Handicare AS kjøper RoMedic AB

Handicare AS kjøper RoMedic AB og styrker med dette sin posisjon internasjonalt med produkter innenfor løft- forflytning og posisjonering for eldre og bevegelseshemmede. –Det er med stor glede vi ønsker Romedic velkommen inn
i Handicare familien sier Per-Gunnar Borhaug, konsernsjef i Handicare AS.

RoMedic har økt sin omsetning og sitt overskudd vesentlig de siste to årene. Selskapet har sterk fokus på kvalitet, et interessant produktsortiment og erfarne medarbeidere med stor kunnskap. Handicares produkter bidrar til å gjøre hverdagen lettere, både for funksjonshemmede og deres hjelpere. Det gir en større frihet og bevegelighet. Med en aldrende befolkning, færre personer innenfor helsesektoren og dermed et økt behov for tekniske hjelpemiddeler, forutser vi et fremtidig voksende marked.

RoMedic bidrar til å forsterke vår produktportefølje og åpner nye markeder for andre produkter fra Handicare. Handicare har en årlig omsetning på 1,8 milliarder norske kroner og har 900 ansatte. Björn Ross, gründer og stor
deleier i RoMedic ser salget som en bekreftelse på att de av han utviklede produktene for forflytning er attraktive for ett ledende selskap innenfor bransjen.

Handicare føltes som et naturlig valg for oss når vi nå har valgt å selge, sier RoMedics hovedaksjonær og administrerende direktør Hardy Brännström. Hardy skal fortsette å arbeide som administrerende direktør i RoMedic AB. Partene har til hensikt å samordne Handicares og RoMedics salgsstyrker i Sverige og har utnevnt Thomas Lööw til
divisjonssjef og ansvarlig for den svenske virksomheten. Partene er enige om ikke å offentliggjøre kjøpesummen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.