Ny rapport skal sikre tilgjengelighet for eldre og funksjonhemmede

Kartlegging av behov for opplæring og kompetanse i kommunale og fylkeskommunale eldreråd og råd for funksjonshemmede.

Rapporten er en undersøkelse gjennomført av Deltasenteret i samarbeid med sekretariatene for Statens seniorråd og Statens råd for funksjonshemmede. Resultatene er basert på rådsmedlemmers erfaringer, som bl a. er innhentet gjennom fokusgrupper og en spørreundersøkelse sendt til alle kommunale og fylkeskommunale råd.

Rapporten belyser på hvilke områder rådene har behov for opplæring og noen av de rammebetingelsene som synes å være nødvendige for at rådet skal fungere godt. Til slutt gis forslag til opplæringsprogram. Målgruppen for rapporten er kommuner og fylkeskommuner, kommunale og fylkeskommunale eldreråd og råd for funksjonshemmede, Arbeids- og inkluderingsdepartementet, fylkesmennene og Kommunenes Sentralforbund. Rapporten finnes både i trykt versjon og i elektronisk versjon. (Rapporten kan bestilles på www.shdir.no, og heter da rapport IS-1475)

Leave a Reply

Your email address will not be published.