskoler LandsforbundAlle trafikkskolene som tilbyr kjøreopplæring for funksjonshemmede i Vest-Agder, er medlemmer av Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL) Nettside: www.atl.no

Fylkesoversikt trafikkskoler
AkershusAust-AgderBuskerudFinnmarkHedmarkHordalandMøre og RomsdalNordlandNord-TrøndelagOpplandOsloRogalandSogn og FjordaneSør-TrøndelagTelemarkTromsVestfoldØstfold

Kart over Vest-AgderTrafikkskoler Troms

Oversikt over trafikkskoler som tilbyr kjøreopplæring for funksjonshemmede i Troms. Du kan kontakte trafikkskolene direkte, samt besøke deres nettsider. Finn trafikkskoler som tilbyr trafikkopplæring for personer med handikap i ditt distrikt.

Profilerte Trafikkskoler i Troms
Senja-Trafikkskole Karlsen Trafikkskole Pioner Trafikkskole AS
Pioner Trafikkskole AS
Pioner Trafikkskole ASPioner Trafikkskole ble etablert sommeren 1985 i småbåthavna i Tromsdalen. Vårt hovedsatsingsområde er trafikale grunnkurs, moped, MC, bilfører-opplæring og BE/B96-opplæring. Vi har også utvidet vårt tilbud til å gjelde føreropplæring i spesialbiler for fysisk funksjonshemmede. Vi har godkjent skolebil til dette formålet som er ombygd med gass/bremsefunksjon som er håndbetjent. Pioner Trafikkskole tilbyr kjøreopplæring for funksjonshemmede i Troms. Vi er stolt over å ha en strykprosent på 5% i 2013, dette fordelt på 3 lærere! Les mer om Pioner Trafikkskole

Karlsen Trafikkskole AS
Karlsen TrafikkskoleVårt mål er å tilrettelegge undervisningen på slik at den blir mest mulig effektiv og minst mulig kostbar for våre kunder. Kort og godt vil dette si en opplæring som er tilpasset dine behov og dine ferdigheter. Myndighetene har laget en undervisningsplan for hvordan opplæringen skal være og hvilken kunnskap, forståelse og ferdigheter du skal ha for å få førerkort å bli en dyktig sjåfør. For å nå disse målene har vi hos oss en klar og målrettet pedagogikk, der målene beskrives for deg slik at du kan forberede deg til hver time. I tillegg inregrerer vi teori og praksis i større grad for at det skal bli enklere å nå målene og den kompetansen det kreves for å lykkes i trafikken. Karlsen Trafikkskole AS tilbyr kjøreopplæring for funksjonshemmede i Troms. Les mer om Karlsen Trafikkskole

Senja Trafikkskole AS
Senja TrafikkskoleSenja Trafikkskole er medlem av ATL, Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund. Vi har eleven i fokus, har gode rutiner og er godkjent av Statens vegvesen. Som medlem av ATL sikrer vi et høyt faglig nivå på våre trafikklærere, gode rutiner og trygghet i at vi følger gjeldende lover og regler. Våre undervisningsplaner bygger på læreplaner utgitt av Vegdirektoratet og planene blir godkjent av Statens vegvesen. Senja Trafikkskole tilbyr kjøreopplæring for funksjonshemmede i Troms. Les mer om Senja Trafikkskole

Tema Kjøreopplæring for funksjonshemmede
Kjøreopplæring og trafikkopplæring for funksjonshemmede
Bilkjøring med joystick
Parkeringstillatelse for funksjonshemmede og forflytningshemmede
NAV lanserer nettløsning for søknad av trygdebil og biltilpasning

Autoriserte Trafikkskoler LandsforbundAlle trafikkskolene som tilbyr kjøreopplæring for funksjonshemmede i Troms, er medlemmer av Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL) Nettside: www.atl.no

Fylkesoversikt trafikkskoler
AkershusAust-AgderBuskerudFinnmarkHedmarkHordalandMøre og RomsdalNordlandNord-TrøndelagOpplandOsloRogalandSogn og FjordaneSør-TrøndelagTelemarkVest-AgderVestfoldØstfold

Kart over TromsTrafikkskoler Telemark

Oversikt over trafikkskoler som tilbyr kjøreopplæring for funksjonshemmede i Telemark. Du kan kontakte trafikkskolene direkte, samt besøke deres nettsider. Finn trafikkskoler som tilbyr trafikkopplæring for personer med handikap i ditt distrikt.

