Tag Archives: aust-agder

Trafikkskoler Aust-Agder

Oversikt over trafikkskoler som tilbyr kjøreopplæring for funksjonshemmede i Aust-Agder. Du kan kontakte trafikkskolene direkte, samt besøke deres nettsider. Finn trafikkskoler som tilbyr trafikkopplæring for personer med handikap i ditt distrikt.

Profilerte Trafikkskoler i Aust-Agder
Eikeland TrafikkskoleEikeland Trafikkskole AS
Eikeland TrafikkskoleEikeland Trafikkskole er godkjent av Statens vegvesen og medlem av Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL). Å være en godkjent skole betyr at ledelsen oppfyller kravene for å drive skole og at alle lærere har solid pedagogisk utdannelse. Vi garanterer at du som elev får en god, trygg og profesjonell opplæring. Eikeland Trafikkskole tilbyr kjøreopplæring for funksjonshemmede i Aust-Agder. Les mer om Eikeland Trafikkskole

Tilbake til fylkesoversikt over trafikkskoler

Tema Kjøreopplæring for funksjonshemmede
Kjøreopplæring og trafikkopplæring for funksjonshemmede
Bilkjøring med joystick
Parkeringstillatelse for funksjonshemmede og forflytningshemmede
NAV lanserer nettløsning for søknad av trygdebil og biltilpasning

Autoriserte Trafikkskoler LandsforbundAlle trafikkskolene som tilbyr kjøreopplæring for funksjonshemmede i Aust-Agder, er medlemmer av Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL) Nettside: www.atl.no

Fylkesoversikt trafikkskoler
AkershusBuskerudFinnmarkHedmarkHordalandMøre og RomsdalNordlandNord-TrøndelagOpplandOsloRogalandSogn og FjordaneSør-TrøndelagTelemarkTromsVest-AgderVestfoldØstfold

Kart over Aust-AgderSansegang på NAV Hjelpemiddelsentral Aust-Agder

«Sansegangen» som NAV Aust-Agder nå kan tilby funksjonshemmede på Harebakken i Arendal har fått stor oppmerksomhet. –Vi er svært tilfreds med oppmerksomhet omkring slik utradisjonell trening for funksjonshemmede, sier direktør for
Hjelpemiddelsentralen Reidar Aars. NAV Hjelpemiddelsentral Aust-Agder har som første sentral i landet laget en «Sansegang».

Det handler om stimuleringshjelpemidler for barn og unger. Utstyret er alt fra musikk-sittesekk til speil, akvarium, bondesjakk, ulike former for kulespill, utstyr som gir lydeffekter når det trykkes på fargeknotter og bruk av mikrofon gir lys/fargeeffekter. Kuledyner virker beroligende. Barna kan kjenne på og utforske utstyret for å stimulere og trene sine ferdigheter.

Stimulerings hjelpemidler er særlig tiltenkt de med større og sammensatte funksjonshemninger. De kan låne utstyr til trening, stimulering og aktivitet. «Sansegangen» gjør det mulig å prøve ut hjelpemidlene, og sammen med fagfolk. Sansestimulering er viktig for alle våre sanser; hørsel, syn, følelser, lukt, smak, balanse/likevekt/rom- og retningsopplevelse og bevegelsessans.

Treningen kan øke deres evne og muligheter til å ta inn informasjon fra omverden og til en bedre og mer helhetlig livskvalitet. Det var de ansatte i Arendal som fikk ideen til sansegangen, og som utarbeidet tilbudet. Gangen ble satt opp på dugnad, og alle ansatte opplever nå at gangen også virker stimulerende og øker trivselen på arbeidsplassen. Dermed bedrer arbeidsmiljøet, arbeidsgleden og gir muligheter for å forebygge og redusere sykefravær hos de som jobber på Hjelpemiddelsentralen.