Tag Archives: synshjelpemidler

Leselist

En leselist er en innretning som viser tegn fra skjermen som punktskrift (Braille) på en eller to linjer, med til sammen fra ca. 40 tegn (én linje) til ca. 80 tegn (to linjer). Hvert tegn består av åtte punkter, mot det opprinnelige Braille-systemets seks punkter. Hvert tegns åtte punkter består av små «pinner», som blir hevet ved hjelp av en elektromekanisk innretning, som igjen blir styrt av et program som konverterer skjermens tekst til signaler, som kan brukes til styringen av punktene.

Funksjonene til en leselist er å presentere elektronisk tekst som punktskrift og å lette synshemmedes navigasjon innenfor et grafisk brukergrensesnitt. For å løse disse to oppgavene, er leselisten utstyrt med en leselinje, en markørhenter, samt navigasjonstaster. Videre kan leselinjen gjengi knappvalget i en dialogboks. Hvis man eksempelvis har en dialogboks med tre knapper, «ja», «nei» og «avbryt», vil disse tre ordene vise seg på leselinjen. Over hver bokstav på leselinjen er det en liten knapp på leselisten. Trykker man for eksempel på knappen over j eller a i ordet «ja», er det ekvivalent med å trykke på «ja» i dialogboksen. Når man skriver en tekst, kan man hele tiden lese det skrevne på leselinjen og dermed finne eventuelle skrivefeil underveis.

For å skrive benytter synshemmede vanlig tastatur. Det er da påkrevet å benytte touch-metoden, hvor man tar utgangspunkt i bokstavene f og j, som er merket med forhøyninger. Det er nå vanlig at man kombinerer leselist med talesyntese.

Brailleskrift

Louis Braille er oppfinneren av punktskriftsystemet som kalles Braille. Louis Braille ble født den fjerde januar 1809 i Frankrike. Som treåring mistet han synet på begge øynene. Som ti-åring fikk han innvilget et stipend som ga ham muligheten til å begynne ved skolen Institution des Jeunes Aveugles. Ved denne skolen lærte de blinde å lese ved å føle opphøyde bokstaver med fingrene. De kunne imidlertid ikke skrive.

13 år gammel fant Braille opp et punktskriftsystem, som var inspirert av kaptein Charles Barbier sitt system, som han hadde utviklet for at soldatene kunne sende og lese meldinger om natten. Brailles system besto av seks punkter hvor mønsteret anga bokstaven. Knapt 16 år gammel hadde Braille sitt sekspunktssystem ferdig. Fire år senere var hele systemet ferdig utviklet, med notesystem og skrivemåte for tall og matematiske tegn. Samme år tillot direktør Pignier ved Institution des Jeunes Aveugles at Brailles punktskrift ble benyttet i undervisningen. Braille ble senere professor ved denne skolen, og virket der til sin død i 1852.

Også synshemmede kan surfe på nettet!

Synshjelpemidler

Synshjelpemidler fra hjelpemiddelsentralen. Har du en varig og alvorlig synsnedsettelse kan du ha rett til synshjelpemidler som kan bedre funksjonsevnen din. Det finnes mange gode hjelpemidler som gjør det lettere å fungere i hverdagen. Noen er basert på lyd og syntetisk tale. Andre er basert på den taktile sansen. Smarttelefoner overtar for mange funksjoner og det utvikles stadig apper som synshemmede kan ha god nytte av. Det finnes forskjellige former for ikt-hjelpemidler, leselist og syntetisk tale, og det finnes også muligheter for å koble tavlekamera til datamaskinen. Mange klarer seg med forskjellige spesialluper.

Tilbake til oversikt hjelpemidler

Hvem kan få synshjelpemidler?

Er synsevnen din redusert til ca. 6/18(0,33), vil du sannsynligvis ha problemer med å lese avisen på vanlig leseavstand. Du regnes da som synshemmet eller svaksynd. Hvis synsnedsettelsen er varig (over to år), kan du ha rett til synshjelpemidler. Også andre alvorlige synsdefekter som redusert synsfelt, nedsatt kontrastsyn eller dårlig mørkesyn kan gi rett til hjelpemidler.

Årsaken(e) til nedsatt syn må diagnostiseres av øyelege. Aktuelle hjelpemidler må være både nødvendige og hensiktsmessige for at du skal kunne fungere i dagliglivet eller i arbeidslivet.

Riktig søknad gir raskere svar

Når du eller noen av dine nærmeste får behov for et hjelpemiddel, tar dere kontakt med kommunehelsetjenesten der dere bor. Er det behov for hjelp til utredning og utprøving sender kommunehelsetjenesten, øyelege eller andre en henvisning til NAV Hjelpemiddelsentral. Aktuelt hjelpeskjema fylles ut og vedlegges søknadsskjema. Du kan få raskere svar hvis du selv skaffer den informasjonen som NAV Hjelpemiddelsentral trenger for å behandle søknaden.

Vedlegg til søknaden om synshjelpemidler

Diagnose og erklæring fra øyelege. Søknaden sendes NAV hjelpemiddelsentral i fylket ditt. De fleste søknader blir avgjort i løpet av en måned. Maksimal behandlingstid er seks måneder.

Hva kan du få av synshjelpemidler?

