Krabat hjelpemiddel fikk utmerkelse fra Norsk Designråd

Hjelpemiddelindustrien har tradisjonelt sett ikke vært veldig opptatt av design. Dette er i ferd med å endre seg. Krabat AS, som holder til på Hvalstad, og har slagordet «Stolt av å være annerledes» fikk utmerkelse fra Norsk Designråd for hjelpemiddelet Krabat Pilot.

Hjelpemidler har gjennom tidene ligget litt etter når det gjelder design; bruksegenskapene har vært i fokus og designet har nærmest vært «glemt». Dette er i ferd med å endre seg. Krabats mottagelse av «Merket for god design» fra Norsk Designråd for hjelpemiddelet «Krabat Pilot» er et stort steg i riktig retning, ikke bare for Krabat
spesielt, men også for bransjen som helhet. Forhåpentligvis vil dette sette mer fokus på design innen hjelpemiddelbransjen, og dermed komme brukerne til gode. Krabat Pilot er et såkalt «krabbehjelpemiddel» og skal
hjelpe barn til å lære seg å krabbe, og til å kunne forflytte seg selv.

Jurykjennelsen

Fra www.norskdesign.no har vi sakset jurykjennelsen: Krabat Pilot tar små mennesker på alvor og likestiller funksjonshemmede og vanlig fungerende på en inkluderende måte. I tillegg til klare funksjonelle brukerfordeler, har produktet en helhetlig og robust design som glir godt inn i enhver lekesituasjon og bidrar til å viske ut fysiske forskjeller. Krabat Pilot gir barnet aktiv hjelp til å løfte hoftene, slik at det får knærne under seg og blir inspirert til å krabbe. Løftebevegelsen er dynamisk og endrer seg hele tiden når barnet krabber. Gode detaljer gjør produktet brukervennlig, trygt og lett å manøvrere. Ved bruk av tøffe farger og et formuttrykk som signaliserer bevegelse, fart og positive stemninger, når man frem til barnet selv, aktørene i hjelpeapparatet og, ikke minst, foreldrene.

Forretningsidé

I følge daglig leder i Krabat AS, Tom-Arne Solhaug, er design en viktig del av forretningsidéen, nettopp på grunn av at mange hjelpemidler er så stygge, at de kan være stigmatiserende. Dette har altså motivert Krabat AS til å skape hjelpemidler som både er pene å se på, samtidig som de er funksjonelle. Krabat Pilot er, siden den ble introdusert i januar 2007, blitt så populær, at alle hjelpemiddelsentralene nå tilbyr denne til funksjonshemmede barn. Designet er utformet av Formel Design.

Leave a Reply

Your email address will not be published.