Prosjekt aktivitetshjelpemidler

Et hjelpemiddel for alle som har befatning med anskaffelse av hjelpemidler til sport og lek. Beitostølen Helsesportsenter har i perioden august 2005 til februar 2007 gjennomført «Prosjekt aktivitetshjelpemidler» i samarbeid med NAV Hjelpemiddelsentral Oppland og NAV – Avdeling for tilrettelegging og hjelpemidler.

Prosjekt aktivitetshjelpemidler har satt søkelyset på hjelpemidler til lek og sport, og har jobbet mot målsettingen å samle og videreutvikle kunnskaper og erfaringer som eksisterer på området aktivitetshjelpemidler med hensikt på å sikre kvalitet på tjenester til personer som har bruk for denne type hjelpemidler. Vi ønsker nå å bekjentgjøre «Veileder og Innførings-DVD» i tilknytning til dette prosjektet, og håper dere har mulighet til å lage en nyhetsartikkel slik at vi kan nå ut til en bred målgruppe med det vi mener kan være et nyttig redskap.

Kort beskrivelse av «Prosjekt aktivitetshjelpemidler

I prosjektperioden har man som en start valgt å se nærmere på følgende utstyr: Sittende alpinutstyr, piggekjelker sommer og vinter, trehjulspiggerullestoler og håndsykler. Som et resultat av prosjektet er det utarbeidet en Veileder for anskaffelse og bruk av disse hjelpemidlene. Veilederen inneholder kort om lovverk, informasjon om
utstyret og bruksområder, kartlegging, bruk av hjelpemidlene (inkludert grunnleggende teknikk) og hvem en kan kontakte for videre opplæring. Veilederen vil også inneholde informasjon om hvem som er leverandører av hjelpemidlene.

Det er også utarbeidet en DVD med grunnleggende innføring i aktivitetene; sittende alpint, ispigging, langrennspigging og rullestolpigging. Denne vil også inneholde en kortversjon av Veilederen.

Målgrupper for Veileder og DVD er:

– utøvere som ønsker å starte med noen av aktivitetene
– pårørende som ønsker et innblikk i aktivitetene
– ledsagere/veiledere/instruktører til funksjonshemmede
– terapeuter og andre som skal følge opp aktivitetshjelpemidler og aktivitet
– frivillige idrettsorganisasjoner som skal inkludere aktivitet for funksjonshemmede i sine lag.

Veilederen er lagt ut på nettsiden til Beitostølen Helsesportsenter: www.bhss.no under >kompetanse >aktivitetshjelpemidler. I tillegg er det også lagt ut en link hos NAV på www.nav.no

DVD’n vil bli gitt ut gjennom Akilles forlag og vil bli gitt et eget ISBN-nummer, slik at den er å finne igjen i alle bokdatabaser. DVD’n vil enkelt kunne kjøpes ved å ta direkte kontakt med Akilles forlag, eller gjennom Beitostølen Helsesportsenter.

Leave a Reply

Your email address will not be published.