Søk NAV om støtte til utvikling av et hjelpemiddel

Har du en idé til et hjelpemiddel som vil gjøre hverdagen enklere for mennesker med nedsatt funksjonsevne? Søk NAV om støtte til utvikling.

Søke penger til utvikling av hjelpemidler

Det er satt av penger til utvikling av hjelpemidler for personer med nedsatt funksjonsevne. Interesserte kan søke om midler til slikt formål og søknadsfristen er 1. april 2008. Midlene tildeles i samarbeid med Innovasjon Norge.
Det er NAV hjelpemiddelsentraler og spesialenheter som gir den økonomiske støtten til utviklingen av slike hjelpemidler. Årlig har vi innvilget ca. to millioner kroner til dette formålet i samarbeid med Innovasjon Norge som Offentlige forsknings- og utviklingskontrakter (OFU-kontrakter).

Målsetting

Målet med tildelingen er økt innovasjon av hjelpemidler innen funksjonsområdene:
• bevegelse
• biltilpasninger
• hørsel
• kognisjon
• syn
• omgivelseskontroll
• samt funksjonstilpasninger av arbeidsplass og egen bolig

Frist: Søknadsfristen er 1. april og søkerne vil bli kontaktet om tildelingene innen 15. juni.

Krav til søknaden

Søknaden må inneholde følgende dokumentasjon:
• En illustrert produktbeskrivelse som forklarer hvorfor produktet vil redusere ett eller flere funksjonsgap
• En utviklingsplan med synliggjøring av hvilke kostnader som skal inkluderes i produktutviklingen for det aktuelle
produktet
• En markedsplan for produktet med forslag til salgskanaler, verksted, delelager ol.
• Revisorbekreftet årsregnskap(er) for eksisterende bedrifter eller virksomheter.

Det er et pluss til søknaden om det følger med en kredittvurdering fra et kredittvurderingsfirma om eget firma eller person. Det vil eventuelt bli innhentet i forbindelse med vurdering av søknaden.

Søknaden sendes til:

NAV hjelpemidler og tilrettelegging,
postboks 5, St. Olavsplass, 0130 Oslo

For mer informasjon:
Kontakt rådgiver Rein Sørnes Hansen ved NAV Hjelpemidler og tilrettelegging,
telefon sentralbord: 21 07 00 00

Leave a Reply

Your email address will not be published.