Ingen Selvstendig Liv messe i 2008

Norges Handikapforbund har de siste 20 årene arrangert handikapmesser for alle som er opptatt av funksjonshemmedes
levevilkår, hjelpemidler og tjenester. Arrangementet har vært godt innarbeidet, og har vært en viktig møteplass med mange besøkende.

I år blir det derimot ingen messe på Lillestrøm. Hjelpemiddelmagasinet Ergostart har vært i kontakt med Generalsekretær Knut Løvdal i Leverandørforeningen for helsesektoren ( LFH ) og fått en uttalelse:
– Samarbeidet med Norges Varemesse og NHF har vært godt og er det fremdeles. Det kostet imidlertid mer enn det smakte. Totalkostnaden ble for stor for leverandørene.

Vi holder på å utrede en «lokal» modell hvor kostnadene er langt lavere. At man forlater de store, dyre utstilling/messemodellene er en tendens ikke bare her i landet, men i Norden og Europa for øvrig.

Leave a Reply

Your email address will not be published.