Frihet med egen bil

Hele det sosiale livet og yrkeslivet avhenger av bilen, sier Tone – Jeg kan komme meg på nærbutikken uten bil, men jeg kommer meg ikke så mye lengre. Det at jeg kan være i jobb og kjøre rundt i jobben er viktig.

Tone Edvardsen bor i Randaberg, og jobber som ergoterapeut i Sola kommune. Hun har brukt elektrisk rullestol siden
1999, og setter stor pris på bilen sin.
– At jeg kan fungere i jobb avhenger helt av bilen. I perioder hvor den har blir stående blir jeg sykemeldt fordi
da blir funksjonshemningen så stor at jeg ikke kan klare å utføre jobben min. Hun forteller at hun jobber mest i
forhold til barn og unge, og at jobben krever at hun reiser en del rundt.
– Jeg har et kontor som utgangspunkt og reiser rundt til barnehager, skoler og hjem til folk og kartlegger, tilrettelegger og gir veiledning. Jeg trives godt i jobben, og ser det som en fordel at jeg selv har erfaring som funksjonshemmet. Det gir meg et dobbelt perspektiv, faglig og personlig.

Hun vet fra egen erfaring hvor stor betydning bilen har i livet hennes.
– Jeg kan dra hvor jeg vil, når jeg vil. Hadde jeg ikke hatt bil, ville jeg vært avhengig av drosje. Når venner inviterer meg kan jeg impulsivt være med uten at jeg trenger å planlegge. Akkurat som alle andre, smiler Tone.

Faktisk er friheten og normaliteten er viktig. Når mormor ble kritisk syk kunne jeg dra rett på sykehuset til henne og være med henne umiddelbart. Det var utrolig viktig. Hadde jeg ikke hatt en tilpasset bil, hadde jeg vært avhengig av drosje. Her hvor jeg bor kjører de nesten ikke etter kl 17, eller i helgene. Kanskje ville jeg ikke rukket å ta farvel med henne, sier Tone ettertenksomt.

– Bilen åpner verden for meg, og gir meg positive og fine opplevelser. Jeg liker å dra på fisketur langt oppe ved et fjellvann, langt utenfor allfarvei. Jeg reiser på bilferie hvert år, da får jeg friheten til å kunne reise og se det jeg vil når jeg vil, sier hun. I perioder hvor jeg ikke har hatt bilen enten pga reparasjon eller fordi jeg måtte ha nytt utstyr har jeg merket det veldig godt. Tone tipser om at det kan være lurt å gå inn på www.nav.no hvor man finner mye informasjon og bil og transport.

– Ønsker du å søke om bil, avtaler du tid med ditt lokale NAV kontor hvor du får hjelp til å fylle ut søknadsskjema. Før du går på møtet kan det vært lurt å tenke igjennom hva du skal bruke bilen til og hva transportbehovet ditt faktisk er. Hvis du har kontakt med en ergoterapeut eller fysioterapeut fra før kan du ta kontakt med denne og spørre om den kan skrive en aktivitetsanalyse i forhold til bruk av bil som du kan legge ved søknaden. NAV innhenter legeerklæring, men det kan være lurt å snakke med legen først. De aller fleste som skal kjøpe bil har erfart at det kan være vanskelig å velge bil. Utvalget er stort, og mulighetene mange.

– Når man i tilegg har en funksjonshemning kan det bli ekstra utfordrende, sier Tone. Spesielt første gang du skal velge. Da kan det være lurt å ha med seg noen som kan hjelpe en å reflektere over hvilke behov man har, og hva man trenger av tilrettelegging. En fagperson som kan stille de «vanskelige» spørsmålene, og som kan analysere behovene sammen med deg kan være en god støttespiller. Hun oppfordrer andre til å tenke nøye igjennom behovet før de velger bil, tilpasninger og kjøreløsning.

– Tenk på at du skal kunne leve med bilen i lang tid. Slik regelverket er nå, så skal du kunne leve med de løsningene du velger i de neste 11 årene. Tone gir oss en kjapp innføring i regelverket.
– Litt forenklet kan man si at stønad til bil kan gis når man pga. funksjonshemning ikke kan bruke offentlig kollektivtransport, og er avhengig av egen bil til transport. Støtte til bil er behovsprøvd etter inntekt, støtte til tilpasninger får man hvis man har en funksjonshemning som krever dette.

NAV har delt inn stønaden i to grupper: Man kan få støtte til kjøp av bil i gruppe 1 som kan brukes når man kan komme seg ut og inn av bilen selv. Hvis man må sitte i rullestolen for å komme seg inn i bilen, kan man få støtte til gruppe 2 bil, som er en kassebil/varevogn. I gruppe 1 får man et fast beløp, også kan man velge type bil selv,
og eventuelt legge i mellom det bilen koster mer. I gruppe to kan man velge mellom noen, prisforhandlede biler, ut
fra behov. Tone blir alvorlig og sier

– Du har et stort ansvar når du velger bil. Dette er spesielt viktig å tenke over hvis du trenger gruppe 1 bil. Får man støtte til gruppe 2 bil, må man inn på hjelpemiddelsentralen for veiledning, og noen drar til landsdekkende bilsenter. Men når du får støtte til bil i gruppe en kan du velge helt fritt. Det er kanskje i den gruppen man har
størst behov for veiledning fordi man ikke får støtte til ny bil i gruppe 1, før det har gått 11 år. Hvis du har endring i helsetilstanden, for eksempel slik at du må ha automatgir istedenfor manuell, er ikke grunnlag for bytte av gruppe 1 bil. Det betyr at du er ansvarlig for at det går an å tilrettelegge den bilen du kjøper for ditt fremtidige behov i 11 år! Det er langt tid. Dette er spesielt utfordrende for førstegangskjøperen, de unge, som ikke vet helt hva de trenger, som ikke har kjørt noe særlig og vet hva som er slitsomt med bilen. Tones råd er derfor å bruke god tid på utredningsfasen.
– husk, sier hun – Det er de små detaljene som teller, og som man må få hjelp til å prøve ut i gruppe 1 bil. Som ergoterapeut har Tone sett mange ulike løsninger, både når det gjelder valg av bil, tilrettelegning av denne og
kjøresystemer.
– Når du velger løsning er i bilen, må du tenke på at det skal være et fremkomstmiddel, ikke et treningsapparat, smiler Tone. Du skal ha krefter til å gjøre det du skal når du kommer frem. Det kan være en vanskelig avveining om du vil kjøre i egen stol, eller i bilsete. Mange velger å ha minst mulig tilrettelegging, og ender med å slite med å komme seg inn og ut. Det å kjøre bil skal være en kjekk aktivitet, det skal ikke være slitsomt! Det er noe med at man skal være effektiv når det gjelder bil. Du skal ikke bruke så vanvittig tid på å komme deg inn og ut.

– Hvis jeg skulle brukt en halvtime hver gang jeg skulle inn og ut av bilen, så hadde det ikke vært noe igjen av arbeidsdagen. Smiler Tone. Hun oppfordrer til å se på flere løsninger, og se hva som fungerer best for deg. – da vil du kunne få like stor glede av bilen som meg, avslutter hun.

Leave a Reply

Your email address will not be published.