Døve og hørselshemmede i trafikken

Døve og hørselshemmede i trafikken

I Bergen jobbes det mye med Bybanen, og dette er en mare for både gående, syklister, og bilister. Men det er spesielt ille for oss som er døve, eller hørselshemmede, som skal ut og gå. Vi tør snart ikke å bevege oss ut.

Min opplevelse hendte da jeg skulle gå fra Danmarksplass til byen, på den gamle Nygårdsbroen. Her er det både trangt, smalt, og humpete underlag, og utrolig mange både gående og syklende som skal til og fra byen. Jeg mener at vi alle må vise og ta hensyn til hverandre.

Som døv hørte jeg ikke hva som skjedde, før en syklist plutselig stod foran meg og kjeftet. Personen hadde det meget travelt, det var tydelig. Syklisten hadde ringt med klokken, men jeg som er døv, hørte ikke dette. Jeg følte selv jeg holdt meg godt inntil siden. Syklisten som stod foran meg begynte å si en hel masse ting og viste meg så fingeren.

Jeg kunne bare se munnen bevege seg selv om jeg prøvde å forklare at jeg var DØV og ikke kunne høre hva som ble sagt. Her fikk jeg ikke komme til orde. Syklisten var sur og bare forsvant.

Hva slags holdning er dette?
Er det slik at når vi døve og hørselshemmede skal ut og gå, så må vi kle oss med en stor plakat hengende bak på ryggen som forteller at vi
er døve? HALLO, vi hører ikke! Dette skulle da være helt unødvendig.

Trygg trafikk har følgende regler for sykling på fortau: «Fortau (samt gågate og gatetun) er først og fremst for de gående. Det er tillatt å sykle på fortauet når gangtrafkken er liten, og syklingen ikke medfører fare eller er til hinder for gående. Passering av gående må skje med god avstand og i tilnærmet gangfart. Du har ikke anledning til å bruke sykkelbjelle for å be de gående slippe deg fram.»

Syklisten som kjeftet på meg brøt minst to av disse reglene. Det å være døv, eller hørselshemmet, vises ikke på samme måte som hvis man sitter i en rullestol. Jeg tror det er et fåtall som vet at det finnes lover og regler for syklister. Dessverre er det et fåtall som bruker dem. Sykkelreglene burde ha kommet inn i skoleundervisningen. Hva om politiet hadde reist rundt på skolene og informert litt. Mediene bør bli flinkere med å skrive om disse sykkelreglene som finnes. Det oppfordres hele tiden til at en skal sykle, men da bør vel de som sykler også vite om disse lovene og reglene som gjelder for dem.

En har full forståelse for frustrasjonen til syklistene i Bergen, da det er lite som er tilrettelagt på grunn av Bybanen og alt gravearbeidet. Men fram til dette skal bli bedre, må vi vise hensyn til hverandre. Bruke sunn fornuft, både gående, syklende og bilister. Selvsagt finnes det unntak her også. Det finnes syklister som viser hensyn, og tusen takk til alle dem.

Til alle dere andre syklister som ikke holder reglene. Det kan faktisks finnes en grunn for at vi ikke hopper til side når dere kommer i stor fart og ringer med klokken. Det kan kanskje være at vi er døve eller hørselshemmet, og hører ikke at dere kommer bak oss. Tenk litt på dette når dere haster forbi oss neste gang dere er ute og sykler.

Med vennlig hilsen en som liker å gå.
Hilde – Jannecke Hellestvedt

Leave a Reply

Your email address will not be published.