Tag Archives: pceye

PCEye – Nyhet fra Tobii

Tobii PCEye er utviklet for å gi flere mennesker med store fysiske handikap tilgang til sin egen datamaskin. Modulen benytter den presise og stabile Tobii øyestyringsteknologien i ny design som raskt og enkelt kan monteres på datamaskinen. Dermed får brukeren full øyestyrt tilgang til vanlige Microsoft Windows-program og -funksjoner.

Hvem har nytte av PCEye?

Tobii PCEye er et datahjelpemiddel som passer godt for kognitivt sterke brukere som ønsker tilgang til standard PC-program. Produktet er utviklet med tanke på brukere med svekkede motoriske evner, eller som trenger et alternativ til datamus.

PCEye vil være til nytte for:

– Brukere med svekkede motoriske evner pga. ALS
– Personer med ryggmargsskader
– Brukere med noen typer nevrologiske sykdommer
– Nøyaktig øyestyring

Tobii PCEye er et hjelpemiddel som gir en nøyaktig sporing av blikket ditt og overfører bevegelsene til en muspeker på skjermen. Ulike individuelle forhold som ukontrollerte hodebevegelser eller forskjellige lysforhold vil ikke påvirke nøyaktigheten av øyestyringen fra Tobii PCEye.

Etter at du har installert nødvendig programvare, satt på festeanordningen og montert modulen, fullfører du konfigurasjonsveiledningen og en kort kalibreringsprosess, og du er klar for å bruke øyestyringen. Innstillingene og kalibreringen lagres og du vil sjelden eller aldri måtte kalibrere på nytt for samme bruker. Med Tobii PCEye kan du også lagre innstillinger for flere profiler, slik at modulen kan brukes av flere brukere, for eksempel i et klasserom.

Bruk med kraftig PC

Tobii PCEye tilbyr øyestyring til bruk på kraftige PC-er. Dette passer godt for de som ønsker høy ytelse, eller for dem som vil henge med på den teknologiske utviklingen. Du kan oppgradere PC-en uten å bytte ut øyestyringsenheten. Slik kan du fortsette å bruke de programmene, spillene osv. som du er vant til.