Hvilke datahjelpemidler kan du ha krav på?

Datautstyr som er med på å tilpasse behov er til hjelp for mange mennesker i hele Norge. Utstyret er med på å gjøre oppgavene mye enklere for de individuelle på grunn av tilpasningen som blir gjort. Det kan være alt fra å hjelpe til med å lese opp tekst eller rette det du skriver, men hvilke datahjelpemidler har du egentlig krav på?

Hvem har krav på datahjelpemidler?

Du får ikke bare en laptop for å spille rulette online – det skal selvfølgelig fungere som et pedagogisk hjelpemiddel. Samtidig er det gunstig dersom du har manglende finmotoriske ferdigheter å få hjelp på den måten. Et slikt hjelpemiddel gjør det enkelt å tilpasse individuell opplæring, samtidig som det forenkler dine oppgaver. For å ha krav på datahjelpemidler er du nødt til å ha en funksjonsnedsettelse som har vart i mer enn to år. Datahjelpemidlene er også nødt til å forbedre funksjonsevnen din vesentlig. Uansett om du har store lese-og skrivevansker eller andre funksjonsnedsettelser er du nødt til å ha medisinske årsaker for at du skal ha krav på en slik støtte.

PC eller laptop?

Skal du da ha PC eller laptop? Valget mellom PC og laptop kommer helt an på hva slags behov man måtte ha, men for de aller fleste vil en laptop være det mest gunstige. Er du en skoleelev eller tar høyere utdanning er det nærmest en selvfølge å ha størst behov for en laptop.

Har du lese- og skrivevansker?

For de fleste går det fint å ta til seg læring når man får god undervisning, men for andre er ikke dette tilstrekkelig nok. Da kan det hende man har vansker som gjør at man ikke klarer å ta til seg denne læringen. Dette kan påvirke læringen i stor grad og det er ikke så rart når lesing og skriving er noe man trenger å være god på i alle fag for å ta til seg læring – i hvert fall uten hjelpemidler.

Noen av kjennetegnene på lesevansker er at man ofte leser mye feil, gjetter hva som står skrevet, bruker lang tid på å lese det som står og at mengdetrening ikke har så stor effekt som vanlig.

Noen av kjennetegnene på skrivevansker er at man skriver mye feil, det man skriver er uleselig, at man bruker lang tid på å skrive og at trening på å skrive ikke er til mye hjelp.

Skrivehjelpemidler

Under disse hjelpemidlene finner vi programmer som hjelper deg med å rette skrivefeil, samt det å finne og forklare ord. Disse programmene er flere hakk opp fra for eksempel Word. Dersom du skulle trenge det vil du kunne få lest opp det du skriver, setning for setning eller ord for ord. I tillegg kan du også få lest opp ordenes betydning.

Lesehjelpemidler

Med talesyntese kan du få lest opp tekst fra dokumenter, nettsider, programmer og andre filer. Samtidig har du mulighet til å få lest opp bøker eller papirutskrifter dersom du scanner inn det du vil ha lest opp først. Det kan du enkelt gjøre med en smarttelefon – ta bilder, og så bruke programmer som klarer å lese teksten. Ønsker du å få lest opp teksten på farten kan du i tillegg lagre den som en lydfil.

Hvordan kan jeg søke?

Hvordan du kan søke for å få datahjelpemidler kommer litt an på. Hvis du per nå går på grunnskole eller videregående kan du enkelt ta kontakt med den som er rådgiver på skolen. Alle utenom dette er nødt til å få hjelp fra NAV hjelpemiddelsentralen eller kommunehelsetjenesten og sende inn en søknad. NAV hjelpemiddelsentralen har kompetanse når det kommer til mulige løsninger, tilpasningsmuligheter, funksjonshemninger generelt og konsekvensene som medfølger med mer. Hvis du har spørsmål angående utfylling eller når det kommer til hva som er den beste hjelpen for deg, så kan du lese mer på deres nettside eller ta kontakt direkte med NAV på telefon, eller ved å sende en melding til dem.