Tag Archives: test

Test av varmehjelpemidler

Mange har problemer med å holde varmen på hender og føtter om vinteren. Da kan varmehjelpemidler være et godt alternativ. Vi har vært i kontakt med Nav hjelpemiddelsentral og forhørt oss om hvilke varmehjelpemidler som er mest populære. Hjelpemiddelmagasinet har derfor sammen med 11 brukere og 3 leverandører utført en test av varmehansker som oppvarmes av batterier.

Hva er varmehjelpemidler?

Personlige varmehjelpemidler omfatter hovedsakelig artikler som varmesokker, varmesåler, varmehansker, varmevotter, varmesko og lignende med innbygget varme. Det leveres også produkter for oppvarming av andre kroppsdeler spesialtilpasset brukerens behov.

Hvordan fungerer varmehjelpemidler?

Oppvarming skjer ved tilkopling til oppladbare batterier som festes på håndledd/ankel eller som bæres i en belteveske. Varmen reguleres enten med en termostat eller med en varmeregulator, der brukeren selv kan regulere temperaturen.

Hvem er varmehjelpemidler for?

Varmeproduktene er hjelpemidler beregnet for personer med kuldefornemmelser, nedsatt blodsirkulasjon eller som av andre medisinske årsaker ikke kan opprettholde varmen på naturlig måte.

Hvordan får jeg varmehjelpemidler?

Personer med diagnoser som diabetes, revmatisme/gikt, polio, CP, sirkulasjons- og bindevevsforstyrrelser, kirurgiske inngrep, amputasjoner og lignende kan gjennom lege, ergoterapeut eller fysioterapeut søke om varmehjelpemidler fra din lokale hjelpemiddelsentral. Produktet dekkes i sin helhet av folketrygden og det er ingen egenandel.

Tips ved søknad av varmehjelpemidler

Legeerklæring: Ved søknad må det ligge ved en legeerklæring fra din fastlege eller spesialist. Dette gjelder også hvis varmehjelpemidlene søkes på gjennom et ortopedisk verksted.
Størrelse: Ta omriss av hånd eller fot slik at du får riktige størrelse.
Behov: Tenk over hvilke situasjoner i det daglige varmehjelpemidlene skal brukes, og hvor lang brukstid du trenger på batteriene. Bestill eventuelt ekstra batterier.

Testerne

Det var totalt 11 testpersoner i alderen 10 til 18 år med cerebral parese som har bidratt til denne testen. Seks jenter og fem gutter. I tillegg har foresatte av testpersonene hjulpet til med å gjennomføringen av testen.

Testutstyr

3 par innerhansker med varmetråd. Håndleddsbatterier og lader med bærevesker. KAO Rehab og Minitech AS 4,8 V batteri og Cypromed AS 3,6 V batteri. 3 par ytterhansker som trekkes utenpå innerhansken, med varmetråd. Bruksanvisning

Testkriterier

– Innhold i en standard varmepakke
– Komfort og brukervennlighet
– Varighet på batteri før ny oppladning
– Vekt på batteri
– Pris standard varmepakke
– Design

Hvordan ble testen av varmehjelpemidler gjennomført

Komplette varmepakker fra de ulike leverandørene ble levert testerne med forklaring og beskrivelse for bruk av produktene. Testerne skulle så bruke de ulike varmeproduktene fra de ulike leverandørene før testresultatet noteres
i skjemaet som de fikk utdelt. Hjelpemiddelmagasinet fikk så testskjemaene fra brukerne for å oppsummere resultatene og kåre en vinner.

Innhold i standard varmepakke

Det var store forskjeller på innholdet i en standard varmepakke hos de ulike leverandørene. Felles for disse var at alle inneholdt ett par innervarmehansker med batterianheng, to batterier, lader og detaljert bruksanvisning. Cypromed AS fikk pluss for å levere med to ladere. Da kan du lade to batterier samtidig og oppladningen av batteriene går dobbelt så fort enn med bare en lader. KAO Rehab fikk pluss for at det blir levert med fire batterier slik at du kan bytte disse ut når de går tom.

Komfort og brukervennlighet

Alle tre leverandørene hadde forskjellig materiale på hanske og batterioppheng. I tillegg var det forskjell på tilkoblingssystem. Cypromed AS ble kåret av åtte av elleve testere som den leverandøren som hadde best komfort og brukervennlighet. Det vil si var best å ha på seg, og best varmefordeling i hansken. Brukervennlighet i forhold til tilkopling av avkopling av ledninger til batteriene. Cypromed AS fikk i tillegg pluss for at de hadde små og lette batterier.

Varighet på batteriene

Her var det store forskjeller. Dette på grunn av størrelsen på batteriene som leveres i varmepakkene. Minitech AS
ble kåret av alle elleve testerne som den leverandøren som hadde best varighet på batteriene. Testresultatene på batteriene til de ulike leverandørene viste varighet fra en time til tre og en halv time. Cypromed AS sine batterier hadde lavest kapasitet i testen med et gjennomsnitt på ca. en time.

Vekt på batteri

Leverandøren selv har opplyst vekt på batteriene sine til denne testen.
Cypromed AS ca 46 gr
KAO Rehab ca 100 gr
Minitech AS ca 125gr
Cypromed har det letteste batteriet i testen, men også det batteriet med minst kapasitet. Kapasiteten på batteriet
henger sammen med vekt og størrelse slik at større batteri gir bedre kapasitet.

Pris standard varmepakke

Alle tre leverandørene har selv gitt oss prisene de tar for en komplett varmepakke. Cypromed AS komplett varmepakke til barn kr 4850,- og til voksen kr 5300,- (pris inkl. ekstra lader). KAO Rehab komplett varmepakke til barn og voksne kr 2400,- (prisen inkl. to ekstra batterier). Minitech AS komplett varmepakke til barn og voksne kr 4900, KAO Rehab er ut ifra testen klart billigst. Under halvparten av prisen til nest billigste.

Design

I denne delen av testen skulle testerne bedømme hvor godt designet på innerhanske, koblinger og batterier var. For ungdommer er dette spesielt viktig. Både Minitech AS og KAO Rehab produserer sine hansker selv, mens Cypromed AS syr varmetråder i en prefabrikkert hanske. Ettersom det bare er innerhansken som har varmetråd i, og at du skal trekke en valgfri hanske utenpå, synes det ikke at du har på deg et varmehjelpemiddel i det hele tatt. Minitech AS ble kåret av syv av elleve testere som produktet med best design.

Vinneren av brukertesten av varmehjelpemidler

Siste spørsmål brukertesterne fikk var hvilke leverandør de ville valgt hvis de skulle søkt på varmehansker til seg
selv. Cypromed AS stakk av med seieren som leverandøren med de beste varmehanskene ut i fra testkriteriene i denne brukertesten. Utslagsgivende var best komfort og brukervennlighet, det minste og letteste batteriet, og i tillegg
to ladere for raskere oppladning av batteriene.

Takk til:
Åge Westgårdsrønningen, Cypromed AS
Kjell Arne Ottesen, KAO Rehab
Jostein Mathisen, Minitech AS
Alle brukertesterne og foreldre
NAV Hjelpemiddelsentralen

Artikler med tema varmehjelpemidler
Varmehjelpemidler – hva er det?
En ny verden med varmehjelpemidler
Varmehjelpemidler – en orientering