Tag Archives: barn

Morsomme nyheter innen språk og kommunikasjons utvikling for barn

Normedia har nylig lansert rykende ferske datahjelpemidler og multimediaverktøy som skal hjelpe barn til bedre språk, bedre konsentrasjonsevne og bedre læringsmuligheter.

Klikker 5
Klikker 5 er et omfattende multimediaverktøy blant annet for for barn som ikke kan bruke tastatur. Programmet gir
muligheter for lese- og skrivetrening, begrepstrening, og fremmer kommunikasjon. Med dette programmet kan barna
lage egne bøker med en eller to brytere. Man kan lage tavler for kommunikasjon og skrivetavler, og hele veien uttales det barnet skriver. Barn med lese- og skrivevansker har stor nytte av dette produktet. I andre europeiske land er hjelpemidler som dette innført i grunnskolen, som et nyttig verktøy både for funksjonsfriske barn og barn med spesielle behov. Klikker 5 kan by på bilder, ord, lyd og tale, animasjoner og videoer. Med i programmet følger en del ferdige tavler som er basert på kunnskapsløftet.

Omega- IS
OmegaOmega Interaktiv Språklek er lansert i disse dager. Programmet er ment å stimulere språk- og kommunikasjonsutviklingen hos barn som er i ferd med å oppdage språket og skriftspråket. Programmet har utgangspunkt i et samarbeid mellom Universitetet i Bergen og Universitetet i Lund i Sverige, og er laget for at barna skal kunne se konsekvensene av det de sier og skriver. Et eksempel på dette er at hvis barnet skriver at mannen hopper over bananen, så vil det komme frem et bilde som viser at mannen hopper over bananen. Dette kan være en språklig vekkelse for mange barn. Programmet er spesielt egnet for barn over 5 år, som har reduserte språk- og kommunikasjonsevner.

Minnelek
Minnelek er et helt nytt dataprogram som stimulerer til hukommelsestrening for elever med konsentrasjonsvansker f.eks barn med ADHD. Studier viser at barn med konsentrasjonsvansker har stor nytte av denne type program, og at læringseffekten er svært positiv. I Sverige er denne type dataprogram svært populære.

Vil du vite mer om produktet, se egen nettside for Minnelek:
www.minneslek.se
For flere opplysninger om Normedias produkter: www.normedia.no

Designstudent motiverer barn med CP til trening

Til bacheloroppgåva har vestlandsjenta Asveig Marie Jellestad designa eit produkt som motiverer barn med Cerebral Parese og andre motoriske utfordringar til klatring.

Gjennom brukarundersøkingane avdekka den unge designaren kor viktige foreldra sine kreative påfunn er for å engasjera borna til trening. «Så små barn skjønner ikke selv at de må trene. De trenger noe som motiverer, som en leke på toppen av en klatrevegg,» fortel Regine Hoel, mor til Leah på 3 år. Det viser seg at både foreldre og fysioterapeutar saknar treningsprodukt som bidreg motiverande i seg sjølv.Slik blei produktet Eski til, små fargeglade gøymestader som dei vaksne kan henga opp i ribbeveggen. Der oppe kan ein gøyma rebusar, togskinner og andre overraskingar som borna må klatra opp for å finna fatt i. «Aldri har det vært så mange barn oppi ribbeveggen på en og same dag,» smilte Marit då borna fekk testa ut produktet på Sabeltanngym, eit leikbasert treningstilbod arrangert av CP-foreininga. Frontane på Eski kan skiftast ut for å tilpassast ulike kognitive ferdigheiter. Her er det kunn fantasien som set grenser. Produktet er enno på prototypstadiet, men Asveig Marie håpar ein av dei spesielt inviterte produsentane skal melda interessa si på utstillinga.Visjonen til den nyutdanna produktdesignaren er «Ein betre kvardag gjennom design». Produktet Eski er eit eksempel på nettopp dette, på korleis design kan bidra på eit samfunnsnyttig plan. Med unge designarar i farta går me ei lysare tid i møte.

Utstilling

Eski kan sjåast på utstilling den 2. – 5. juni 2012 på det Gamle Kunstakademiet i St. Olavs Gate 32 i Oslo. Utstillinga er i regi av produktdesign-avdelinga ved HiOA, Høgskolen i Oslo og Akershus.

Opningstider:

Laur/Sønd: 11.00-19.00
Man/Tirs: 12.00-20.00
Nye pc-verktøy for å øke barns leseferdighet og kreativitet

Mange barn opplever vanskeligheter med å tilegne seg kunnskap på grunn av forskjellige funksjonshemminger. To av disse tre programmene fra Microdaisy tar mål av seg til å hjelpe på dette. Det siste sikrer at ikke barna ikke uforvarende sletter eller endrer andre filer og programmer på datamaskinen. Nye datahjelpemidler pc-verktøy for å øke barns leseferdighet og kreativitet.

Økt leselyst og lesehastighet
Lesehastighete-Lector er et lesetreningsprogram for PC som hjelper personer til å bli flinkere, blant annet ved å fokusere på ett ord av gangen. Programmet er blitt utarbeidet i samarbeid med spesialpedagoger som til daglig arbeider med lesevansker. Testing viser at e-Lector hjelper personer med lesevansker til å lese lettere, raskere samt gjøre lesingen mer lystbetont. e-Lector er først og fremst et leseverktøy som fremmer lesing av elektroniske tekster. All tekst man har eller finner elektronisk, kan leses i e-Lector. For eksempel nettsider, dokumenter og e-post. Programmet brukes bl. a. av blinde elever i språkfag, til innhenting av utenlandske tekster for trening av uttale, det brukes av bevegelseshemmede via bryterstyring, av mennesker som har vært utsatt for ulykker og av fremmedspråklige for å lære seg norsk.

