Tag Archives: funksjonshemmede

Trafikkskoler kjøreopplæring funksjonshemmede

Oversikt over trafikkskoler som tilbyr kjøreopplæring for funksjonshemmede fordelt på 19 fylker i Norge. Klikk på ditt fylke for å finne trafikkskoler som tilbyr trafikkopplæring for personer med handikap i ditt distrikt. Du kan kontakte trafikkskolene direkte, samt besøke deres nettsider. Finn trafikkskolene i ditt fylke. Continue reading

Førerkort for funksjonshemmede

Klar for førerkortet, men trenger en innføring av retningslinjer og regelverk for tilskudd til førerkort for funksjonshemmede? Dersom du fyller vilkårene for bilstønad, kan du også få tilskudd til førerkort. Tilskuddet er økonomisk behovsprøvet og beregnes på samme måte som ved støtte til bil.

Kjøreopplæringen til førerkortet foregår ved kjøreskoler som har gjennomført spesialundervisning ved Statens trafikklærerskole. Ofte vil disse skolene disponere bil med automatgir og spesialutstyr. I en del tilfeller er funksjonshemmingen av en slik art at kjøreopplæringen bare kan skje i eget motorkjøretøy med spesielt teknisk utstyr. Dersom kjøreskolen ikke disponerer kjøretøy med tilstrekkelig utstyr, kan det være aktuelt med en midlertidig montering av ekstra spesialutstyr i medlemmets motorkjøretøy mens opplæringen foregår.

Trafikkskoler som tilbyr opplæring til førerkort for funksjonshemmede?

Førerkort for funksjonshemmede

Førerkort for funksjonshemmede

Det finnes flere kjøreskoler i hvert fylke som tilbyr opplæring til førerkort for funksjonshemmede. Trafikkskolene har gjennomfort spesialkursene, og er godkjent av Statens Vegvesen, og er i tillegg medlemmer av Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund ( ATL ). Se oversikt over trafikkskoler som tilbyr kjøreopplæring for funksjonshemmede

Retningslinjer for tilskudd til førerkort for funksjonshemmede
NAV har utarbeidet en god oversikt over retningslinjer for tilskudd til førerkort for funksjonshemmede. Den tar for seg ulike problemstillinger, regelverk, og veiledning til søknad om tilskudd til førerkort. Det kan være lurt å lese denne innen det søkes om tilskudd til førerkort, da den vil gi deg en forståelse av retningslinjer og regelverk som følges. Les mer om kjøreopplæring og trafikkopplæring for funksjonshemmede.


Parkeringstillatelse for funksjonshemmede og forflytningshemmede

Du kan søke kommunen du bor i om parkeringstillatelse for funksjonshemmede og forflytningshemmede. Tillatelsen gir deg rett til å parkere på offentlig skiltet og reservert handicap parkeringsplass uten at du betaler avgift, og behøver å følge den lengste fastsatte parkeringstiden. Parkeringstillatelsen har vanligvis en varighet fra to til fem år, og gis til bilfører eller passasjer som har særlig behov for å finne parkeringsplass i tilknytning til bosted, arbeid og annen aktivitet.

Hva er en parkeringstillatelse?

Parkeringstillatelsen for funksjonshemmede og forflytningshemmede er en tillatelse til å parkere på merkede parkeringsplasser. Parkeringstillatelsen er et handicap parkeringskort utstedt til deg som person. Det at parkeringstillatelsen er personlig, betyr at tillatelsen følger den personen den er gitt til uavhengig av bil. Parkeringskortet skal ligge godt synlig i bilruten, og parkeringstillatelsen gir deg rett til å parkere på spesielt oppmerkede parkeringsplasser merket for funksjonshemmede med avgiftsfritak og, i en del tilfeller, utvidet tidsbegrensning. Parkering på handikapplasser på parkeringsplasser som drives av private parkeringsselskap, må du som regel betale avgift.

Søknad om parkeringstillatelse

Parkeringskort funksjonshemmede

Parkeringskort funksjonshemmede

Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede skal sendes til kommunen du bor i. De største kommunene har en egen parkeringsetat. De fleste kommuner gir informasjon om hvor du kan søke om parkeringstillatelse på sine nettsider. Eventuelt kan du kontakte servicetorget i kommunen. I søknaden om parkeringstillatelse må du beskrive dine behov for parkering slik at det tydelig fremgår hvor, og hvor ofte du må parkere. I tillegg kan det være lurt å si noe om du eventuelt trenger større plass, for eksempel ved at bildøren må være vid åpen for å komme inn og ut av bilen. I legeerklæringen er det forutsatt at legen din beskriver forflytningsevnen din grundig, slik at kommunen skal kunne vurdere behovet ditt i forhold til opplysningene i søknaden. Det kan være lurt å være tilstede når legen fyller ut skjemaet, slik at alle sider ved saken blir synliggjort.

