Universell utforming er viktig også på internet

Det snakkes mye i media om universell utforming av hus slik at flere får muligheten til å bevege seg fritt i bybildet. Dette er en utfordring fordi det koster å lage ramper, sette opp knapper med blindeskrift, m.m.

Men i dag så er det ikke bare ute på gaten man trenger universell utforming. Dette trengs også inne i den virtuelle verden for det er dessverre mange som opplever å være utestengt fra denne viktige arenaen.

I internettets barndom så lekte nettside designere og andre seg med farger, spesielle programmer og spennende ekstra funksjoner som skulle gjøre nettsidene livlige og attraktive. Dette gjorde det ekstra vanskelig for mange med det man kan kalle usynlige handikapp å kunne utnytte nettet fullt ut.

De siste årene har man sett en mer konservativ bruk av programvare, farger og annet på nettsidene. Man har sett at selv om alt det ekstra var spennende for utviklerne, så var det mindre vellykket når det kom til å tiltrekke seg kunder. Det er en stor gruppe mennesker som trenger gode, brukervennlige nettsider.

I dag har mange land gått inn for å støtte Universell utforming på nett, kalt WCAG 2.0. Dette innebærer at nettsidene følger en standard som definerer alt fra fargen på teksten til hvordan siden er lagt opp. Ved å fjerne forstyrrende elementer så får produktene stå i sentrum.
Å lese lengre tekster på nett eller skulle få hjelp av brukerstøtte via e-post/skrive ned setninger på chat er ikke alltid like enkelt. Mange foretrekker, av forskjellige grunner, å snakke med personer og se ansiktet deres. Dette kan være en hjelp for de som trenger å lese på leppene i tillegg til høre ordene, det kan hjelpe dyslektikere og mange andre. Derfor tilbyr flere og flere det man kaller Live funksjoner. Med live funksjoner så kan man se den man snakker med via webkamera.

Dette åpner for at flere kan delta på arenaer som før har vært vanskelig. Innen underholdning så har man live pengespill slik som PokerStars tilbyr hvor man kan snakke direkte med de andre spillerne eller de som styrer spillet. Andre spill åpner for å bruke webkamera så man kan se hvem man spiller mot eller hvem man er på lag med. Så har man selvsagt de nye VR brillene som åpner for en enda mer virkelighetsnær opplevelse. Foreløpig er VR briller kun lagt opp til underholdningsbruk, men teknologien vil garantert kunne brukes også for personer med sosial angst, personer som er sengeliggende, m.m. så de lettere kan delta i hverdagslige aktiviteter.
På andre områder så ser man en økning i bruken av video og da med tekst. Dette gjelder både opplæringsvideoer og informasjonsvideoer. Visma er en av dem som har laget en god opplæringsserie i form av videoer, noe som mange setter pris på. Det er enklere å se en video enn å lese igjennom et lengre dokument. Vi ser også at mange tradingprogrammer legger ut opplæringsvideoer.

Det er viktig at folk som har utfordringer i hverdagen, i form av dysleksi, skrivevansker, svakt syn eller annet får tilgang til akkurat det samme som alle andre. I tillegg er det klart at for underholdningsbransjen så er kundene viktigst, kanskje viktigere enn i noen andre bransjer. Derfor ønsker underholdningsbransjen å nå flere potensielle kunder, spesielt nå som markedet er svært mettet.

Så underholdningsbransjen vil drive frem løsninger som gir dem muligheten til å nå flere kunder. Ved å legge opp til Live funksjoner, enklere nettsider og bedre tilgjengelighet får de flere kunder.

Det gjøres store fremskritt på internett, men det er fremdeles mye som gjenstår. Å få inn flere Live funksjoner, slik som å kunne tilby Live brukerstøtte er viktig. Har man et problem med et program, en datamaskin eller noe annet så trenger man å få profesjonell hjelp. Å snakke med noen over telefon eller via Chat er ikke alltid bra nok.

Det samme gjelder for banktjenester. Banker legger ned sine filialer så man må håndtere ting over nett. Men da er det viktig at brukeren får tilgang til en god nok brukerstøtte og dette innebærer muligheten til å snakke over nett.

Vi ser helt klart at fremtidens internett har muligheten til å bli tilrettelagt for alle, men kunder og brukere må fortsette å etterspørre mer tilrettelegging. Mesteparten av teknologien er på plass, nå må man bare flere ta teknologien i bruk.

Leave a Reply

Your email address will not be published.