Svaksyntoptikk

Det finnes en rekke optiske hjelpemidler (luper, lupebriller, kikkerter, kikkertbriller etc) som du på visse vilkår kan få stønad til. Du kan få filterbriller hvis du er unormalt sterkt lysømfintlig.

Leverer din bedrift synshjelpemidler? Bli oppført i hjelpemiddeloversikten

Andre synshjelpemidler

ADL hjelpemidler (praktiske hjelpemidler i dagliglivet), datahjelpemidler, orienteringshjelpemidler, belysningshjelpemidler, hjelpemidler for skriving og lesing av punktskrift og daisyspillere for å høre lydbøker er andre eksempler på synshjelpemidler som kan være aktuelle.

Vanlige briller

Vanlige briller eller kontaktlinser som korrigerer brytningsfeil i øyet (langsynthet, nærsynthet eller skjeve hornhinner) dekkes ikke. Det finnes visse unntak for barn/unge under 18 år samt ved noen spesifikke øyelidelser.

Når kan du få utlevert hjelpemidlet?

Hvis hjelpemidlet finnes på lager, tar det normalt to uker fra søknaden er behandlet til hjelpemidlet blir levert til kommunen. Hvis man må bestille hjelpemiddelet, kan det ta opptil fem uker.

Artikler relatert til synshjelpemidler

Hverdagshjelperne
Bojo AS – de synshemmedes håp
Tre store nyheter innen synshjelpemidler
Tre nye norske DVD filmer med synstolking
Leselist
Blind arbeidstaker
Taktilt tegnspråk
Eikholt Ressurssenter for døvblinde
Hvor blind og døv er du egentlig blitt av å se og høre
Adaptor AS med fokus på hele mennesket

Tre store nyheter innen synshjelpemidler

Sliter du med nedsatt syn, da kan synshjelpemidler hjelpe deg. Mange vet ikke hva som finnes av synshjelpemidler, og mange tror at ingenting kan gjøres når synet svikter. Sannheten er at det finnes et stort utvalg av synshjelpemidler på markedet, som kan hjelpe deg å få tilbake noe av den tapte funksjonen. Her kommer tre nyheter innen synshjelpemidler fra hjelpemiddelleverandøren Bojo AS.

Ny transportabel lese-TV fra Freedom

Freedom Scientific lanserer nå en helt ny lese-TV. ONYX Deskset XL er transportabel, men likevel en fullgod stasjonær modell.
Deskset XL har et kamera som er festet på en teleskoparm. Kameraet kan fritt roteres 350 grader. Dette gir deg mulighet til å kombinere nærlesing med fjernlesing. Du kan for eksempel bytte mellom nærlesing og lesing på en tavle.
Deskset XL leveres med 17 tommer skjerm og forstørrer fra 1,1 til 64 ganger.

Les mer den nye lese-TV fra Freedom3


Lesemaskin med digitalkamera

SARA CE er en helt ny modell av SARA lesemaskin. CE-modellen er radikalt endret i forhold til den tidligere.
SARA CE har ingen innbygget skanner, men derimot et digitalkamera festet på en arm. Dette kameraet tilsvarer Pearl-kameraet som leveres til OCR-programmet OpenBook. I stedet for å skanne dokumentet ditt, tar SARA CE et digitalt bilde. Deretter blir bildet behandlet videre slik at du kan lese det. Dokumentet leses ved hjelp SARAs egen talesyntese og/eller ved visning på en vanlig skjerm.
Kameraet er følsomt for bevegelser. Det betyr at du slipper å trykke på knapper hver gang du skal lese et dokument. Legg bare dokumentet under kameraet og vent på at opplesingen starter.

Les mer om SARA CE


Tilbehør som forbedrer ClearReader+

ClearReader+ er en dokumentleser som henter inn og gjenkjenner trykt materiale. Deretter blir innholdet lest opp med en talesyntese.
Vi kan nå levere en nyttig funksjonspakke til ClearReader+. ClearReader+ kobles til funksjonspakken og til en vanlig PC-skjerm. Du kan da både lytte til og se tekstinnholdet. Og du kan også se på fotografier. De dokumentene du henter inn vil vanligvis lagres i ClearReader-enheten. Men nå kan du i tillegg lagre dokumenter på et SD-kort eller en USB-minnepinne.

Les mer om ClearReader+ funksjonspakke


Hvem kan få synshjelpemidler?
Er synsevnen din redusert til ca. 6/18 (0,33), vil du sannsynligvis ha problemer med å lese avisen på vanlig leseavstand. Du regnes da som synshemmet eller svaksynd. Hvis synsnedsettelsen er varig (over to år), kan du ha rett til synshjelpemidler. Også andre alvorlige synsdefekter som redusert synsfelt, nedsatt kontrastsyn eller dårlig mørkesyn kan gi rett til hjelpemidler. Årsaken(e) til nedsatt syn må diagnostiseres av øyelege. Aktuelle hjelpemidler må være både nødvendige og hensiktsmessige for at du skal kunne fungere i dagliglivet eller i arbeidslivet. (ref: nav.no)

Tips oss om nyheter innen hjelpemiddelsektoren eller legg igjen din tilbakemelding i kommentarfeltet under. (ref: nav.no)