Taktilt tegnspråk

Taktilt tegnspråk er tegnspråk som avleses med hendene (taktilt). I utgangspunktet snakker man vanlig tegnspråk, men noen tilpasninger må gjøres. Synshemmede/blinde har ikke mulighet til å oppfatte den non-manuelle delene i tegnspråket, dette må derfor kompenseres ved hjelp av bokstavering, beskrivelse ved hjelp av tegn og/eller haptiske signaler.

Taktil kommunikasjon er nødvendig når synet ikke er tilstrekkelig til å avlese tegnspråk, i stedet må man føle språket. Både Jorun og Jens har tegnspråk som sitt førstespråk. Etter at synet ble redusert hos dem begge, måtte kommunikasjonsformen endres fra å være visuell til å bli taktil.

Taktilt håndalfabet

Tohåndsalfabetet brukes blant personer med kombinert syns og hørselshemming/døvblindhet. Kommunikasjonsformen består i å bokstavere hvert enkelt ord, men den er tidkrevende. Tohåndsalfabetet er imidlertid velegnet til å gi korte beskjeder eller for å presisere det som blir sagt. Se også video av dialogen mellom lege og pasient som går via tolk.

Leave a Reply

Your email address will not be published.