Norge er mer innovative enn først antatt

Våre svenske naboer har lenge vært sett på som innovative. Med store innovative selskaper bak blant annet strømmetjenestene Spotify og SoundCloud. Sammen med ledende betalingsløsninger i både iZettle og Klarna, og spillutviklere som står bak Minecraft og Candy Crush.

Om ikke det skulle være nok, er svenskene ledende innen iGaming. Det er ikke altfor mange år siden det svenske selskapet NetEnt laget sin nettversjon i Jackpot 6000. Siden har automaten blitt en stor suksess i norske casino. Hvorfor var det ikke et norsk selskap som utnyttet dette tomrommet? Eller er markedsledende for strømming av musikk?

Mer innovative enn tidligere

Selv om vi kan se tilbake på en rekke tapte muligheter når vi sammenligner oss med Sverige, er ikke alt så mørkt som enkelte skal ha det til. Nyere undersøkelser viser en økning på 15 % innenfor de fire viktigste sektorene av innovasjon. Det inkluderer produkt, prosess, organisering og markedsføring. Utifra undersøkelsene fører det Norge opp på nivå med de andre nordiske landene når det kommer til innovasjon.

De største forskjellene ble målt innenfor nye tjenester og produkter. Undersøkelsene viste at det var mer enn 100 % mer innovasjon enn tidligere antatt. Administrerende direktør i Norsk forskningsråd mener de nye undersøkelsene gir et bedre bilde på hva som skjer i Norge om dagen.

Det tenkes internasjonalt

Indikasjonene i markedet leder mot at nye bedrifter tenker internasjonalt oftere nå enn tidligere. Nye norske bedrifter har samtidig flere internasjonale investorer nå enn de hadde for noen år siden. Det gjør det lettere å tenke internasjonalt, og forberede en mulig ekspansjon. Selv om det er stor kjøpekraft hos nordmenn, vil det selvfølgelig være gunstig å ekspandere til nye markeder.

Norge profileres som gunstig for nye bedrifter

“En måte å begynne på er å se internasjonalt for å få oppmerksomhet utenfra,” forteller Pål T. Næss fra Innovasjon Norge. Helst bør dette skje via investorer, partnere, potensielle kunder og media.

“Hvis vi også kan profilere Norge som gunstig for nye bedrifter, vil flere se at ‘wow, det er mye og spennende utvikling i Norge på den fronten’. Dette vil igjen gjøre det enklere for internasjonale investorer å se til Norge når du ønsker å investere,” forklarer han.

Næss mener samtidig at dette kan best gjøres ved å organisere møtesteder for entreprenører og investorer. For eksempel i form av konferanser og festivaler med innovasjon som fokus.

Nye muligheter innen bærekraftig utvikling

Med et stadig skiftende fokus til bærekraftig utvikling, vil det være enorme muligheter for norske bedrifter i årene fremover. Norge er allerede innovative når det kommer til vind- og vannkraft, sammen med lagring av CO2.

“Bærekraftig utvikling er ikke bare et grunnlag for nye bedrifter, det har også blitt et nytt, solid grunnlag for all aktivitet i handel og industri,” forteller Benedicte Schilbred Fasmer. “Om du ser tilbake i speilet, har både nye og små bedrifter satt bærekraft på agendaen raskere enn de større selskapene. Uansett er det nå på alles agenda.”

Pål T. Næss er enig i at bærekraftig utvikling vil være et viktig marked for norske bedrifter i årene fremover.

“Tidligere var bærekraftig utvikling og klima noe selskaper gjorde på siden. Nå er det en del av firmaet. Når 192 land har blitt enige om 17 bærekraftige mål, er dette selvfølgelig tidenes mulighet. Selskapene som klarer å bidra til å nå disse målene vil ha hele verden som et marked.”

Det ser lysere ut enn på lenge for innovasjon i Norge. Om flere av de norske selskapene kan kapitalisere innen bærekraftig utvikling, skal bli spennende å følge med videre.