Tag Archives: Beitostølen

Beitostølen Helsesportsenter

Beitostølen Helsesportsenter (BHSS) ligger midt i vill og vakker natur. Stedet er spekket av aktivitetsmuligheter for barn og voksne med alle former for funksjonshemninger, sommer som vinter.

På Beitostølen står fantasi og kreativ tenkning i fokus. De ansatte på Helsesportsenteret har alltid tro på at hvem som helst kan nå toppen av klatreveggen fire meter opp, og at hvem som helst kan ha glede av skitrekket som ligger på området. Skitrekket drar både barn og voksne opp. Ned kommer man seg alltids.

Intensiv trening
Treningsopplegget kan være tøft og intensivt. Det lages med utgangspunkt i brukerens mål og behov, samt etter samtale, legeundersøkelse, generell funksjonsvurdering og tester. Tilbudet består av inne- og uteaktiviteter hele året. Både funksjonshemmede og ledsagere er glade, men utslitte når kvelden kommer, for kroppen har jobbet hardt hele dagen, og den friske fjelluften slår knock out på hvem som helst. Deltagerne blir oppfordret til å prøve alle typer aktiviteter, også de som de ikke føler seg helt trygge på. Ridning, kajakk, langrenn, slalåm, iskjelke, svømming, hallaktiviteter, sanseaktiviteter, musikk, forming og sykling er noen av aktivitetene som tilbys på Helsesportsenteret. Naturen blir brukt til fulle, og fjellklatring og overnatting i lavvo er også en del av timeplanen. Barn på opphold får dessuten et skoletilbud i perioden de er på senteret.

Dekkes av Staten
BHSS ble åpnet i 1970. Institusjonen har en riksdekkende funksjon innen spesialisert rehabilitering. Tilbudet er
basert på hovedvirkemiddelet tilpasset fysisk aktivitet. Tilbudet er tilgjengelig for hele landet, men brukere fra fylkene Finnmark, Troms og Nordland gjennomfører som regel rehabiliteringsopphold ved Valnesfjord Helsesportsenter. Brukere fra resten av landet har som regel opphold på Beitostølen. Driftsutgiftene dekkes via avtaler med Helse Sør-Øst RHF. Det er ingen egenandeler for brukeren, verken for oppholds- eller reiseutgifter. BHSS er en godkjent utdanningsinstitusjon innen fysisk medisin og rehabilitering. BHSS har en utstrakt utdanningsvirksomhet.

Vel 200 studenter fra en rekke utdanningsinstitusjoner rundt om i landet er innom på praksis- eller studieopphold i løpet av året. Stedet har 58 klientplasser og vel 75 årsverk fordelt på ca 100 ansatte. Et ordinært brukeropphold varer i fire uker for voksne, og barn tilbys opphold av normalt to og en halv ukes varighet. Nødvendig ledsager får dekket reise og opphold. Brukere tas imot etter søknad fra lege.

Kommunegruppeopphold – Lokalmiljømodell
Det finnes spesielle grupper for barn og ungdom, og sommeropphold for skoleelever ut over grunnskolealder og studenter. BHSS mottar grupper av personer med ulike diagnoser fra kommunene, til et såkalt kommunegruppeopphold. Et opphold via Lokalmiljømodellen innebærer en tett oppfølging av fagpersoner fra BHSS både i forkant og etterkant av oppholdet. Det forutsettes i disse tilfellene at et tverrfaglig team fra barnas hjemmekommune besøker BHSS to, tre dager på slutten av et opphold, for å kunne følge opp barna på best mulig måte i ettertid når de kommer hjem.

Aktivitetshjelpemidler
Senterets leder, Rolf Stalenget, sier at BHSS har svært god kompetanse på aktivitet og aktivitetshjelpemidler. De siste tre årene har senteret gjennomført et prosjekt sammen med Hjelpemiddelsentralen i Oppland og NAV sentralt. Prosjektet har hatt som mål å utvikle kunnskap og erfaringer på området aktivitetshjelpemidler for å bedre kvaliteten på tjenester for personer med behov for slike hjelpemidler. Rutiner og prosedyrer rundt tilpasning av utstyr fra hjelpemiddelsentralen har vært gjennomgått for å sikre at brukeren får riktig og godt tilpasset hjelpemiddel, og at det er tilgjengelig når behovet for utstyr er der. Prosjektet har også medført at BHSS har hatt funksjon som eksternt lager for Hjelpemiddelsentralen. Et godt samarbeid med utstyrsprodusenter har blitt ytterligere utviklet gjennom prosjektet.