Dersom du har fått innvilget tillatelse fra tidligere og ønsker å søke igjen, er det viktig at søknaden sendes senest en til to måneder før utløpsdatoen på det tidligere utstedte kortet. Husk å fylle ut søknadsskjemaet nøyaktig og legg ved ny legeerklæring.

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken om parkeringstillatelse. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper. Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Hvor kan parkeringstillatelsen benyttes?

– På reserverte parkeringsplasser for bevegelses/forflytningshemmede angitt ved offentlig
trafikkskilt nr. 552 og nr. 807.8
– På offentlige avgiftsparkeringsplasser uten å betale avgift og utover fastsatt lengste parkeringstid.
Dette gjelder ikke hvis det også for bevegelseshemmede er fastsatt lengste tillatte parkeringstid
– På steder der det er innført boligsoneparkering
– I utlandet i den utstrekning det enkelte land fastsetter.

Parkeringstillatelsen gir fritak for avgift i alle landets bomringer. På frittstående ikke offentlige bomstasjoner må du betale avgift. Parkeringskortet gir også fritak for betaling av piggdekkavgift.

Les også
Retningslinjer for parkeringstillatelse fastsatt av Samferdselsdepartamentet
Kjøreopplæring og trafikkopplæring for funksjonshemmede
Trafikkskoler Kjøreopplæring funksjonshemmede
Bilkjøring med joystick

Trafikkskoler Finnmark

Oversikt over trafikkskoler som tilbyr kjøreopplæring for funksjonshemmede i Finnmark. Du kan kontakte trafikkskolene direkte, samt besøke deres nettsider. Finn trafikkskoler som tilbyr trafikkopplæring for personer med handikap i ditt distrikt.

Profilerte Trafikkskoler i Finnmark
Kirkenes Trafikksenter

Kirkenes Trafikksenter AS
Kirkenes TrafikksenterKirkenes Trafikksenter AS er godkjent av Statens vegvesen og medlem av Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL). Hos oss er du som elev i fokus. Vi gir individuell opplæring etter moderne undervisnings-prinsipper til alle våre elever. Våre undervisningsplaner bygger på læreplaner utgitt av Vegdirektoratet og planene blir godkjent av Statens vegvesen. Kirkenes Trafikksenter tilbyr kjøreopplæring for funksjonshemmede i Finnmark. Les mer om Kirkenes Trafikksenter

Tilbake til fylkesoversikt over trafikkskoler

Tema Kjøreopplæring for funksjonshemmede
Kjøreopplæring og trafikkopplæring for funksjonshemmede
Bilkjøring med joystick
Parkeringstillatelse for funksjonshemmede og forflytningshemmede
NAV lanserer nettløsning for søknad av trygdebil og biltilpasning

Autoriserte Trafikkskoler LandsforbundAlle trafikkskolene som tilbyr kjøreopplæring for funksjonshemmede i Finnmark, er medlemmer av Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL) Nettside: www.atl.no

Fylkesoversikt trafikkskoler
AkershusAust-AgderBuskerudHedmarkHordalandMøre og RomsdalNordlandNord-TrøndelagOpplandOsloRogalandSogn og FjordaneSør-TrøndelagTelemarkTromsVest-AgderVestfoldØstfold

Kart over FinnmarkTrafikkskoler Buskerud

Oversikt over trafikkskoler som tilbyr kjøreopplæring for funksjonshemmede i Buskerud. Du kan kontakte trafikkskolene direkte, samt besøke deres nettsider. Finn trafikkskoler som tilbyr trafikkopplæring for personer med handikap i ditt distrikt.

