Tag Archives: rullestol

Ski til rullestol – Wheel Blades

Hindres du av snø om vinteren? Nå kan du få supre ski til rullestol. Hjelpemidlet kalles Wheel Blades og er små ski i høy kvalitet, som med et enkelt klikk monteres på svinghjulene til rullestoler, barnevogner og rullatorer, slik at mobiliteten blir dramatisk forbedret ved bruk på is og snø. Continue reading

En rullestol trenger ikke se ut som en traktor

Estetikk og design er en undervurdert side ved utvikling av tekniske hjelpemidler, mener Bodil Ravneberg. – I verste fall kan det føre til at hjelpemidlet ikke blir brukt eller undergrave funksjonshemmedes identitetsbygging, sier hun.

Ravneberg er forsker ved Stein Rokkan senter for flerfaglige samfunnsstudier og aktuell med prosjektet Identitetspolitikk hos funksjonshemmede og offentlig tjenesteyting i et nytt landskap (2005-2007) finansiert av Norges forskningsråd. Her retter hun blant annet oppmerksomheten mot sammenhenger mellom estetikk, kropp og hjelpemidler. Under konferansen til Nordic Network on Disiability Research i Gøteborg i midten av mai, redegjorde
hun for betydningen som utformingen av tekniske hjelpemidler har for funksjonshemmedes selvforståelse og identifikasjon. Intervjuer hun har gjort med hjelpemiddelbrukere, avdekker at estetikk kan avgjøre hvorvidt hjelpemidler blir benyttet eller ikke.

– Lysbaserte alarmanlegg for hørselshemmede er blitt fjernet fordi brukeren var misfornøyd med den visuelle utformingen. Indirekte kan dermed manglende formgivning få dramatiske konsekvenser, påpeker hun.

Positiv identifisering
Ravneberg argumenterer for at det er en nær sammenheng mellom estetikk og positiv identifisering. Hun mener visuell
formgivning kan gi enkeltindivider en dytt på veien mot å realisere sine personlige identitetsprosjekter.
– Det er ikke likegyldig hvordan et hørselshemmet medlem av IPOD generasjonen opplever utformingen av høreapparatet. Unge hørselshemmede er ikke nødvendigvis opptatt at høreapparatet skal være hudfarget, men vil ofte benytte det som instrument for å fortelle hvem de er eller ønsker å fremstå som, sier hun.

Hun sier at et teknisk hjelpemiddel som tilfredsstiller brukerens estetiske smak, kan gjøre det enklere å identifisere seg med funksjonsnedsettelsen på en positiv måte. Det kan øke selvforståelsen og hjelpe den enkelte med å komme «ut av skapet» som en stolt representant for «sin gruppe». Hun viser til at briller en gang hadde
lavstatus, og at brillebruk var mobbegrunn. I dag er utformingen av briller like selvfølgelig for motehusene som
haute couture. Ravneberg mener organiseringen av hjelpemiddelapparatet har sterk innflytelse på i hvor stor grad det brukes ressurser på visuell utforming av hjelpemidlene. I Norge opererer vi med et nasjonalt assortiment som administreres av NAVsystemet. Det stilles krav om kostnadseffektivitet; blant annet at halvparten av hjelpemidlene skal resirkuleres. Det gjør at det lokale leddet, hjelpemiddelsentralene, får lite spillerom og begrenser muligheten for å ta individuelle hensyn.

– Kontakt mellom forbruker og utformer er helt essensielt. I dag er avstanden mellom dem for stor, sier Ravneberg.

«Smokingbrukeren» og «geriatribrukeren»
Hun sier at det oppstår et spenningsfelt mellom hjelpeapparat og forbruker. Det kom blant annet til uttrykk i hjelpemiddelsjargong avdekket i 2000 i et prosjekt av Helgøy, Ravneberg, Solvang og Lundeberg. Her ble det skilt mellom «smokingbrukeren» og «geriatribrukeren». Smokingbrukeren var gjerne en yngre personer som levde et aktivt liv og hadde behov for rullestoler til bruk for flere anledninger, for eksempel bryllup og konfirmasjon. Han/hun benyttet gjerne flere stoler, manuell, elektrisk, offroad og så videre. Vedkommende ble sett på som «den tunge rullestolbrukeren» fordi han/ hun hadde behov for stoler som de kunne vise seg frem i. Geriatribrukeren var gjerne
en eldre person som levde mer passivt og kun trengte en stol til sin egen stue. Ravneberg mener at hjelpemiddelformidlingssystemet er et system som fremhever bestemte bilder av funksjonshemmede.

