Tag Archives: bojo

Blind arbeidstaker

Er det urimelig å ha de samme vilkår som seende arbeidstakere når man er sterkt synshemmet? Magnar Høgalmen er ansatt hos Bojo AS. Han er ikke helt blind, men skimter kun lys/skygge, eller store kontraster.

– Det er som å se gjennom en tykk plastsekk, sier han. Tore Simensen fortalte at Magnar er ansatt hos Bojo på samme vilkår som alle de andre ansatte. Han har de samme krav til kompetanse og effektivitet som de andre, og han har samme lønn som de andre. Han har ingen andre, spesielle tilpasninger enn en bærbar pc med talesyntese og en leselist.

Ergostarts medarbeider, som ikke har innsikt i synshemmedes hverdag, trodde kanskje at dette hørtes noe hensynsløst ut. I følge Magnar selv, er det ikke noe problem for ham å utføre de oppgaver som jobben innebærer. Som blind må han nok planlegge litt mer, men det blir man vant til, og det blir helt naturlig. Magnars jobb innebærer blant annet en del reising rundt om i landet, hvor han avholder kurs og driver opplæring for både brukere og fagpersonell. Han synes ikke vilkårene er hensynsløse i det hele tatt. Det er helt naturlig for ham at kravene er de samme.

Ergostarts medarbeider fikk demonstrert hvordan leselist og talesyntese gir synshemmede muligheter til å holde seg
informert og søke informasjon via internett. Og igjen, når man er uvitende, blir man forbløffet over hvor enkelt det ser ut.

– Det er ikke noe hokus-pokus, kun en annen måte å benytte datamaskinen på. Behovet for en annen måte å navigere på
gjør at bruk av hurtigtaster, og å lytte til talesyntesen, som forteller hvor du er, gjør det naturlig. Dette viser at det behøver ikke være en belastning for en bedrift å ansette arbeidstakere med f.eks. synshemning. Selvfølgelig kan det være store individuelle variasjoner, det er helt naturlig, men man må ikke gjøre det verre enn det egentlig er.
– Det kommer selvfølgelig an på arbeidstakeren, men i dette tilfellet var det verken ønskelig eller nødvendig med spesielle tiltak, sier Tore Simensen. – Magnar er en ressurs for oss, nettopp fordi han har en synshemning.

Tre store nyheter innen synshjelpemidler

Sliter du med nedsatt syn, da kan synshjelpemidler hjelpe deg. Mange vet ikke hva som finnes av synshjelpemidler, og mange tror at ingenting kan gjøres når synet svikter. Sannheten er at det finnes et stort utvalg av synshjelpemidler på markedet, som kan hjelpe deg å få tilbake noe av den tapte funksjonen. Her kommer tre nyheter innen synshjelpemidler fra hjelpemiddelleverandøren Bojo AS.

Ny transportabel lese-TV fra Freedom

Freedom Scientific lanserer nå en helt ny lese-TV. ONYX Deskset XL er transportabel, men likevel en fullgod stasjonær modell.
Deskset XL har et kamera som er festet på en teleskoparm. Kameraet kan fritt roteres 350 grader. Dette gir deg mulighet til å kombinere nærlesing med fjernlesing. Du kan for eksempel bytte mellom nærlesing og lesing på en tavle.
Deskset XL leveres med 17 tommer skjerm og forstørrer fra 1,1 til 64 ganger.

Les mer den nye lese-TV fra Freedom3


Lesemaskin med digitalkamera

SARA CE er en helt ny modell av SARA lesemaskin. CE-modellen er radikalt endret i forhold til den tidligere.
SARA CE har ingen innbygget skanner, men derimot et digitalkamera festet på en arm. Dette kameraet tilsvarer Pearl-kameraet som leveres til OCR-programmet OpenBook. I stedet for å skanne dokumentet ditt, tar SARA CE et digitalt bilde. Deretter blir bildet behandlet videre slik at du kan lese det. Dokumentet leses ved hjelp SARAs egen talesyntese og/eller ved visning på en vanlig skjerm.
Kameraet er følsomt for bevegelser. Det betyr at du slipper å trykke på knapper hver gang du skal lese et dokument. Legg bare dokumentet under kameraet og vent på at opplesingen starter.

Les mer om SARA CE


Tilbehør som forbedrer ClearReader+

ClearReader+ er en dokumentleser som henter inn og gjenkjenner trykt materiale. Deretter blir innholdet lest opp med en talesyntese.
Vi kan nå levere en nyttig funksjonspakke til ClearReader+. ClearReader+ kobles til funksjonspakken og til en vanlig PC-skjerm. Du kan da både lytte til og se tekstinnholdet. Og du kan også se på fotografier. De dokumentene du henter inn vil vanligvis lagres i ClearReader-enheten. Men nå kan du i tillegg lagre dokumenter på et SD-kort eller en USB-minnepinne.

Les mer om ClearReader+ funksjonspakke


Hvem kan få synshjelpemidler?
Er synsevnen din redusert til ca. 6/18 (0,33), vil du sannsynligvis ha problemer med å lese avisen på vanlig leseavstand. Du regnes da som synshemmet eller svaksynd. Hvis synsnedsettelsen er varig (over to år), kan du ha rett til synshjelpemidler. Også andre alvorlige synsdefekter som redusert synsfelt, nedsatt kontrastsyn eller dårlig mørkesyn kan gi rett til hjelpemidler. Årsaken(e) til nedsatt syn må diagnostiseres av øyelege. Aktuelle hjelpemidler må være både nødvendige og hensiktsmessige for at du skal kunne fungere i dagliglivet eller i arbeidslivet. (ref: nav.no)

Tips oss om nyheter innen hjelpemiddelsektoren eller legg igjen din tilbakemelding i kommentarfeltet under. (ref: nav.no)