Profilerte Trafikkskoler i Telemark
Brevik Bamle Trafikkskole A Nielsen Trafikkskole
A Nielsen Trafikkskole AS
A Nielsen TrafikkskoleA Nielsen Trafikkskole er medlem av ATL, Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund. Vi har eleven i fokus, har gode rutiner og er godkjent av Statens vegvesen. Våre undervisningsplaner bygger på læreplaner utgitt av Vegdirektoratet og planene blir godkjent av Statens vegvesen. Som medlem av ATL sikrer vi et høyt faglig nivå på våre trafikklærere, gode rutiner og trygghet i at vi følger gjeldende lover og regler. A. Nielsen Trafikkskole tilbyr Kjøreopplæring og trafikkopplæring for funksjonshemmede i Telemark. Les mer om A Nielsen Trafikkskole

Brevik & Bamle Trafikkskole AS
Brevik Bamle TrafikkskoleBrevik & Bamle Trafikkskole er godkjent av Statens vegvesen og medlem av Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL). Våre undervisningsplaner bygger på læreplaner utgitt av Vegdirektoratet og planene blir godkjent av Statens vegvesen. Hos oss er du som elev i fokus. Vi gir individuell opplæring etter moderne undervisnings-prinsipper til alle våre elever. Brevik & Bamle Trafikkskole tilbyr Kjøreopplæring og trafikkopplæring for funksjonshemmede i Telemark. Les mer om Brevik & Bamle Trafikkskole

Tema Kjøreopplæring for funksjonshemmede
Kjøreopplæring og trafikkopplæring for funksjonshemmede
Bilkjøring med joystick
Parkeringstillatelse for funksjonshemmede og forflytningshemmede
NAV lanserer nettløsning for søknad av trygdebil og biltilpasning

Autoriserte Trafikkskoler LandsforbundAlle trafikkskolene som tilbyr kjøreopplæring for funksjonshemmede i Telemark, er medlemmer av Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL) Nettside: www.atl.no

Fylkesoversikt trafikkskoler
AkershusAust-AgderBuskerudFinnmarkHedmarkHordalandMøre og RomsdalNordlandNord-TrøndelagOpplandOsloRogalandSogn og FjordaneSør-TrøndelagTromsVest-AgderVestfoldØstfold

Kart over TelemarkTrafikkskoler Sør-Trøndelag

Oversikt over trafikkskoler som tilbyr kjøreopplæring for funksjonshemmede i Sør-Trøndelag. Du kan kontakte trafikkskolene direkte, samt besøke deres nettsider. Finn trafikkskoler som tilbyr trafikkopplæring for personer med handikap i ditt distrikt.

Profilerte Trafikkskoler i Sør-Trøndelag
Melhus Trafikkskole KMS Trafikkskole
KMS Trafikkskole AS
KMS TrafikkskoleKMS Trafikkskole ble opprettet i 1991 og het da NAF Trafikkskole. KMS står for kjøreglede, miljø og sikkerhet. Vi driver med opplæring i klasse B. Det som gjør vår trafikkskole litt annerledes er at vi i tillegg har opplæring i automatgiret bil, og har tilrettelagt opplæring for de som trenger bil med spesialutstyr i forbindelse med handikap. Vi hjelper også leger og sykehus med å vurdere kjøredyktigheten til folk som har blitt rammet av sykdom eller skade. KMS Trafikkskole tilbyr kjøreopplæring for funksjonshemmede i Sør-Trøndelag. Les mer om KMS Trafikkskole

Melhus Trafikkskole AS
Melhus TrafikkskoleMelhus Trafikkskole er blant de største og mest seriøse trafikkskolene i Trøndelag. Vi har hatt lav strykprosent og høy kundetilfredshet i snart 30 år! Melhus Trafikkskole – Din vei til førerkortet! Vår opplæring fokuserer på hvordan du skal opptre i trafikken for å kjøre trygt i dagens stadig mer komplekse trafikkbilde. Opplæringen vår legger vekt på at eleven utvikler en defensiv kjørestil. Melhus Trafikkskole tilbyr kjøreopplæring for funksjonshemmede i Sør-Trøndelag. Les mer om Melhus Trafikkskole

Tema Kjøreopplæring for funksjonshemmede
Kjøreopplæring og trafikkopplæring for funksjonshemmede
Bilkjøring med joystick
Parkeringstillatelse for funksjonshemmede og forflytningshemmede
NAV lanserer nettløsning for søknad av trygdebil og biltilpasning

Autoriserte Trafikkskoler LandsforbundAlle trafikkskolene som tilbyr kjøreopplæring for funksjonshemmede i Sør-Trøndelag, er medlemmer av Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL) Nettside: www.atl.no

Fylkesoversikt trafikkskoler
AkershusAust-AgderBuskerudFinnmarkHedmarkHordalandMøre og RomsdalNordlandNord-TrøndelagOpplandOsloRogalandSogn og FjordaneTelemarkTromsVest-AgderVestfoldØstfold

Kart over Sør-Trøndelag