Innervotter

Innervotter er votter med varmetråder som får strøm fra et integrert batteri. Mange personer med kuldeintoleranse får innervotter gjennom NAV Hjelpemiddelsentralen. Det har vært en stor utvikling på varmehjelpemiddelområdet de senere årene hva angår komfort, utseende og teknologi med varmehjelpemidler. Dette har gjort at innervotter er blitt et hjelpemiddel som er lett å bruke, og bidrar til at flere kan delta i utendørsaktiviteter om vinteren.

Artikler relatert til innervotter
Varmehjelpemidler
Varmehjelpemidler – hva er det?
En ny verden med varmehjelpemidler
Varmehjelpemidler – en orientering
Test av varmehjelpemidler

En innervott er en tynn vott med varmetråd uten isolasjon som man trer inni votten du vil bruke. Da blir yttervotten brukt som isolasjon, og vil holde godt på varmen. Dette er en god løsning hvis man har flere par med votter, og ønsker å variere votter til ulike aktiviteter. Det er og en billigere løsning enn å måtte bestille flere par varmevotter med varmetråd. En innervott sammen med en yttervott kan redusere bevegeligheten i fingrene noe, og anbefales kun til brukere med god bevegelighet i fingrene. For små barn, bør heller varmevotter vurderes. Innervotter går inn under gruppen varmehjelpemidler, og kan søkes på gjennom NAV Hjelpemiddelsentralen.

Leverer din bedrift varmehjelpemidler? Bli oppført i hjelpemiddeloversikten

Hvem leverer innervotter?
CypromedCypromed AS var først ute på markedet med varmehjelpemidler i Norge, og har et tett samarbeid med flere sykehus og ortopediske bedrifter både i Norge og Sverige. Gjennom dette samarbeidet -og etter tilbakemeldinger fra brukere av disse hjelpemidlene, blir produktene stadig videreutviklet og forbedret. Cypromed leverer varmehjelpemidler og varmeprodukter til Hjelpemiddelsentralene i Norge. Les mer om Cypromed

Søknad om innervotter fra Hjelpemiddelsentralen

Innervotter

Innervotter

Det kan gis stønad til spesialutviklede innervotter dersom vedkommende pga. sykdom har vesentlig og varig innskrenket alminnelig funksjonsevne på grunn av anfall av blodåresammentrekninger i fingre som utløses av kulde og fører til unormal blekhet og cyanose. Det skal alltid foreligge anbefaling med diagnose fra lege. Ved NAV Hjelpemiddelsentral skal saksbehandlingstiden være maksimalt fire uker. Etter positivt vedtak bestilles innervottene fra leverandør av varmehjelpemidler. Hjelpemiddelsentralen gir stønad til rimeligste hensiktsmessige løsning. En kan ikke kreve hjelpemidler av et bestemt merke. Ved behov for spesifikk/annen løsning fra en bestemt leverandør må dette begrunnes ut fra brukers funksjon og hva varmehjelpemiddelet skal benyttes til. Se måleskjema for innervotter som legges ved søknaden til Hjelpemiddelsentralen

Tilbake til oversikt over varmehjelpemidler

Facebook comments:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *