Kan få dekket leiebil likevel

Da bilen til Sverre Bergenholdt brant i februar i år, sa NAV sa seg villig til å spandere dyre drosjeturer, men ville ikke dekke en langt rimeligere leiebil. Nå sier statsråd Bjarne Håkon Hansen at også leiebil skal kunne vurderes som reservebil-løsning.

Ja til drosje, nei til leiebil

Sverre Bergenholdt ble billøs etter at bilen hans brant i februar i år. Bilbrannen medførte at han sto midlertidig uten transportmuligheter. Gleden var derfor stor da han oppdaget at det finnes en leiebil med håndstyrt betjening
som kunne transportere både ham og rullestolen hans. Og skuffelsen desto større da det viste seg at NAVs transportordninger ikke dekket en slik leiebil. Drosje derimot, som ville ha kostet det tredobbelte – se, det kunne NAV dekke. Men Bergenholdt sa nei. Han ville heller dekke utgiftene til leiebil selv, enn å bøye seg for et firkantet og fordyrende byråkratisk regelverk.

Støtte fra flere hold

Bergenholdt sak har fått omfattende medieomtale og har vakt stor oppsikt. 9.april sendte Fremskrittspartiets stortingsrepresentant Kenneth Svendsen skriftlig spørsmål til Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hansen
om hvorvidt Statsråden mener at det er fornuftig bruk av skattebetalernes midler å bruke tretti tusen kroner på en
dårlig ordning, mens en god ordning vil koste ti tusen. Hansen svarte på spørsmålet den 17. april, der han bekrefter at Bergenholdt skal kunne få dekket sine utgifter til leiebil.

For noen uker siden gikk også NAV-direktør Erik Oftedal ut i media og poengterte at det skal være mulig å tolke regelverket skjønnsmessig for å finne gode løsninger og at Bergenholdt hadde mulighet til å søke om å få dekket
utgiftene til leiebil. Norges Handikapforbund har hele tiden støttet Bergenholdts sak, og har øvet press på NAV og politikerne om å endre måten regelverket praktiseres på.

Kan få tilbake pengene

På fredag ble Bergenholdt kontaktet av sitt lokale NAV-kontor, som nå oppfordret ham til å opprettholde søknaden om dekning av leiebil. Nå øyner han endelig håp om at han kan få tilbake pengene han har lagt ut.
–Jeg er veldig glad for at det nå ser ut som om jeg kan få igjen pengene jeg har lagt ut, og at saken endelig ser ut til å løse seg, sier Bergenholdt.

Gjennomgang av retningslinjene

I svaret til Svendsen orienterer Statsråd Hansen om at retningslinjene for arbeids- og utdanningsreiser nå skal gjennomgås, blant annet for å gjøre det enklere å velge mer hensiktsmessige løsninger til transportordning. Gjennomgangen ble igangsatt i forbindelse med at ordningen med arbeids- og utdanningsreiser ble flyttet til Arbeids- og velferdsetaten ved årsskiftet, og skal være ferdig til 1. mai. Sverre Bergenholdt har dermed brøytet vei for andre som kan komme til å trenge reserve-bil i en periode.
–Jeg er veldig glad for at regelverket nå blir endret, slik at også andre kan nyte godt av utfallet av saken min, sier han.

Leave a Reply

Your email address will not be published.