Nå kan alle lage presentasjoner
PresentasjonerDet å lage en nettside eller innhold til en nettside kan virke veldig vanskelig og kun forbeholdt de proffe programmererne. Det har også kommet enklere verktøy for «folk flest», men det er likevel alt for avansert for mange av barna våre. MultiMedia Lab Express har blitt utviklet i samarbeid med Spesialpedagogisk Instituttet (SIT) i Sverige og har sikret skolen og hjemmet et multimedia-verktøy som er tilgjengelig for alle. Ved hjelp av en rekke hjelpemidler og standardmaler som ligger ferdig i programmet kan barn få lov til å være kreative og lage sine egne nettsider, presentasjoner eller enkle e-læringsoppgaver. MultiMedia Lab Express gir brukerne mulighet til å dele det de har laget, over internett (eks. skolens nettside eller læringsportal) via et tastetrykk. Brukergrensesnittet i MultiMedia Lab Express er lettfattelig og kan tilpasses den enkelte. Knapper kan skjules og størrelsene kan endres. I tillegg inneholder programmet støtte for talesyntese slik at menyer, filnavn og all tekst kan bli lest opp.

Nytt program sikrer datamaskinen din
Sikrer datamaskinenNår barn får fritt spillerom foran pc-en, skjer det fort at mapper blir flyttet og filer slettet. Ikonene står hulter til bulter, og maskinen blir tregere og tregere. Noen ganger stopper alt opp. Ifølge Mikrodaisy kan Skanix Illusion Wiz sette en stopper for de kostbare reparasjonene. Programmet er en enklere og mer brukervennlig versjon av det som brukes ved skoler over hele Europa. Standardvalg og automatisk konfigurering gjør oppsett av programmet
enkelt. Programmet kan også være til god hjelp for privatpersoner andre, mindre datakyndige som vil sikre sine datamaskiner på en enkel måte Heretter kan du altså bare la barna leke seg på pc-en uten å være redd for at den skal henge seg opp, eller bli ødelagt på annen måte. Hver gang maskinen skrus av og på igjen, vil den være som ny.

Flere glade barn

Da jeg tidlig i høst leste historien om Isak som begynte i førsteklasse, ble jeg lei meg. Jeg synes det var veldig trist at han og familien fikk en så dum start på en så viktig epoke i livet. Min datter Meera begynte også på skolen denne høsten og vår opplevelse er helt annerledes. Det er rene solskinnshistorien i forhold.

Jeg begynte å forberede meg i god tid før skolestart, tanken sveivet omkring to skoler. Jeg var på besøk på begge
sammen med vår saksansvarlige fra PPT, men fant fort ut at Madlamark skole som har tilrettelagt ATO-avdeling var det rette for Meera. Da valget var tatt tok det ikke lang tid før skolen var med på ansvarsgruppemøte og planla veien å gå videre. Vi hadde dagsseminar sammen med Tambartun kompetansesenter og alle involverte parter, som PPT, Fysio/ergo, avlastningsbolig og barnehage.

Da det ble bestem hvilket lærer Meera skulle ha, var hun på to dags besøk i barnehagen og også SFO kontakten var på besøk der. Dette var med på at de ble kjente med Meera og hennes rutiner. Vi ble også invitert en formiddag på skolen for å hilse på lærerne og de andre elevene i hennes gruppe. Der hadde de allerede bilder av Meera som de hadde tatt i barnehagen og tok flere denne dagen. Besøket var en svært positiv opplevelse for både Meera og meg.
Stemningen var avslappet og trygg. Representant fra avlastningsboligen og Meera var også på et par vellykkede besøk på skolen i løpet av sommeren. Da skolestart nærmet seg hadde Meera ferie, alle tingene/hjelpemidlene hennes ble fraktet fra barnehagen til skolen av kommunen. Dette var avtalt og ordnet i god tid på forhånd. Første skoledag var spennende.
– Dette hadde vi gledet oss til lenge. Avdelingen hadde en rørende høytidelig åpning av skoleåret med «velkommenhilsen» til alle elevene og spesielt de tre som var nye. Det var glitrende øyne fulle av forventning, glede og spenning, i ringen vi satt i. En av de voksne gikk rundt og håndhilste på alle barna – de frydet seg. Meera ble satt i midten av gruppen og fikk flagg i vognen sin, men vi alle sang «Lille Petter Edderkopp». De nye barna ble ønsket velkommen på denne måten. Som mor satt jeg med tårer i øynene og synes det var en nydelig start. Det var fantastisk å kjenne på en inkluderende følelse samt å se forventingene til de andre barna. Flere av dem kjenner jeg fra før. Det gjorde en ekstra «sus» at både rektor og inspektør var med på seremonien som jeg opplevde som svært betydningsfull.

Allerede første skoledag følte jeg meg så trygg at jeg lot Meera være litt alene. Jeg oppfattet at Meera koste seg og var avslappet i de nye omgivelsene. Meera er 100 % pleietrengende, hun har ikke språk, men jeg opplevde at lærerne raskt lærte å tolke hennes signaler. Meera har fast drosje til og fra skolen, hun kjører sammen med en annen jente fra avdelingen. De «snakker» og ler med hverandre. Den oppfatningen jeg sitter igjen med er velvilje, åpenhet og løsnings orientering fra alle som er involverte i forbindelse med Meera og hennes nye tilværelse som skolejente.

Nå har hun gått på skolen i 2 måneder og jeg føler at hun har meningsfulle dager med positive opplevelser. Som mor kjennes dette veldig godt og riktig ut – jeg tror vi var skolemodne både Meera og meg.