– Denne styringen av kropper bidrar til å forme og skape både hvem brukeren er, hva brukeren er og hva brukeren burde være, sier hun.

Medisinsk forståelse
Hun bruker rullestolens kulturelle og politiske historie som eksempel: Rullestolen har tradisjonelt vært knyttet til en medisinsk forståelse av funksjonshemming, knyttet til sykdom, skade, lyte, passivitet og avhengighet. Ultralette, høyteknologiske og fine designerstoler gir folk en annen identitet, den løsriver stolen fra den medisinske tilknytningen. Rullestolen blir mer personliggjort og gir uttrykk for en annen identitet.
– Smokingbrukeren defineres gjerne som vanskelig. Poenget er at i tillegg til å påvirke hvordan samfunnet generelt tenker om funksjonshemmede, påvirker styringstenkningen i det offentlige også funksjonshemmedes selv, noe som virker begrensende for deres sosiale og politiske muligheter, sier Ravneberg.

Rullestolbrukere og Fysisk Aktivitet

Fysisk Aktivitet er et av kroppens grunnleggende behov for å kunne være det den skal være for deg et langt liv. Dette gjelder uansett hvem vi er og om vi er funksjonsfriske eller ikke. Den fysiske aktiviteten skal kunne foregå både ute og inne, på flatlandet og høyt til fjells.

Cathrine Dunker Furuly studerer ved Norges Idrettshøyskole og har et mastergradsprosjekt som heter ”Fysisk aktivitet og manuelle rullestoler”. Hun vil se nærmer e på fysisk aktivitet og funksjonalitet Iblant rullestolbrukere.

Dette kan bli en flott mulighet til å påvirke utviklingen av type rullestoler og for å få fortalt at muligheten for å være i bevegelse er viktig for alle. Å snakke om fysisk aktivitet er en ting, å tilrettelegge slik at alle har muligheten er noe annet. Å kunne føle gleden av å være i aktivitet er en viktig del av et balansert liv for oss alle.

De som deltar i undersøkelsen har gjort det ved å svare Anonymt på noen spørsmål i en elektronisk basert spørreundersøkelse. På denne måten bidro de til økt fokus på manuelle rullestoler og deres muligheter for at brukeren kan være fysisk aktiv, hvor aktiv man faktisk kan være i de slik de er nå, og hvordan de opplever sin egen rullstol.

De som har deltatt er:
– Mellom 18 og 62 år
– Permanent bruker av manuell rullestol
– Har brukt manuell rullestol i minst to år
– Uten nevneverdig nedsatt armfunksjon

Hensikten med studie er å finne ut hvordan behovet for tilrettelegging er.

Både media og myndigheter skriver mye om hvor viktig fysisk aktivitet er. Det skorter ikke på anbefalinger på hvordan trene. Men anbefalingene mangler ofte info om hvordan et menneske med funksjonshemming skal trene. For en del mennesker er det slik at det kan være en utfordring å utføre anbefalningene. Men behovet for fysisk aktivitet er like stort som hos andre.

Behovet for å kunne være fysisk aktiv er der fra barnsben av, fra barnehage til skole, videregående og hele livet ellers.
Livsstilsykdommer rammer ikke bare de som er funksjonsfriske. Når en livsstilsykdom oppstår får man gjerne beskjed om å øke fysisk aktivitet og ofte kan det være behandling god nok for å forebygge ytterligere skade. Men for de som for eksempel er ryggmargsskadde og avhengig av rullestol er det ikke alltid like enkelt å få til det som kreves. Det avhenger veldig av den enkeltes situasjon og sykdomsbildet ellers.

Ønsket om å hjelpe ryggmargsskadde til et fysisk aktivt liv er opphavet til mastergradsprosjektet.

Cahtrine sier at:
”Vi kan ikke love at forbedringer vil skje umiddelbart. Vi kan imidlertid sammen få ballen til å begynne å rulle. Økt fokus på utfordringer i samfunnet er uansett aldri negativt, og dette kan DU som en del av denne populasjonen bidra til. Som deltaker vil du få informasjon om resultatene som foreligger når prosjektet er gjennomført.” Her kan du lese mer om prosjektet

Det blir spennende å følge med på resultatet av denne undersøkelsen.