Profilerte Trafikkskoler i Buskerud
Sand Trafikkskole Kongsberg Trafikkskole Team Honefoss Trafikkskole

LEARN AS avd. Lier
Learn TrafikkskoleLEARN er en merkevare innen trafikkopplæring. Vi utvikler bransjen med ny teknologi og spennende metoder. Dette gjør vår opplæring gøy, og gir deg et høyt læringsutbytte. På denne måten sikrer vi at du får en fullverdig og god opplæring, og det beste grunnlaget for å bestå førerprøven, slik at du senere kan kjøre trygt i trafikken. LEARN avd Bekkestua tilbyr kjøreopplæring for funksjonshemmede i Buskerud. Les mer om LEARN

Kongsberg Trafikkskole AS
Kongsberg TrafikkskoleKongsberg Trafikkskoles føreropplæring undervises av erfarne kjørelærere med lang erfaring fra yrket, med godt rykte når det gjelder faglig dyktighet og sitt gode humør. Det skal være gøy å ta “lappen”. Kongsberg Trafikkskole er godkjent av Statens vegvesen og medlem av Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL). Hos oss er du som elev i fokus. Vi gir individuell opplæring etter moderne undervisnings-prinsipper til alle våre elever. Kongsberg Trafikkskole tilbyr kjøreopplæring for funksjonshemmede i Buskerud. Les mer om Kongsberg Trafikkskole

Sand Trafikkskole AS
Sand TrafikkskoleSand Trafikkskole har som mål og tilby en god og effektiv opplæring for alle, og prøver å tilpasse timer for elevene. Hvert år får over tusen fornøyde elever en trygg og god opplæring ved skolen. Etter endt opplæring, er elevene godt forberedt. Sand Trafikkskole er godkjent av Statens vegvesen og medlem av Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL). Sand Trafikkskole tilbyr kjøreopplæring for funksjonshemmede i Buskerud. Les mer om Sand Trafikkskole

Team Hønefoss Trafikkskole AS
Team Honefoss TrafikkskoleTeam Hønefoss Trafikkskole AS er godkjent av Statens vegvesen og medlem av Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL). Å være en godkjent skole betyr at ledelsen oppfyller kravene for å drive skole og at alle lærere har solid pedagogisk utdannelse. Vi garanterer at du som elev får en god, trygg og profesjonell opplæring. Team Hønefoss Trafikkskole tilbyr kjøreopplæring for funksjonshemmede i Buskerud. Les mer om Team Hønefoss Trafikkskole

Tilbake til fylkesoversikt over trafikkskoler

Tema Kjøreopplæring for funksjonshemmede
Kjøreopplæring og trafikkopplæring for funksjonshemmede
Bilkjøring med joystick
Parkeringstillatelse for funksjonshemmede og forflytningshemmede
NAV lanserer nettløsning for søknad av trygdebil og biltilpasning

Autoriserte Trafikkskoler LandsforbundAlle trafikkskolene som tilbyr kjøreopplæring for funksjonshemmede i Buskerud, er medlemmer av Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL) Nettside: www.atl.no

Fylkesoversikt trafikkskoler
AkershusAust-AgderFinnmarkHedmarkHordalandMøre og RomsdalNordlandNord-TrøndelagOpplandOsloRogalandSogn og FjordaneSør-TrøndelagTelemarkTromsVest-AgderVestfoldØstfold

Kart over BuskerudTrafikkskoler Aust-Agder

Oversikt over trafikkskoler som tilbyr kjøreopplæring for funksjonshemmede i Aust-Agder. Du kan kontakte trafikkskolene direkte, samt besøke deres nettsider. Finn trafikkskoler som tilbyr trafikkopplæring for personer med handikap i ditt distrikt.

Profilerte Trafikkskoler i Aust-Agder
Eikeland TrafikkskoleEikeland Trafikkskole AS
Eikeland TrafikkskoleEikeland Trafikkskole er godkjent av Statens vegvesen og medlem av Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL). Å være en godkjent skole betyr at ledelsen oppfyller kravene for å drive skole og at alle lærere har solid pedagogisk utdannelse. Vi garanterer at du som elev får en god, trygg og profesjonell opplæring. Eikeland Trafikkskole tilbyr kjøreopplæring for funksjonshemmede i Aust-Agder. Les mer om Eikeland Trafikkskole

Tilbake til fylkesoversikt over trafikkskoler

Tema Kjøreopplæring for funksjonshemmede
Kjøreopplæring og trafikkopplæring for funksjonshemmede
Bilkjøring med joystick
Parkeringstillatelse for funksjonshemmede og forflytningshemmede
NAV lanserer nettløsning for søknad av trygdebil og biltilpasning

Autoriserte Trafikkskoler LandsforbundAlle trafikkskolene som tilbyr kjøreopplæring for funksjonshemmede i Aust-Agder, er medlemmer av Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL) Nettside: www.atl.no

Fylkesoversikt trafikkskoler
AkershusBuskerudFinnmarkHedmarkHordalandMøre og RomsdalNordlandNord-TrøndelagOpplandOsloRogalandSogn og FjordaneSør-TrøndelagTelemarkTromsVest-AgderVestfoldØstfold

Kart over Aust-AgderTrafikkskoler Akershus

Oversikt over trafikkskoler som tilbyr kjøreopplæring for funksjonshemmede i Akershus. Du kan kontakte trafikkskolene direkte, samt besøke deres nettsider. Finn trafikkskoler som tilbyr trafikkopplæring for personer med handikap i ditt distrikt.

