Tag Archives: trakassering

Redde for å gå ut

Hele 16 prosent av personer med nedsatt funksjonsevne har opplevd ubehagelige situasjoner eller trakassering det siste året, viser en levekårsundersøkelse fra NTNU. Funnene samsvarer med Norges Handikapforbunds erfaringer.

NTNU-undersøkelsen benytter en vid definisjon av begrepet funksjonsnedsettelse, og omfatter dermed en fjerdedel av befolkningen. I denne gruppen har én av seks opplevd ubehagelige situasjoner eller trakassering i løpet av det siste året. Videre velger 16 prosent å holde seg innendørs fordi de er redde for hva som kan skje om de beveger seg utenfor hjemmet, og for 12 prosent gjelder dette ofte eller av og til, skriver forskerne som har foretatt levekårsundersøkelsen.

Undersøkelsen er omtalt på LDOs nettsider, der seksjonsleder Janne Skei i NHF kommenterer funnene:
–Funnene er i tråd med undersøkelser vi selv har gjort, sier hun, og referer til NHFs spørreundersøkelse om diskriminering på utesteder, der en av seks svarte at de hadde opplevd diskriminerende holdninger. Hun fortsetter:
–Vi får en god del tilbakemeldinger fra våre medlemmer om forskjellige ubehagelige ting de opplever, som kan oppleves som trakassering.

For en del er det ikke uvanlig å bli oversett. Et typisk eksempel er ekspeditøren som henvender seg til ledsageren heller enn personen i rullestol. Noen har dessverre blitt så vant til å møte nedvurderende og ubehagelige holdninger at de nesten slutter å reagere.