Oppvarmede klær

Oppvarmede klær

Oppvarmede klær er klær med varmetråder som får strøm fra et integrert batteri. Det har vært en stor utvikling på varmehjelpemiddelområdet de senere årene hva angår komfort, utseende og teknologi med varmehjelpemidler. Dette har gjort at oppvarmede klær er blitt et hjelpemiddel som er lett å bruke, og bidrar til at flere kan delta i utendørsaktiviteter om vinteren, samt et godt hjelpemiddel i yrkeslivet.

Artikler relatert til Oppvarmede klær
Varmehjelpemidler
Varmehjelpemidler – hva er det?
En ny verden med varmehjelpemidler
Varmehjelpemidler – en orientering
Test av varmehjelpemidler

Klær med varmeOppvarmede klær er klær med varmetråder som er sydd inn i et klesplagg. På samme måte som andre varmehjelpemidler blir klesplaggene varmet opp av et lite batteri som er integrert i selve klesplagget. Oppvarmede klær er vanlige klær med ett eller felt der det er lagt inn varmeelement som består av tynne varmetråder. Strøm fra et oppladbart batteri sendes gjennom trådene så de blir varme. Varmeelementene i klærne er tynne og fleksible. Du kjenner ikke at de er der før du skrur på varmen. Oppvarmede jakker og vester er gode og varme selv uten oppvarming, men i tillegg har de tynne varmetråder i felt på ryggen og på brystet. Plassering av varmeelementet varierer fra plagg til plagg. Eksempler pa oppvarmede klær er jakker, vester, luer, stilongs, og innergenser.

Leverer din bedrift varmehjelpemidler? Bli oppført i hjelpemiddeloversikten

Hvem leverer oppvarmede klær?

CypromedCypromed AS var først ute på markedet med varmehjelpemidler i Norge, og har et tett samarbeid med flere sykehus og ortopediske bedrifter både i Norge og Sverige. Gjennom dette samarbeidet -og etter tilbakemeldinger fra brukere av disse hjelpemidlene, blir produktene stadig videreutviklet og forbedret. Cypromed leverer varmehjelpemidler og varmeprodukter til Hjelpemiddelsentralene i Norge. Les mer om Cypromed

Søknad om oppvarmede klær fra Hjelpemiddelsentralen

Det kan gis stønad til spesialutviklede oppvarmede klær dersom vedkommende pga. sykdom har vesentlig og varig innskrenket alminnelig funksjonsevne på grunn av anfall av blodåresammentrekninger i tær som utløses av kulde og fører til unormal blekhet og cyanose. Det skal alltid foreligge anbefaling med diagnose fra lege. Ved NAV Hjelpemiddelsentral skal saksbehandlingstiden være maksimalt fire uker. Etter positivt vedtak bestilles klesplaggene fra leverandør av varmehjelpemidler. Hjelpemiddelsentralen gir stønad til rimeligste hensiktsmessige løsning. En kan ikke kreve hjelpemidler av et bestemt merke. Ved behov for spesifikk/annen løsning fra en bestemt leverandør må dette begrunnes ut fra brukers funksjon og hva varmehjelpemiddelet skal benyttes til.

Tilbake til oversikt over varmehjelpemidler

Leave a Reply

Your email address will not be published.