Har du noen spørsmål om dette kan du rette henvendelsen til:: cathrine.dunker.furuly@student.nih.no

Kvinne råkjørte med rullestol

Det var i 10-tiden en morgen i desember i fjor at vekterne ved kjøpesenteret Gunerius i Oslo sentrum så seg nødt til å stanse en kvinne i elektrisk rullestol fordi hun kjørte alt for fort inne på senteret.
Det var et langt hendelsesforløp, og til slutt valgte vekterne å ta ut nøklene. Kvinnen hørte ikke på gjentatte anmodninger om å ta det med ro, sier senterleder Hilde Frantzen.

Til fare for kundene
Ifølge Frantzen holdt kvinnen en fart på rundt 10 kilometer i timen innendørs. Reglene sier at lovlig fart er opp til 2,5 kilometer i timen.

– Kvinnen var en fare for de andre kundene. Derfor måtte vi til slutt tilkalle politiet, sier Frantzen. Politiet kom til kjøpesenteret litt før 10.30. Kvinnen var 70 år og noe ruset, sier operasjonsleder i Oslo politidistrikt,
Vidar Hjulstad.

Vektere løp etter kvinnen
Politiet fikk melding om at rullestolbrukeren kjørte altfor fort og ikke hadde kontroll. – Hun kjørte også borti folk, og vekterne måtte løpe etter henne for å få kontroll, sier operasjonslederen. Kvinnen blir ikke anmeldt for forholdet, men politiet har bedt henne om å ta kontakt med hjelpemiddelsentralen for å lære seg å bruke rullestolen riktig.

Er velkommen tilbake
70-åringen er velkommen tilbake som kunde på Gunerius.
– Det er viktig at sikkerheten til kundene kvinnen inkludert ivaretas, sier senterleder Hilde Frantzen.

Fartsbot i rullestol – Hadde trimmet stolen

I den tyske byen Geseke ble den 54-årige Günther Eichmann før jul tatt for råkjøring med sin elektriske rullestol. Politiet mente han hadde holdt en fart på 64 km/t gjennom hovedgata i byen, noe som er over dobbelt så fort som fartsgrensa på stedet.

Günther Eichmann, som er tidligere mekaniker, forklarte til politiet at han hadde lagt ned mye arbeid i å få rullestolen til å gå litt fortere. Politiet anså dette som såpass kriminelt at de beslagla rullestolen og ila mannen en bot på 420 Euro.

Ferjetur i frisk luft

Vi kunne lese i Romsdals Budstikke forleden at det fremdeles finnes ferjer som ikke er tilrettelagt for funksjonshemmede. Rullestolbrukeren Michael Skaar måtte sitte ute på dekk i dårlig vær under den 40 minutter lange overfarten med MF Sekken. Ikke var det tilgang til toalettene heller.

Det skjønner vi alle at ikke er spesielt bra. Været denne dagen var kjølig, men heldigvis ikke det verste været men kan oppleve. Hva når vinteren kommer? Da kan det bli noe hustrig å sitte ute. Jeg så fra kommentarene på www.rbnett.no at noen hadde nyanserende innfallsvinkler. Det er vel og bra, og jeg har lyst til å sitere en av de, med brukernavnet IRRI: «seriøst, staten, fylket og kommunene bruker vanvittig med penger for at en og annen rullestolbruker skal få ting tilpasset seg på småturer. 40 min ute får en vel tåle når en er funksjonshemmet, enn at det skal betales flere millioner for tilpassing! Tenk alt det de pengene kunne bli brukt til!? flere sykehjemsplasser?» Nå må man for all del ikke tro at jeg ikke er for tilrettelegging for alle funksjonshemmede,
alle steder. Tvertimot, tilgjengelighet og universell utforming er ekstremt viktig, ikke bare for de funksjonshemmede, men for samfunnet som helhet. De funksjonhemmede er en del av et mangfold som til sammen utgjør vårt samfunn, vi må ta vare på den ressursen de står for.

Men allikevel, selv om man er for full tilgjengelighet, det er lov å reise spørsmål omkring det, og å sette det opp mot andre sider av samfunnet. Man skal også huske på at det sannsynligvis er en hårfin grense mellom det å tilrettelegge og det å «stakkarsliggjøre». Kanskje det ville være lurt da, istedenfor å bruke millioner av kroner på ei ny ferje akkurat nå, å tenke litt nærmere over det ved neste korsvei. Jeg har ikke svaret, jeg bare spør.