Piggekjelke

En piggekjelke er ment for utøvere som på grunn av nedsatt funksjon ikke kan bruke ordinært langrennsutstyr. Det finnes flere typer piggekjelker på markedet. Langrennspiggekjelker, eller kjelker der man kan bytte fra ski til skøyter og/ eller rulleskøyter.

Det finnes en egen Piggekjelke for ishockey. Felles for dem alle er at det er en lav kjelke som ved hjelp av langrennsbindinger, eller andre festeanordninger, har påmontert ett par ski. Langrennspiggekjelken er utstyrt med ryggstøtte, sitteunderlag, remmer med festeanordninger og fothvilere. Utøveren fører kjelken fremover ved hjelp av langrennstaver, med eller uten hjelp av ledsager.

Tilbake til tema vinterhjelpemidler eller aktivitetshjelpemidler vinter

Langrennspigging er en fysisk krevende aktivitet. Sittebalanse og styrke i armer og overkropp er av stor betydning for hvordan man mestrer aktiviteten. Det er derfor av betydning at en starter aktiviteten i godt preparerte løyper, som ligger i et forholdsvis flatt område. Praktisk opplæring av instruktører er den beste måten å lære på. Beitostølen Helsesportsenter har i samarbeid med NAV utarbeidet en manual som tar for seg temaet piggekjelker. Guiden du laste ned her Guide Piggekjelke.

Hvem kan få piggekjelke?

Piggekjelke - LangrennspiggekjelkerPersoner som har varig (over to år) og vesentlig redusert funksjonsevne på grunn av skade, lyte eller sykdom, kan få stønad fra folketrygden til hjelpemidler. Piggekjelke er et hjelpemiddel som er spesielt utviklet for at personer med nedsatt funksjonsevne skal kunne delta i fysisk aktivitet om vinteren. Du kan få stønad til å bedrive aktivitet alene eller sammen med andre. En piggekjelke blir lånt ut gjennom hjelpemiddelsentralen. Hjelpemidlet er folketrygdens eiendom og du skal levere hjelpemidlet tilbake når det ikke lenger er i bruk. Folketrygden gir vanligvis stønad til den rimeligste av de hjelpemiddeltypene som dekker brukerens behov.

Leverer din bedrift aktivitetshjelpemidler? Bli oppført i hjelpemiddeloversikten

Hvem leverer piggekjelke og langrennspiggekjelker

Aktiv Hjelpemidler AS
Bardum AS
HandiNor AS
Sitski Norway AS

Andre vinterhjelpemidler

Akebrett med og uten ratt/styre
Kjelker
Hockeykjelke
Skilator
Sitski
Biski
Pulk
Varmehjelpemidler

Leave a Reply

Your email address will not be published.