Profilerte Trafikkskoler i Akershus
Learn-Trafikkskole Eidsvoll Trafikkskole Metro TrafikkskoleDin Kjøreskole AS
Din-kjoreskole-logoDin Kjøreskole AS holder til i Drammen, og er godkjent av Statens vegvesen og medlem av Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL). Hos oss er du som elev i fokus. Som medlem av ATL sikrer vi et høyt faglig nivå på våre trafikklærere, gode rutiner og trygghet i at vi følger gjeldende lover og regler. Vi gir individuell opplæring etter moderne undervisnings-prinsipper til alle våre elever. Din Kjøreskole AS tilbyr kjøreopplæring for funksjonshemmede i Akershus. Les mer om Din Kjøreskole AS

Eidsvoll Trafikkskole AS
Eidsvoll TrafikkskoleEidsvoll Trafikkskole er Eidsvolls eldste trafikkskole, og har to avdelinger, en i Eidsvoll og en på Råholt, som tilbyr opplæring i alle lette førerkortklasser samt trafikalt grunnkurs. Vi møter elever ved Eidsvoll, Jessheim, og Nannestad videregående skole samt andre steder som passer for elevene. Vi har lenge vært fast trafikkskole for alle elevene på transportfag ved Eidsvoll videregående skole. Eidsvoll Trafikkskole tilbyr kjøreopplæring for funksjonshemmede i Akershus. Les mer om Eidsvoll Trafikkskole

LEARN AS Avd Bekkestua
Learn TrafikkskoleLEARN er en merkevare innen trafikkopplæring. Vi utvikler bransjen med ny teknologi og spennende metoder. Dette gjør vår opplæring gøy, og gir deg et høyt læringsutbytte. På denne måten sikrer vi at du får en fullverdig og god opplæring, og det beste grunnlaget for å bestå førerprøven, slik at du senere kan kjøre trygt i trafikken. LEARN avd Bekkestua tilbyr kjøreopplæring for funksjonshemmede i Akershus. Les mer om LEARN

Metro Trafikkskole Lillestrøm AS
Metro TrafikkskoleMetro Trafikkskole holder til på Lørenskog og Ensjø, og tilbyr tilrettelagt undervisning som tar hensyn til elevenes individuelle behov og ønsker. Du velger Metro Trafikkskole hvis du ønsker kvalitetsopplæring fra en seriøs trafikkskole med unge og erfarne godkjente trafikklærere. Metro Trafikkskole tilbyr kjøreopplæring for funksjonshemmede i Akershus. Les mer om Metro Trafikkskole

Tut & Kjør Trafikkskole AS
Tut og Kjør TrafikkskoleTut & Kjør Trafikkskole er godkjent av Statens vegvesen og medlem av Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL). Hos oss er du som elev i fokus. Som medlem av ATL sikrer vi et høyt faglig nivå på våre trafikklærere, gode rutiner og trygghet i at vi følger gjeldende lover og regler. Vi gir individuell opplæring etter moderne undervisnings-prinsipper til alle våre elever. Tut & Kjør Trafikkskole tilbyr kjøreopplæring for funksjonshemmede i Akershus. Les mer om Tut & Kjør Trafikkskole

Tilbake til fylkesoversikt over trafikkskoler

Tema Kjøreopplæring for funksjonshemmede
Kjøreopplæring og trafikkopplæring for funksjonshemmede
Bilkjøring med joystick
Parkeringstillatelse for funksjonshemmede og forflytningshemmede
NAV lanserer nettløsning for søknad av trygdebil og biltilpasning

Autoriserte Trafikkskoler LandsforbundAlle trafikkskolene som tilbyr kjøreopplæring for funksjonshemmede i Akershus, er medlemmer av Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL) Nettside: www.atl.no

Fylkesoversikt trafikkskoler
Aust-AgderBuskerudFinnmarkHedmarkHordalandMøre og RomsdalNordlandNord-TrøndelagOpplandOsloRogalandSogn og FjordaneSør-TrøndelagTelemarkTromsVest-AgderVestfoldØstfold

Kart over Akershus