Tag Archives: rapport

Made to Fit – Å kle en ”avvikende” kropp

Ny rapport fra forskningsprosjekt.
Gjennomført av Fjellrypa og Statens Institutt for forbruksforskning (SIFO) med støtte fra Regionalt forskningsfond Innlandet (RFF-Innlandet).


(Mari Bjerk, Ingun Grimstad Klepp, Eli Skoland)

Konfeksjonsindustrien, eller ”moteindustrien” har som mål å produsere en viss form for ungdommelig skjønnhet og billedlige idealer – vel så mye som å produsere klær for de mennesker som faktisk er deres kunder. En rekke mennesker faller utenfor eller får i alle fall begrensede valgmuligheter i dette markedet……..

Det hele startet da det kom en liten pike på 2 år inn i våre liv i Fjellrypa systue på Skarnes i Hedmark.
Hun hadde amputeret begge bena etter en ulykke. Foreldrene slet med å finne hensiktsmessige klær som kunne brukes både med og uten proteser i barnehagen. Fjellrypas team med designer og syersker tok utfordringen. Slik kom også ideen om å videreutvikle et produktområde som med få unntak har vært neglisjert.

For Fjellrypa har det vært helt vesentlig å gjøre et grundig forarbeid for avklare potensialet i forretningsideen ”Made to Fit”. Innenfor de områdene vi selv ikke har kompetanse var det avgjørende for oss å knytte et profesjonelt forskningsmiljø til utredningen. Vi ønsket å kartlegge omfang, marked og erfaringer på området Sammen har vi gjennomført en litteraturstudie, en brukerundersøkelse og en markedsundersøkelse for å finne ut:

1) hvilken kunnskap som eksisterer på feltet
2) hvordan handikappede selv opplever utfordringen med å kle en avvikende kropp
3) i hvilken grad det finnes et marked for handikapklær og/eller hvorvidt et slikt marked har potensiale som forretningsområde

Rapporten finner at klær er både kompliserte teknisk og sosialt og at i forhold til å kle mennesker med avvikende kropper så blir forholdet mellom de sosiale og tekniske utfordringene konfliktfylte. Brukerundersøkelsen som presenteres i rapporten identifiserer manglende tilpasning av konfeksjonsklær og spesialtilpasset tøy til handikappede. I de daglige valgene oppstår ofte et dilemma mellom å velge å kle seg pent, varmt, tørt eller å unngå slitasje, i tillegg hadde de aller fleste utfordringer som knyttet seg til åpne- og lukkemekanismer, og av og påkledning.

Flere av de handikappede i studien rapporterte om problemer med å orientere seg i et marked som er så å si ikke-eksisterende og i stor grad preget av få eller lite klare støtteordninger. Markedsundersøkelsen viser på samme måte til manglende rammebetingelser for handikappedes bekledning, tilgang på hjelpemidler og støtte til ekstrautgifter i forbindelse med klær og utstyr. Den avslører også få etableringer innenfor utvikling av spesialsydd bekledning for handikappede. Brukerne på sin side identifiserer stort behov for spesialtilpassede produkter.

Vi har slått fast at det er et uutnyttet potensiale i utvikling av klær tilpasset handikappede, men det er også behov for mer utførlig forskning og politisk initiativ på feltet.

Du kan lese rapporten her:

Spørsmål rettes til Eli Skoland, Fjellrypa, mob.48 11 41 07, eli.skoland@fjellrypa.no

Ny rapport skal sikre tilgjengelighet for eldre og funksjonhemmede

Kartlegging av behov for opplæring og kompetanse i kommunale og fylkeskommunale eldreråd og råd for funksjonshemmede.

Rapporten er en undersøkelse gjennomført av Deltasenteret i samarbeid med sekretariatene for Statens seniorråd og Statens råd for funksjonshemmede. Resultatene er basert på rådsmedlemmers erfaringer, som bl a. er innhentet gjennom fokusgrupper og en spørreundersøkelse sendt til alle kommunale og fylkeskommunale råd.

Rapporten belyser på hvilke områder rådene har behov for opplæring og noen av de rammebetingelsene som synes å være nødvendige for at rådet skal fungere godt. Til slutt gis forslag til opplæringsprogram. Målgruppen for rapporten er kommuner og fylkeskommuner, kommunale og fylkeskommunale eldreråd og råd for funksjonshemmede, Arbeids- og inkluderingsdepartementet, fylkesmennene og Kommunenes Sentralforbund. Rapporten finnes både i trykt versjon og i elektronisk versjon. (Rapporten kan bestilles på www.shdir.no, og heter da rapport IS-1475)